Thống kê truy cập

3735528
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1462
14979
39753
3735528

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 3 tháng 8 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 51/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 22 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 16/8/2014 – 22/8/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác, tập trung chủ yếu vào nửa cuối tuần. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 82 – 87%; lượng mưa 25 mm – 43mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.786,2ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.249,7ha; đẻ nhánh 8.004,9 ha; đứng cái 1.484,6 ha; làm đòng 567 ha; trỗ 452 ha; chín 1028 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 157,1 ha, mật độ 217,4 – 7.000 con/m2 (40,7 ha nặng tại Di Linh).

- Ốc bươu vàng  gây hại  143,2 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương,  mật  độ  0,8 – 5 con/ m2, giảm 171,7 ha so với kỳ trước.

- Sâu cuốn lá nhỏ: gây hại 59,5 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đam Rông, mật độ 2,5 – 50 con/ m2.

- Đạo ôn lá nhiễm 513,7 ha, TLH 3,1 – 18,6%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 160 ha tại Đạ Tẻh. TLH 11,4 – 30%, giảm 195  ha so với kỳ trước.

- Bệnh lem lép hạt nhiễm 186,5 ha tại Đạ Tẻh (27,5 ha nặng), tăng 169,5 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

            - Bệnh vàng lá nhiễm 3.292,4 ha (tăng 3.082,4 ha) tại các địa bàn trồng cà phê

            - Bệnh gỉ sắt nhiễm 368,4 ha (giảm 368,4 ha so với kỳ trước);

            - Rệp sáp gây hại 614,5 tại Đức trọng, Bảo Lộc, Di Linh

            - Sâu đục thân gây hại 560 ha (70 ha nặng) cà phê chè tại Đà Lạt, tăng 70 ha so với kỳ trước

            - Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại 1.379,82 ha cà phê chè tại Đam Rông và Lạc Dương

3. Cây chè (23.177 ha)

           Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 3.531,7 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 1.578,2 ha; bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 285,2 ha (giảm 557,1 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 742,5 ha (tăng 29,6 ha) tại Đạ Tẻh, Đam Rông; thán thư nhiễm 249,9 ha (giảm 275 ha).

 

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 136,5  ha  tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (có 81,3 ha nặng);

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại cao su tăng so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 343,7 ha (tăng 94,7 ha); nấm hồng nhiễm 658,4 ha (tăng 460 ha); bệnh xì mủ nhiễm 19,8 ha.

- Bệnh xì mủ nhiễm 19,8 ha 9giam3 125,5 ha).

7. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 364 ha

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): bệnh gỉ sắt nhiễm 18,9 ha.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (2.970 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 98,5 ha tại Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương, TLH 5,6 - 20%, tăng 43,5 ha so với kỳ trước; bệnh cháy lá nhiễm 49 ha (7 ha nặng tại Đà Lạt);

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Sâu bệnh gây hại cà chua có xu hướng giảm so với kỳ trước: sâu xanh gây hại 270 ha (giảm 60 ha); bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 60 ha; bệnh mốc sương nhiễm 65,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 44,1 ha); bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng.

-Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 50 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây ít biến động so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 11 ha; đốm đen nhiễm 8 ha; thối trái nhiễm 6 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bọ xít muỗi hại chè; bệnh xì mủ, bọ xít muỗi hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua, đậu leo.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                           (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

 

Các tin khác