Thống kê truy cập

3524468
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3156
3156
64113
3524468

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 1 tháng 6 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 34/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 31/5/2014 – 06/6/2014

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 230C – 240C, cao nhất 34 – 360C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84 – 89%; lượng mưa 66,3 mm – 96,3mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.463,13ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.645 ha; đẻ nhánh 2.654 ha; đứng cái 62 ha; làm đòng 1.445 ha; trỗ 722 ha; chín 935,13ha.

 - Rầy nâu: mật độ 73,3 – 450 con/m2 tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đã Huoai, Đam Rông.

 - Một số đối tượng dịch hại khác có su hướng tăng so với kỳ trước:

 + Đạo ôn lá nhiễm 201,2 ha tại Đạ Tẻh, Lạc Dương, Cát Tiên, TLH 3,7- 48% (có 75,4 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), tăng 182,3 ha.

+ Ốc bươu vàng  nhiễm 48,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai,  mật  độ  0,5 – 5 con/ m2, tăng 27,8 ha.

+ Vàng lá sinh lý: nhiễm nặng 150,9 ha tại Đạ Tẻh (có 56,2 ha nhiễm nặng), tăng 122,8 ha.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại ít biến động: bệnh gỉ sắt gây hại 804,4 ha, TLH 3,9 – 20,8%; bệnh vàng lá nhiễm 140 ha tại Lâm Hà, Đà Lạt, Lạc Dương.

- Một số đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trược: ve sầu nhiễm 3.029,2 ha ( tăng 1.514,6 ha) tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Đức Trọng, Đam Rông, mật độ 21,1 – 104 con/gốc; sâu đục thân gây hại 510 ha  cà phê chè tại Đà Lạt, tỉ lệ hại 13– 20 % (tăng  90 ha).

- Rệp sáp nhiễm 1.137,3 ha  tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng (giảm 614,5 ha so với kỳ trước.

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: bọ cánh tơ, phồng lá, thối búp, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ. Một số đối tượng : rầy xanh nhiễm 990,3 ha, TLH 2,4-15,9% (tăng 197,5ha); bọ xít muỗi nhiễm 622,6 ha (tăng 415 ha so với kỳ trước).

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 770,1 ha tại Đạ Tẻh, có 495,1 ha nhiễm nặng;

- Bệnh thán thư nhiễm 515,3 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 9,8-47,5%; Bệnh khô cành nhiễm 135,5 ha.

- Bọ xít muỗi 642,8 ha (giảm 517,5 ha so với kỳ trước).

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 260,1 tại Đạ tẻh, Đạ Huoai (tăng 216,8 ha), có 53 ha nhiễm năng; bọ cánh cứng nhiễm 13 ha tại Đạ Tẻh.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Hầu hết các đối tượng dịch hại gây hại cao su trồng tại Đạ tẻh và có su hướng giảm so với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 206 ha (có 30,8 ha nhiễm nặng), giảm 344,1 ha;bệnh xì mủ 19,8 ha (giảm 451,8 ha); bệnh phấn trắng nhiễm 21,9 ha.

7. Cây sầu riêng (1.671,24 ha)

Bệnh xì mủ ít biến động, gây hại 210,3 ha tại Đạ Huoai, TLH 8,5 – 20%.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại như: bệnh gỉ sắt nhiễm 15,9 ha; rệp nhiễm 41,8 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.735,1 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 133,5 ha, tăng 42,5 ha so với kỳ trước (có 20 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đức TRọng), tỷ lệ hại 7,1 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 7 ha (có 4,5 ha nặng tại Đà Lạt).

- Cây cà chua (3.411 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: riêng sâu xanh gây hại 270 ha tại Đơn Dương (giảm 60 ha); bệnh héo xanh nhiễm 44,1 ha tại Đức Trọng, TLH 3,5 -20%; bệnh mốc sương nhiễm 44,1 ha.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 75 ha tại Đơn Dương, TLH 3,0 – 10% .

10. Cây dâu tây (60 ha)

Các đối tượng dịch hại như mốc xám, xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động giảm so với kỳ trước, trong đó bệnh mốc xám nhiễm 6,4 ha, có 0,4 ha nhiễm nặng; bệnh đốm đen nhiễm 6ha; bệnh thối trái nhiễm 6 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

11. Cây hoa cúc (520 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 9,3 ha tại Đà Lạt

 III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác,  ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn hại lúa; rệp sáp, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè; bênh xì mủ, thán thư hại điều; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh nấm hồng hại cao su; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ, cháy lá trên cây họ thập tự;. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất, đồng thời các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để chuẩn bị cho việc xuống giống vụ Hè thu – Mùa được kịp thời, hạn chế tác hại do dịch hại gây ra/.

Nơi nhận:                                                                                                         KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                     (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                                                   

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                                Đào Văn Toàn

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                                                          

                                                                                                    

 

 

Các tin khác