Thống kê truy cập

3545610
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2206
24298
85255
3545610

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 4 năm 2018

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 35/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 25 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 17 (Từ ngày 19/4/2018 - 25/4/2018)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ trung bình 21,5 – 23,50C, cao nhất 33– 360C, thấp nhất 14 – 170C; độ ẩm không khí 76,5 – 81,5%, lượng mưa 35 – 32,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2017 – 2018 đã xuống giống 8.676 ha. Trong đó giai đoạn đẻ nhánh 300 ha, làm đòng  – trỗ 1.263 ha, ngậm sữa - chín 414 ha, thu hoạch 6.699 ha. Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống 563 ha. Trong đó giai đoạn mạ 494 ha, giai đoạn đẻ nhánh 69 ha.

- Cây cà phê (158.623 ha): đang giai đoạn phát triển quả non (150.035 ha); giai đoạn kiến thiết cơ bản (8.588 ha).

- Cây chè (21.044 ha) chủ yếu ở giai đoạn búp non.

- Cây điều (29.688 ha): giai đoạn thu hoạch (20.994 ha); giai đoạn kiến thiết cơ bản (8.694 ha).

- Cây tiêu (2.046 ha) chủ yếu ở giai đoạn thu hoạch.

- Cây sầu riêng (6.665 ha) chủ yếu đang ở giai đoạn đậu quả.

- Cà chua (962 ha); Rau họ thập tự (2.826 ha); Hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu gây hại 20 ha lúa giai đoạn trỗ – chín tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, mật độ 3.003 – 3.175 con/m2.

- Các đối tượng gây hại khác (Ốc bươu vàng, bọ trĩ, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn…) gây hại ở mức nhẹ.\

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi nhiễm 217 ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Đà Lạt, TLH 38 - 40%;

- Bệnh khô cành nhiễm 743 ha tại Lạc Dương, Bảo Lộc, Đam Rông, Đà Lạt, Lâm Hà, Di Linh, TLH 31 – 45%;

- Bệnh vàng lá nhiễm rải rác 193 ha, TLH 20 – 24%

- Các đối tượng gây hại khác (Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, …) gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ chỉ gây hại ở mức nhẹ, TLH 5 – 10%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi gây hại 339 ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông, TLH 42,7 – 48,4%.

- Bệnh thán thư nhiễm  901 ha, TLH 56 – 80%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh gây hại 8 ha tại Đức Trọng, TLH 16 – 20%;

- Bệnh chết chậm nhiễm 96 ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh, TLH 16 – 26,7%.

6. Cây rau

6.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus có 99 ha nhiễm bệnh, TLH 30 – 40%.

- Bệnh mốc sương nhiễm 24 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 30 – 43,3%.

7.2.Rau họ thập tự

- Sâu tơ gây hại rải rác 125 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, mật độ 23,1 – 35 con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại 114 ha tại Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, TLH 15 – 20%.

7.3. Rau xà lách

- Bệnh đốm héo (virus) nhiễm 10 ha chủ yếu trên giống xà lách Scarol tại Đà Lạt, TLH 30 – 50%. 

8. Cây hoa

8.1.Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus) Nhiễm 26ha tại Đà Lạt Tập trung chủ yếu ở phường 11, phường 12, phường 7 và phường 8, TLH 30-50%.  

8.2. Hoa Cát tường

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 5ha tại Đà Lạt, TLH 30 – 50%.

9. Cây trồng khác (Cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, …) sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu để chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo cổ bông, bệnh khô vằn trên lúa giai đoạn đòng – trỗ.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng, trên các diện tích cà phê chè đang phát triển chồi, lá non. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành có khả năng gia tăng mạnh.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư sẽ còn tiếp tục lây lan và gây hại trên các diện tích điều ra lộc. Khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Hiện nay tại các vùng trồng rau hoa thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, cần chú ý phòng trừ bệnh cháy lá trên rau họ thập tự, bệnh mốc sương và bệnh virus trên cây cà chua, hoa cúc, xà lách.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây cà phê

- Rệp sáp: Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả non cần vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng hạn chế sự gây hại của rệp sáp. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetramat (Movento 150 OD), Chlorpyrifos ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC)… để phòng trừ.

- Mọt đục cành: Cần triển khai tỉa cành, cắt bỏ các cành đã bị mọt gây hại kết hợp sử dụng các loại thuốc sau để phòng trừ: Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl (Megashield 525EC); Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+ Imidacloprid (Spaceloft 595EC)...

2. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới phải có chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 – 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 100SL)…

3. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Hiện nay cây điều đang trong giai đoạn thu hoạch, cần làm sạch cỏ dại trên vườn điều và bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, bọ trĩ. Ngoài ra thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi bằng một trong các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Trong trường hợp bệnh có xu hướng gia tăng phải luân phiên sử dụng các hoạt chất: Citrus oil (MAP Green 6SL), Propineb (Antracol 70WP, Newtracol 70WP); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC), phun kép từ 2-3 lần phòng trừ bệnh thán thư./.

                                                                                                      KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                             Nguyễn Thị Tuyết

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác