Thống kê truy cập

3654962
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
944
13060
92645
3654962

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 3 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 16/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 27 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 12 (Từ ngày  21/3/2015 – 27/3/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,750C – 22,750C, cao nhất 330C – 350C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 90C – 110C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 75,5– 80,5%; lượng mưa phân bố không đều.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

  1. 1.      Cây lúa (6.949,6ha)

            Lúa ở các giai đoạn: mạ 24 ha; đẻ nhánh 2.357,1 ha; đứng cái 1.905 ha; làm đòng 1.527,8 ha; trỗ 550.8 ha; chín 585 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 552,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 414,9 ha) (457,4 ha nhẹ; 95 ha trung bình), mật độ 169,3 – 1.650 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 481,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (tăng 84 ha) (227,6 ha nhẹ; 139,5 ha trung bình; 114 ha nặng tại Đơn Dương), mật độ 0,9– 9 con/m2;

- Trứng ốc bươu vàng xuất hiện 9,7  ha tại Đạ Huoai (6,4  ha nhẹ; 3,3 ha trung bình), mật độ 0,1 – 0,7 ổ trứng/ m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 224,5 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 29,2 ha), (nhẹ 107,9 ha; trung bình 116,7 ha), TLH 2 – 15 %;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 290,3 ha tại Lâm Hà, Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 48,5 ha), (159,8 ha nhẹ, 81 ha trung bình; 49,5 ha nặng tại Đạ Tẻh, Đam Rông), TLH 7,7 – 50,9 %;

- Bệnh khô vằn nhiễm  572,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 55,1 ha), (nhẹ 492,8 ha; 79,3 ha trung bình), TLH 10,3 - 30 %.

            2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

            - Bệnh vàng lá nhiễm 3.552,5 ha (350 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 2.889,9 ha so với kỳ trước, TLH 4,5 – 40 %;

            - Bệnh khô cành nhiễm 690,4 ha (giảm 107 ha so với kỳ trước), TLH 8 – 50 %;

            - Sâu đục thân gây hại 170 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 100 ha so với kỳ trước), TLH 8 – 20 %;

            - Bọ xít muỗi gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 70 ha so với kỳ trước), TLH 3,8 – 25 %;

            - Các đối tượng dịch hại khác như bệnh rỉ sắt, mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, rệp sáp đều gây hại ở mức nhẹ.

            3. Cây chè (23.177 ha)

           - Bọ xít muỗi gây hại 2.091,1 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 207,4 ha so với kỳ trước, TLH 2 – 26 %;

           - Rầy xanh gây hại 1.796,9 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 188,9 ha so với kỳ trước), TLH 2,5 – 17,6 %;

           - Nhện đỏ gây hại 2.298,5 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 207,6 ha so với kỳ trước), TLH 1,6 – 12,5 %.

           4. Cây điều (15.259,7 ha):

           Một số đối tượng dịch hại trên cây điều tăng so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 502,5 ha tại các vùng trồng điều (tăng 176 ha), TLH 10,2 – 39,3 %; bọ xít muỗi gây hại 1.564,8 ha (tăng 656,1 ha),TLH 8,9– 36,8 %; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.414,8 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 789,4 ha), TLH 8,9 – 20 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): bọ xít muỗi gây hại 112,9 ha tại Đạ Huoai (tăng 37,6 ha so với kỳ trước), TLH 10 – 20 %.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 155,8 ha tại Đạ Tẻh (giảm 87,7 ha), TLH  4 – 20 %;bệnh héo đen đầu lá 405,6 ha tại Đạ Tẻh (giảm 87,8 ha), TLH 7,4 – 32,4 %; bệnh rụng lá nhiễm 39,5 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 7,1 – 21,3 %.

- Bệnh phấn trắng nhiễm 483,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (188,2 ha nặng tại Đạ Huoai), giảm 117 ha so với kỳ trước, TLH 14,7 – 80 %.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số dịch hại trên cây dâu tằm ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 108,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 78 ha so với kỳ trước), TLH 3,5 – 20 %.

9. Cây rau:

            - Cây rau họ thập tự (1.337 ha): bệnh sưng rễ nhiễm 11,5 ha tại các vùng trồng rau (tăng 4 ha so với kỳ trước), TLH 3,4 – 20 %.

            - Cây cà chua (2.299,5 ha)

Sâu xanh gây hại 309,9 ha (giảm 150 ha so với kỳ trước), TLH 1,7 – 10 %; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 390 ha, TLH 8,7 – 30 %.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại trên dâu tây  ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                  Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.   

Các tin khác