Thống kê truy cập

3546600
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3196
25288
86245
3546600

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 2 tháng 12 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 92/TB-TTBVTV                                                       Lâm Đồng, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 50 (Từ ngày 10/12/2016 – 16/12/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 20,8– 21,80C, cao nhất 31– 330C, thấp nhất 12 – 140C; độ ẩm không khí 81–86%, lượng mưa 25– 45mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (16.555,4ha)

* Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn làm đòng 250ha, trỗ 1.045,8ha, chín 2.287ha, thu hoạch 9.641ha.

* Lúa vụ Đông Xuân 3.331,6ha: giai đoạn mạ 1.495,6ha, đẻ nhánh 424ha, đứng cái 273ha, làm đòng 1.139ha.

- Rầy nâu: Tăng 137,1ha so với kỳ trước, trong tuần gây hại 176,7ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, mật độ 303 – 2.800 con/m2;

- Đạo ôn cổ bông: Nhiễm 28 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương, tăng 7ha, TLH 1,7– 10,5%;

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, lem lép hạt, khô vằn …) chủ yếu gây hại ở  mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Gây hại 1.290,7ha cà phê chè tại Đà Lạt, giảm 48ha (220ha nhiễm nặng), TLH 12,5 – 40%.

- Bọ xít muỗi: Tăng nhẹ cả về diện tích nhiễm và mức độ hại, trong tuần có 1.111,5ha bị hại (514,1ha bị hại nặng),TLH 14,4 – 53%.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…gây hại nhẹ

 3. Cây chè (21.131,3ha):

- Bọ xít muỗi: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 1.394,6ha, TLH 1,9–15%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.229,6ha (tăng 94ha),TLH 1,7- 15%.

4. Cây điều (18.326,6ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 1.187,1ha, tăng 337,4ha, TLH 8,3 – 23,6%;

5. Cây rau:

5.1.Cà chua (2.031,3ha):

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 283,5ha, giảm 30ha (34ha nhiễm nặng), TLH 8,2 - 40%;

- Bệnh mốc sương: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại 46,3ha, TLH 7,2- 40%.

- Sâu xanh: Gây hại 50ha (giảm 176,3ha),TLH 0,3 - 10%;

5.2.Rau họ thập tự (2.274,6ha):Bệnh sưng rễ gây hại 148,9ha, tăng 28ha (7,5ha nhiễm nặng), TLH 4,7– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như rầy nâu, đạo ôn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê; sưng rễ/rau thập tự; virus xoăn lá, mốc sương/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây rau họ cà

          - Bệnh xoăn lá virus: Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5 - 7 ngày/lần.

- Bệnh mốc sương: Bón phân cân đối, không trồng mật độ dày quá 20.000 cây/ha. Có thể sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ: Chlorothalonil (Daconil 500SC); Cymoxanil + Famoxadone (DuPontTM Equation® 52.5WG); Dimethomorph + Mancozeb (Acrobat MZ 90/600 WP); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325SC);  Mandipropamid + Chlorothalonil (Revus opti 440SC).

2. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Sau khi thu hoạch áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

          - Bọ xít muỗi: Hiện tại cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong,thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc phòng trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

3. Cây họ thập tự

Bệnh sưng rễ: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như sử dụng cây giống sạch bệnh, luân canh cây trồng khác họ thập tự, bón vôi để nâng cao pH của đất từ 6 - 6,5…Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc xử lý đất để hạn chế sự gây hại của bệnh như Biobac 50WP (Bacillus subtilis 50% w/w), Geckko 20SC (Amisulbrom) theo khuyến cáo liều lượng của nhà sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu VT.

Các tin khác