Thống kê truy cập

3545907
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2503
24595
85552
3545907

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 11 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 75/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 45 (Từ ngày 07/11/2015 – 13/11/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không  mưa. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa tập trung vào thời giữa tuần. Gió Đông đến Đông Bác cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,80C – 21,80C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 170C – 180C; độ ẩm không khí 83,3% – 88,3%; lượng mưa 42,5 –  67,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.795,6 ha)

Lúa Mùa 8.245.1 ha gồm các giai đoạn: trỗ 5.778 ha; chín 2.467,1ha. Lúa Đông Xuân 2015-2016 đã gieo sạ được 4.550,5 ha gồm các giai đoạn: mạ 1.170 ha; đẻ nhánh 1.312 ha; đứng cái 1.123 ha; làm đòng 945,5 ha.       

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 325 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (85,9 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 2,6 – 47,8%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại trên cà phê chè tại Đà Lạt với TLH  18– 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại tại Đà Lạt với TLH 9 - 38%;

- Bệnh vàng lá, bệnh gỉ sắt có xu hướng tăng gây hại tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt.

3. Cây chè (23.883,2 ha)

Một số dịch trên chè như bọ xít muỗi, rầy xanh ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.682,3 ha): Bọ xít muỗi gây hại có xu hướng gia tăng.

5. Cây ca cao (931,1 ha)

 Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

Một  số dịch hại như bệnh xì mủ, héo đen đầu lá ít biến động so với kỳ trước.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

- Bệnh xì mủ gây hại tại Bảo Lộc, Đạ Huoai với TLH 8 - 20%.

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (1.493 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương với TLH 4,8 – 30%.

- Cây cà chua (2.632 ha):

Sâu xanh gây hại 526,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (28,2 ha nặng tại Đức Trọng), TLH 2,2 –20%.

- Đậu leo (250 ha):

Sâu đục quả gây hại tại Đơn Dương có xu hướng gia tăng với TLH 2 – 10%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác