Thống kê truy cập

3741049
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
690
20500
45274
3741049

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 01 tháng 01 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 01/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày  27/12/2014 – 02/01/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 19,250C – 20,250C, cao nhất 300C – 320C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 90C – 110C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 80– 85%; lượng mưa 10 mm – 22,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.848,4 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.764 ha; đẻ nhánh 1.119 ha; đứng cái 4,4 ha; làm đòng 1.048ha; trỗ 1.006 ha; chín 907 ha.

Một số đối tượng dịch hại trên lúa ít biến động so với kỳ trước: rây nâu gây hại trên diện tích 139,1 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, mật độ 309 – 900 con/m2; bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 50 ha tại Đạ Tẻh, TLH 0,7 – 5,1%; ốc bươu vàng gây hại 28,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, mật độ 0,6 – 4,0 con/m2.

 2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây cà phê ít biến động so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 3805 ha (586,6 ha nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), TLH 3,8 – 37,5%; bệnh khô cành nhiễm 479,6 ha, TLH 7,5– 37,5%; bệnh rỉ sắt nhiễm 614,5 ha (giảm 522,8 ha), TLH 4,3 – 23,3%; sâu đục thân gây hại 132 ha tại Đà Lạt, TLH 6 – 20%; bọ xít muỗi gây hại 66 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 4,7 – 25%.

3. Cây chè (23.177 ha)

Sâu bệnh hại trên chè ít biến động so với kỳ trước trong đó bọ xít muỗi gây hại 2.004,5ha, TLH 1,9 – 18,2%; rầy xanh gây hại 1.827,6 ha, TLH 2,5 – 17,6%.

4. Cây điều (15.259,7ha)

So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.694,8 ha, TLH 9,2– 37,1%; bệnh xì mủ thân nhiễm 593,5 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông, TLH 7,2 - 20%; bệnh thán thư nhiễm 326,5 ha, TLH 6,3 – 32,6%.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 215,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (8,8 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 8,8 – 22,2%; bọ cánh cứng gây hại 8,8 ha tại Đạ Tẻh, TLH 4,2 – 20,4%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Sâu bệnh hại trên cây cao su ít biến động so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 138,4 ha tại Đạ Tẻh, TLH  4,3 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 11,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 7,1 – 20,3%; héo đen đầu lá  nhiễm 300,4 ha tại Đạ Tẻh, TLH 5,9 – 27,2%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 29,9 ha tại các vùng trồng dâu, TLH 3,2-  24,3%;

- Bệnh bạc thau nhiễm 24,7 ha, TLH 2,6 – 21,1%.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 194 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai, TLH 3,2 – 20%.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 35,9 ha tại các vùng trồng rau (giảm 24 ha), TLH 5 - 20%; bệnh cháy lá nhiễm 2,8 ha (0,9 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 6,7 ha, TLH 6,1 – 42%; sâu tơ gây hại 17 ha (giảm 28 ha), TLH 2,8 - 16 con/m2.

- Cây cà chua (2.618 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên cây cà chua giảm so với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 35 ha (giảm 321,8 ha), TLH 6,2 - 30%; đốm lá vi khuẩn nhiễm 540 ha (giảm 330 ha), TLH 11,1 – 30%; sâu xanh gây hại 103,6 ha (giảm 505 ha), TLH 1- 10%.

-  Cây đậu leo (250 ha):

Sâu đục quả gây hại 75 ha tại Đơn Dương, TLH 3 – 10%; bệnh rỉ sắt nhiễm 13 ha (giảm 26 ha so với kỳ trước), TLH 11 – 30%.

- Cây khoai tây (760 ha): bệnh mốc sương nhiễm 9 ha, TLH 11 - 32%.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên dâu tây ít biến động so với kỳ trước: mốc xám nhiễm 6,5 ha; thối đen gốc rễ nhiễm 5 ha; xì mủ lá nhiễm 3 ha; đốm đen nhiễm 2 ha; thối trái nhiễm 4 ha. 

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                           Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác