Thống kê truy cập

3524195
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2883
2883
63840
3524195

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 10-16/6/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

        Số: 24/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày  12  tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 24 (Từ ngày 10/6/2019 – 16/6/2019)

 I.TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ trung bình 22,8 – 24,80C, cao nhất 33 – 360C, thấp nhất 13 – 160C; độ ẩm không khí 83,5 – 88,5%, lượng mưa 70 – 118mm.

II.TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa:

+ Vụ Đông xuân: 9.132,7 ha (318 ha giai đoạn ngậm sữa – chín; 8.814,7ha đã thu hoạch).

+ Vụ Hè thu sớm: 5.106,0 ha (766ha giai đoạn mạ; 3.694ha giai đoạn đẻ nhánh).

- Cây ngô:

+ vụ Đông xuân: 1.855,3ha đã thu hoạch xong.

+ Ngô vụ Hè thu: 2.684,5ha (1.169 ha giai đoạn cây con ; 1.515 ha giai đoạn vươn cao).

- Cây cà phê (174.391 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (12.235 ha), giai đoạn kinh doanh (162.156 ha).

- Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn kinh doanh.

- Cây điều (28.439 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (7.629 ha); giai đoạn kinh doanh (20.810 ha) đã thu hoạch xong.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản 4.000ha, giai đoạn kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ nuôi quả- thu hoạch.

- Cà chua (1.381 ha); Rau họ thập tự  (2.027 ha); Hoa cúc (1.370 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bọ trĩ…gây hại ở mức nhẹ.

2Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại 55ha tại Đơn Dương, Cát Tiên, Đức Trọng (tăng 5ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 6-13 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Cây cà phê chè: Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 723ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 181 ha so với kỳ trước), TLH 20 - 25%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, rệp vảy … gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bệnh thán thư, bọ xít muỗi gây hại ở mức nhẹ.

6. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh gây hại 4,7 ha tại Đạ Huoai, TLH 4,6 – 10%.

7. Cây sầu riêng:

- Bệnh chảy gôm (bệnh xì mủ) gây hại 12ha tại Đạ Tẻh, TLH 16,7 – 36,6%.

- Bệnh thán thư gây hại 20 ha tại Đạ Tẻh, TLH 32,5 – 42,5%.

8. Cây rau, hoa:

8.1.Cà chua:  Bệnh xoăn lá virus gây hại 44,3 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 32,7ha so với kỳ trước), TLH 11 – 23%.

8.2. Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ, sâu tơ gây hại rải rác ở mức nhẹ.

8.3. Hoa cúc

- Bệnh virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 100ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 30ha nhiễm nặng), TLH 10-50%.

9.Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

10.DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới tại Lâm Đồng một số sâu bệnh có thể xuất hiện trên một số cây trồng:

- Trên cây lúa: Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ, sâu cuốn lá lớn trên lúa hè thu sớm.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi (cà phê chè), sâu đục thân, rệp sáp.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua; sưng rễ, sâu tơ, thối nhũn vi khuẩn/cải bắp; bệnh virus/xà lách, hoa cúc.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu phát triển gây hại mạnh trên ngô vụ Hè thu.

III. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Cây cà phê

Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê chè mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

2. Sầu riêng

  Bệnh chảy gôm, thán thư sẽ phát triển mạnh vào mùa mưa, nông dân thường xuyên thăm vườn, vệ sinh vườn, bón phân cân đối, đầy đủ, cắt bỏ cành gần mặt đất, cành bị bệnh đem tiêu hủy. Phát hiện bệnh, xử lý bằng thuốc có hoạt chất Azoxystrobin + Difenoconazole; Cymoxanil+ Metalaxyl; Metalaxyl + Mancozeb; Dimethomorph, Propineb

3. Cây rau họ cà

Để phòng trừ virus trên cây cà chua, các TTNN hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và thuốc có hoạt chất như Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

4. Hoa cúc:

Bệnh virus: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đại đóa, AT, mai thái, mai vàng, mai cam, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram, Dinotefuran

5. Cây ngô:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô 3-6 lá để phát hiện ổ trứng, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy. Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn Bt, Virus NPV hoặc các loại thuốc BVTV có hoạt chất như Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron để phun phòng trừ khi sâu ở tuổi 1-3 (giai đoạn ngô 3-6 lá), phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát./. 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

 

Các tin khác