Thống kê truy cập

3546321
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2917
25009
85966
3546321

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng kỳ 5 tháng 11 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 75/TB-TTBVTV                                                       Lâm Đồng, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 48 (Từ ngày 27/11/2016 – 02/12/2016)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 21,3– 22,30C, cao nhất 31– 330C, thấp nhất 13 – 150C; độ ẩm không khí 82,8 –87,8%, lượng mưa 37,5– 72,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (16.039,8ha)

* Lúa vụ Mùa 13.223,8ha: giai đoạn làm đòng 556ha, trỗ 945,8ha, chín 2.514ha, thu hoạch 9.208ha.

* Lúa vụ Đông xuân 2.816ha: giai đoạn mạ 1.231ha, đẻ nhánh 564ha, làm đòng 1.021ha.

- Đạo ôn cổ bông: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 25 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, TLH 2,7– 13%;

- Khô vằn: Nhiễm 20ha tại Đạ Tẻh, giảm 70,5ha so với kỳ trước, TLH 6,3 – 20%;

- Các đối tượng dịch hại khác (ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, lem lép hạt …) ít biến động so với kỳ trước, gây hại ở  mức nhẹ.

2. Cây cà phê (155.238,7ha)

- Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại chủ yếu tại Đà Lạt trên diện tích 1.395ha cà phê chè (220ha nhiễm nặng), TLH 7,8 – 40%.

- Bọ xít muỗi: Gây hại rải rác tại hầu hết các khu vực trồng cà phê chè của tỉnh trên diện tích 938ha giảm 143,2ha (334,2ha nhiễm nặng),TLH 15,9 - 50%.

- Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả…ít biến động so với kỳ trước.

3. Cây chè (21.131,3ha):

- Bọ xít muỗi: Gây hại rải rác 1.178ha (giảm 98,5ha), TLH 2,1–15%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.041,6ha, TLH 2,7 - 15,5%.

4. Cây điều (18.326,6ha)

- Bọ xít muỗi: Giảm 490,1ha, trong tuần bọ xít muỗi chỉ còn gây hại 1.078ha, TLH 7,9 – 35,6%;

- Bệnh thán thư: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 1.277,8ha, TLH 7,5–35%.

5. Cây rau:

5.1.Cà chua (2.031,3ha):

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 375,6ha, giảm 67,8ha (80,5ha nhiễm nặng), TLH 11,4 - 35%;

- Bệnh mốc sương: Nhiễm chủ yếu cà chua ở giai đoạn thu hoạch quả, diện tích bị hại 34ha, TLH 6,5 - 30%.

- Sâu xanh: Gây hại 283,1ha (tăng 53,1ha),TLH 1,3-10%;

5.2.Rau họ thập tự (2.274,6ha):Bệnh sưng rễ gây hại 195,5ha, tăng 86,4ha (26ha nhiễm nặng), TLH 5,5– 30%.

6. Sầu riêng, cao su, tiêu: Sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

7.Cây dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc: Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Dự báo tuần tới, thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Vì vậy cần chú ý sự phát triển của một số đối tượng như đạo ôn/lúa; sâu đục thân, bọ xít muỗi/cà phê chè; bọ xít muỗi, thối búp/chè; bọ xít muỗi/cây điều; sưng rễ/rau thập tự; virus xoăn lá/cây họ cà.

IV. ĐỀ NGHỊ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại nổi cộm trong tuần như sau:

1. Cây rau họ cà

          Bệnh xoăn lá virus: Thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng, không trồng cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) tại các ruộng nhiễm nặng bệnh xoăn lá virus; quản lý tốt côn trùng chích hút (bọ phấn, bọ trĩ, rệp) tại vườn ươm và vườn trồng để hạn chế lây lan bằng các loại thuốc như: Dinotefuran (Oshin 20WP); Thiamethoxam (Actara 25WG); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL) theo nồng độ khuyến cáo, 5 - 7 ngày/lần.

2. Cây cà phê

          - Sâu đục thân: Áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy  gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng. Sau khi thu hoạch xong sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin(Supertac 500EC), Diazinon(Diazan 50EC, Diazol 10GR).

          - Bọ xít muỗi: Hiện tại cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong,thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc phòng trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

3. Cây họ thập tự

Bệnh sưng rễ: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như sử dụng cây giống sạch bệnh, luân canh cây trồng khác họ thập tự, bón vôi để nâng cao pH của đất từ 6 - 6,5…Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc xử lý đất để hạn chế sự gây hại của bệnh như Biobac 50WP (Bacillus subtilis 50% w/w), Geckko 20SC (Amisulbrom) theo khuyến cáo liều lượng của nhà sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                  Nguyễn Thị Phương Loan

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu VT.

Các tin khác