Thống kê truy cập

3546637
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3233
25325
86282
3546637

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 4 tháng 02 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 11/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 21/02/2015 – 27/02/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 19,750C – 20,750C, cao nhất 310C – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 110C – 130C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 70,75– 75,75%. Lượng mưa không đáng kể.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.     Cây lúa (8.344,8ha)

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.472 ha; đẻ nhánh 4.080 ha; đứng cái 541,8 ha; làm đòng 642 ha; trỗ 1.059 ha; chín 550 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 210,9 ha tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, giảm 114,4 ha, TLH 3,4 – 20 % (nhẹ  110,4 ha; trung bình 100,6 ha);

- Vàng lá sinh lý nhiễm nhẹ 398,2 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, tăng 217,6 ha, TLH 6,6 – 44 % (nhẹ 180,6 ha; trung bình 210,6 ha; nặng 7 ha tại Đạ Tẻh);

- Bệnh khô vằn nhiễm nhẹ 118,6 ha tại Đạ Tẻh, TLH 5,3 – 20 %;

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ 264,5 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (giảm 154,1 ha), TLH 0,4 – 3 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ 21,5 ha tại Cát Tiên, TLH 1,5 – 10 con/m2.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cà phê giảm so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 413,6 ha tại các vùng trồng cà phê (giảm 346,8 ha), TLH 6 – 37,5 %; bệnh vàng lá nhiễm 6.470,6 ha (2.698,4 ha nặng tại Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lâm), giảm 3.586,9 ha, TLH 3,5 – 30 %;

- Một số đối tượng dịch hại khác ít biến động so với kỳ trước: rệp các loại gây hại 575,2 ha, TLH 3,6 – 25,2 %; bệnh rỉ sắt nhiễm 1.681,4 ha, TLH 4,3 – 28,9 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên chè ít biến động so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.140,1 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), TLH 1,8 – 26 %; rầy xanh gây hại 2.174,7 ha, TLH 2,8 – 17,6 %; nhện dỏ gây hại 503,6 ha, TLH 2 – 20 %.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây điều giảm so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 129,6 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 552 ha), TLH 8,3 – 28,1 %; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.340,8 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 161,4 ha), TLH 8,7 – 20 %; bọ xít muỗi gây hại 1.745,6 ha tại các vùng trồng điều (giảm 1.713,9 ha), TLH 9,6 – 34,1 %;

- Bệnh khô cành nhiễm 161,5 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh, TLH 8,2 – 32,1 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 - Bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 75,3 ha so với kỳ trước), TLH 8 – 20%;

- Bệnh loét thân nhiễm 37,6 ha tại Đạ Huoai, TLH 4 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 173,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 6,2 ha), TLH  5 – 20 %; bệnh phấn trắng nhiễm 283,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 39,5 ha), TLH 8,9 – 43,1 %.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

- Bệnh rỉ sắt nhiễm 29,9 ha tại các vùng trồng dâu (tăng 18,8 ha so với kỳ trước), TLH 3,2 – 26,2 %;

- Bệnh bạc thau nhiễm 5,2 ha (giảm 32,3 ha), TLH 3 – 25 %.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 186,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 186,3 ha so với kỳ trước), TLH 4 – 20%.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 7,5 ha tại các vùng trồng rau (giảm 17,7 ha so với kỳ trước), TLH 2,9 – 20 %.

- Cây cà chua (2.618 ha)

Sâu xanh gây hại 463,6 ha (giảm 95 ha so với kỳ trước), TLH 1,8 – 10 %.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 50 ha (giảm 13 ha so với kỳ trước), TLH 2 – 10 %.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số dịch hại trên dâu tây tăng nhẹ so với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 12 ha (tăng 9,5 ha); đốm đen nhiễm 12 ha; thối trái nhiễm 8 ha.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. 

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                  Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;         

Các tin khác