Thống kê truy cập

2914494
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
72
72
57668
2914494

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 5 tháng 5 năm 2014

  SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 33/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 24/5/2014 – 30/5/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 23,30C – 24,30C, cao nhất 34 – 360C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84 – 89,5 %; lượng mưa 75 mm - 102,5mm

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (7.816,66ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.358 ha; đẻ nhánh 3.205 ha; đứng cái 23 ha; làm đòng 1.222,23 ha; trỗ 150 ha; chín 1.858,43ha.

 - Rầy nâu: mật độ 55 – 450 con/m2 tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đơn Dương, Đam Rông.

 - Đạo ôn lá nhiễm 18 ha tại Lạc Dương; Cát Tiên, TLH 2.45-17,8%.

 -  Ốc bươu vàng  nhiễm 21 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương,  mật độ 0.5 – 5 con/ m2.

 - Vàng lá sinh lý: nhiễm nặng 28,1 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,7 – 93%, tăng 28,1 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh gỉ sắt gây hại 804,4 ha, TLH 3,9 – 20,8%.

- Bệnh vàng lá nhiễm 140 ha tại Lâm Hà, Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 70 ha so với kỳ trước)

- Ve sầu nhiễm 1.514,6 ha tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Đức Trọng, Đam Rông.

- Sâu đục thân gây hại 420 ha  cà phê chè tại Đà Lạt, tỉ lệ hại 8 – 20 % (giảm  90 ha so với kỳ trước).

- Rệp sáp nhiễm 1.751,8 ha  tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng.

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: bọ cánh tơ, phồng lá, thối búp, chấm xám ít biến động và gây hại ở mức nhẹ. Riêng rầy xanh nhiễm 792,8 ha, TLH 2,6-10,9%; bọ xít muỗi nhiễm 207,6 ha (tăng 207,6 ha so với kỳ trước).

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 770,1 ha tại Đạ Tẻh (giảm 410,7 ha so với kỳ trước), có 104,9 ha nhiễm nặng;

- Bọ xít muỗi 1.160,3 ha (tăng 770,1 ha so với kỳ trước).

- Bệnh thán thư nhiễm 515,3 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 9,8 – 45%

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 43,3 (giảm 292,3 ha), TLH 5,3 – 17,2%; bọ cánh cứng nhiễm 30,6 ha tại Đạ Tẻh.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

Bệnh gây hại trên cây cao su chủ yếu trồng tại Đạ Tẻh.

- Một số đối tượng dịch hại có su hướng giảm so với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 551 ha (có 134,4 ha nhiễm nặng), giảm 262,9 ha; rụng lá nhiễm 123,5 ha (giảm 184,7 ha); bệnh phấn trắng nhiễm 10,9 ha, giảm 121,7 ha.

- Bệnh xì mủ nhiễm 471,6 ha (tăng 368,9 ha so với kỳ trước), có 94,7 ha nhiễm nặng.

7. Cây sầu riêng (1.671,24 ha)

Bệnh xì mủ ít biến động, gây hại 167,1 ha tại Đạ Huoai.

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng dịch hại như: bệnh gỉ sắt nhiễm 18,9 ha; bạc thau nhiễm 15,9 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà, Bảo Lộc.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.735,1 ha)

             Bệnh sưng rễ nhiễm 91 ha, giảm 33,5 ha so với kỳ trước (có 29,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tỷ lệ hại 8 - 30%.

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại trên cà chua biến động nhẹ so với kỳ trước: riêng sâu xanh gây hại 330 ha tại Đơn Dương (giảm 90 ha); bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng, TLH 3,5 -20%.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 87 ha tại Đơn Dương, TLH 3.5 – 10% .

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại như mốc xám, xì mủ, thối đen gốc, rễ ít biến động giảm so với kỳ trước, trong đó bệnh mốc xám nhiễm 8,5 ha, có 1 ha nhiễm nặng; bệnh đốm đen nhiễm 4ha; bệnh thối trái nhiễm 8 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương.

11 Cây hoa cúc (520 ha): bệnh gỉ sắt nhiễm 9,3 ha tại Đà Lạt

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác,  ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và giông.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, bệnh đạo ôn hại lúa; rệp sáp, sâu đục thân hại cà phê; bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè; xì mủ, bệnh thán thư hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ, cháy lá trên cây họ thập tự; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh rụng lá, nấm hồng hại cao su. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất, đồng thời các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để chuẩn bị cho việc xuống giống vụ Hè thu – Mùa được kịp thời, hạn chế tác hại do dịch hại gây ra/.

Nơi nhận:                                                                                          CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                        (Đã ký)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác