Thống kê truy cập

2911794
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1279
13072
54968
2911794

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 12 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 97/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 50 (Từ ngày 13/12/2017 – 19/12/2017)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ trung bình 21,8 – 22,80C, cao nhất 33– 350C, thấp nhất 7 – 90C; độ ẩm không khí 79,5 – 84,5%, lượng mưa 7 – 21,1mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

*Vụ Mùa 13.922,6ha: làm đòng  – trỗ 41ha, ngậm sữa - chín 2.611ha, thu hoạch 11.270,6ha.

* Vụ Đông Xuân 2017 - 2018 2.731ha: mạ 1.532ha, đẻ nhánh 897ha, làm đòng- trỗ 175ha, ngậm sữa- chín 64ha, thu hoạch 81ha.

2. Cây cà phê (158.622,6ha): giai đoạn chín – thu hoạch

3. Cây chè (21.044,3ha): giai đoạn búp non

4. Cây điều (29.688,1ha): giai đoạn rụng lá ra chồi lá, chồi hoa

5. Cây tiêu (2.046,3ha): giai đoạn nuôi quả 714,2 ha, giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha.

6. Cà chua (1.357ha): phát triển thân lá 427ha, giai đoạn quả 930ha

7. Rau họ thập tự (1.785ha): các giai đoạn

8. Hoa cúc (930ha): các giai đoạn

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Bệnh khô vằn: Nhiễm 271ha tại Đạ Tẻh, (giảm 1.329ha so với kỳ trước), TLH 14,5-20%;

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 156ha tại Đạ Tẻh, Lạc Dương, TLH 9,7-33,3%;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại 20ha tại Đạ Tẻh (giảm 28ha so với kỳ trước), mật độ 11,5-25 con/m2;

- Các đối tượng gây hại khác (đạo ôn lá, bọ trĩ, ốc bươu vàng, ...) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 200ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 4 – 20%;

- Bọ xít muỗi: Tăng 666.2ha so với kỳ trước. Trong tuần có 2.862,2ha cà phê chè nhiễm BXM tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, TLH 18 - 25%.

- Rệp sáp: Gây hại rải rác 1.857ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà (tăng 250ha so với kỳ trước), TLH 9 – 10,5%;

- Bệnh khô cành: Nhiễm 8.785,2ha (tăng 420,1ha so với kỳ trước), TLH 17,6–25%;

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 7.426,3ha tại các vùng trồng cà phê (giảm 281,1ha so với kỳ trước), TLH 11,6 – 25%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.464,5ha (tăng 47,5ha so với kỳ trước), TLH 5–12,3%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại 1.988ha (tăng 70ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục gây hại 5.277,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Terh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 160,4ha), TLH 16– 31,9%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 7.149,3ha (giảm 303,3ha so với kỳ trước), TLH 3,7– 21,7%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Gây hại rải rác 40ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, Đạ Huoai (tăng 19,2ha so với kỳ trước), TLH 5 - 10%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm nhẹ 29,9ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (giảm 1ha so với kỳ trước), TLH 3,1 - 13,3%.

6. Cây rau

6.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 819,08ha (350,9,5ha nhiễm nặng), tăng 59,4ha so với kỳ trước, TLH 14,6 – 30%.

- Bệnh mốc sương: Nhiễm 525,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 189,6ha so với kỳ trước), TLH 16,6 – 36,6%.

6.2.Rau họ thập tự

- Bệnh sưng rễ: Gây hại 275ha, tăng 15,8ha so với kỳ trước, TLH 3,3 – 30%.

- Sâu tơ: Gây hại rải rác 141,5ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 15ha so với kỳ trước), mật độ 1,7-22 con/m2.

7. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 80ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 5-20%.

8. Cao su, sầu riêng, dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

 IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây cà phê: Chú ý theo dõi tình hình phát triển của sâu đục thân, bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, khô cành khô quả. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư giảm so với kỳ trước nhưng do cây điều đang thời kỳ rụng lá, ra chồi, ra hoa, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus, mốc sương/cà chua, sâu tơ, cháy lá/cải bắp sẽ còn tiếp tục gây hại mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc, artichoke.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Trên cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb (Bassa 50EC, Hoppecin 50EC, Nibas 50ND); Buproferin (Applaud 10 WP, Butyl 10 WP); Acetamiprid (Actatoc 200WP)...để phòng trừ.

- Bệnh khô vằn: Điều chỉnh mực nước trong ruộng nên để 5 - 7cm để giảm khả năng lây lan của bệnh. Bón phân N-P-K cân đối. Có thể sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ như:  Azoxystrobin (Azony 25SC); Difenoconazole + Propiconazole (Tilindia super 500EC); Hexaconazole (Annongvin 50SC, Anvil 5SC, Saizole 5SC); Pencycuron (Luster 250SC)...

2. Cây cà phê

- Bệnh khô cành, khô quả: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, cắt và gom những đoạn cành bị bệnh đốt tiêu hủy. Có thể sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phòng trừ như: Copper Hydrocide (DuPont Kocide 53.8DF); Mancozeb (Dithane M - 45 80WP, Manozeb 80WP); Carbendazim (Carban 50SC, Vicarben 50SC,);  Hexaconazole (Tungvil 5SC, Thonvil 5SC, Topvil 111SC).

3. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân hạn chế canh tác cà chua tại các vùng nhiễm nặng, sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG), Citrus oil (Map Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine 0.6SL)...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

       KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác