Thống kê truy cập

3116040
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2091
2091
25409
3116040

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 13-19/5/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

        Số: 20/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 20 (Từ ngày 13/5/2019 – 19/5/2019)

 

 1. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ trung bình 24 – 250C, cao nhất 31 – 360C, thấp nhất 15 – 190C; độ ẩm không khí 82 – 87%, lượng mưa 58 – 92mm.

 1. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

+ Vụ Đông xuân: 9.132,7 ha (850 ha giai đoạn đòng – trỗ, 1482 ha giai đoạn ngậm sữa – chín, 6.800,7 ha giai đoạn thu hoạch).

+ Vụ Hè thu sớm: 3.123,6 ha giai đoạn mạ.

- Cây ngô vụ đông xuân là 1.855ha, cơ bản đã thu hoạch xong,

+ Ngô vụ 1 đã xuống giống 576,6ha.

- Cây cà phê (174.391 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (12.235 ha), giai đoạn kinh doanh (162.156 ha).

          - Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn kinh doanh.

- Cây điều (28.439 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (7.629 ha); giai đoạn kinh doanh (20.810 ha) đang ở thời kỳ thu hoạch.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản 4.000ha, giai đoạn kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ ra hoa.

- Cà chua (1.473 ha); Rau họ thập tự  (2.320 ha); Hoa cúc (1.565 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

 1. Cây lúa:

- Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bọ trĩ…gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây ngô: sâu xám gây hại rải rác ở mức nhẹ.
 2. 3. Cây cà phê:

- Cây cà phê chè: Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 236ha tại Lạc Dương (tăng 35ha so với kỳ trước), TLH 12 - 28%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, rệp vảy … gây hại ở mức nhẹ.

 1. 4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ… gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây điều:

- Bệnh thán thư ít biến động so với kỳ trước, gây hại 17 ha tại Cát Tiên, TLH 25 – 56%;

- Bọ xít muỗi gây hại ở mức nhẹ.

 1. 6. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 4,7 ha tại Đạ Huoai, TLH 9,6 – 23%.

 1. 7. Cây sầu riêng:

- Bệnh chảy gôm (bệnh xì mủ) ít biến động so với kỳ trước, gây hại 12ha tại Đạ Tẻh, TLH 16,7 - 50%.

Bệnh thán thư ít biến động so với kỳ trước, gây hại 20 ha tại Đạ Tẻh, TLH 34 - 50%.

 1. Cây rau, hoa:

8.1.Cà chua:  Bệnh xoăn lá virus gây hại 99 ha (giảm 21,1 ha so với kỳ trước) tại Đơn Dương, Đức Trọng TLH 11 - 23%.

8.2. Rau họ thập tự:

- Sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ gây hại rải rác ở mức nhẹ.

8.3. Hoa cúc

- Bệnh đốm héo virus gây hại 79ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 5ha nhiễm nặng phải nhổ bỏ), tăng 4ha so với kỳ trước, TLH 10-70%.

 1. 9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.
 2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, bệnh khô vằn phát triển mạnh. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá trên lúa giai đoạn đứng cái – làm đòng.

- Trên cây cà phê: Thời tiết đã chuyển sang mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi phát triển gây hại, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như rệp sáp, sâu đục thân, bệnh rỉ sắt.

- Trên cây điều: Trong thời gian tới do thời tiết mưa nắng xen kẽ, âm u, cần theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của bọ xít muỗi và bệnh thán thư. Khuyến cáo nông dân phòng trừ kịp thời nếu mật số bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng mạnh.

- Trên cây rau: Chú ý sự phát triển của côn trùng chích hút như bọ phấn, bọ trĩ...  khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ tổng hợp bệnh xoăn lá virus/cà chua, bệnh đốm héo virus/xà lách.

- Trên cây hoa cúc: Tại các vùng trồng hoa cúc, bệnh do virus có xu hướng gia tăng, chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp để có biện pháp phòng trừ.

 1. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

 1. Cây cà phê

- Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê chè mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

 1. 2. Cây rau họ cà

Để phòng trừ virus trên cây cà chua, các TTNN hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và thuốc có hoạt chất như Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

 1. 3. Hoa cúc: Đối với bệnh đốm héo virus/hoa cúc, hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đại đóa, AT, mai thái, mai vàng, mai cam, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh, chú ý phòng trừ côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn) ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như: Spinetoram, Dinotefuran

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác