Thống kê truy cập

2912024
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1509
13302
55198
2912024

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 25-31/3/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

        Số:  13 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 13 (Từ ngày 25/3/2019 – 31/3/2019)

 

 1. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều tối không mưa, nhiệt độ trung bình 20,5 – 22,50C, cao nhất 34 – 370C, thấp nhất 10 – 130C; độ ẩm không khí 68 – 80%.

 1. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa: Vụ Đông Xuân: 9.132,7 ha (2.552,7 ha giai đoạn mạ, 1.930 ha giai đoạn đẻ nhánh, 823 ha giai đoạn đòng – trỗ, 627 ha giai đoạn ngậm sữa – chín, 3.200 ha giai đoạn thu hoạch)

- Cây cà phê (174.391 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (12.235 ha), giai đoạn kinh doanh (162.156 ha) đang thời kỳ ra hoa.

          - Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu ở giai đoạn kinh doanh.

- Cây điều (28.439 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (7.629 ha); giai đoạn kinh doanh (20.810 ha) đang ở thời kỳ thu hoạch.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản 4.000ha, giai đoạn kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ ra hoa.

- Cà chua (1.087 ha); Rau họ thập tự  (1.946 ha); Hoa cúc (1.370 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

 1. Cây lúa:

- Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bọ trĩ…gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 417 ha cà phê chè tại Lạc Dương, TLH 15 – 45%; 

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, rệp vảy … gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ… gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây điều:

- Bệnh thán thư  gây hại 88 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 22 ha so với kỳ trước), TLH 17 – 68%;

- Bọ xít muỗi ít gây hại ở mức nhẹ.

 1. 5. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 10,4 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 5 – 30%.

 1. 6. Cây sầu riêng:

- Bệnh chảy gôm (bệnh xì mủ) ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15 ha tại Đạ Tẻh, TLH 12-47%.

 1. Cây rau, hoa:

7.1. Cà chua: Bệnh xoăn lá virus gây hại 61 ha tại Đơn Dương (giảm 17ha so với kỳ trước), TLH 12 – 23%.

7.2. Rau họ thập tự:

- Sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ... gây hại rải rác ở mức nhẹ.

 1. 8. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng, hoa cúc… sâu bệnh hại không đáng kể.
 2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn trên lúa vụ Đông Xuân và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ.

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi sẽ còn phát triển mạnh, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ. Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu đục thân.

- Trên cây điều: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi, bệnh thán thư, thường xuyên kiểm tra vườn để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus cà chua, sưng rễ cải bắp sẽ còn tiếp tục gây hại. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo virus trên cây xà lách, hoa cúc, sâu tơ, bọ nhảy trên cây cải bắp.

 1. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

 1. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ... để phòng trừ.

 

 1. Sầu riêng

 Bệnh chảy gôm: Bệnh sẽ phát triển mạnh vào mùa mưa, do vậy thường xuyên theo dõi bệnh, vệ sinh vườn, bón phân cân đối, đầy đủ, cắt bỏ cành gần mặt đất, cành bị bệnh đem tiêu hủy. Phát hiện bệnh, xử lý bằng hoạt chất Cymoxanil + Metalaxyl; Metalaxyl + Mancozeb; Dimethomorph

 1. 3. Cây rau họ cà

Virus trên cây cà chua: Khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút, bọ trĩ, bọ phấn xâm nhập. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine...

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Các tin khác