Thống kê truy cập

3741094
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
735
20545
45319
3741094

Tập huấn phương pháp điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại và sử dụng phần mềm GIS trên cây lâm nghiệp năm 2014

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn năm 2014 về công tác điều tra Dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp. Ngày 29/5/2014, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức tập huấn phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây lâm nghiệp theo QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai – Thị trấn Madaguoi – Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng. Về tham dự lớp tập huấn với 52 học viên là cán bộ kỹ thuật của 26 đơn vị quản lý rừng trong Tỉnh.

Nội dung tập huấn

- Triển khai việc thực hiện công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây lâm nghiệp năm 2014 tại Lâm Đồng.

- Hướng dẫn thực hành ngoài thực địa trên rừng keo trồng, diện tích 30ha tại Ban QLR PH Nam Huoai, nhằm thống nhất phương pháp điều tra, đối tượng điều tra và khu vực điều tra của các đơn vị quản lý rừng trong Tỉnh.

- Thông tin về đặc điểm sinh vật học của một số loài dịch hại cây lâm nghiệp và biện pháp phòng trừ.

- Hoàn thiện phương pháp nhập số liệu theo phần mềm Gis.

    

                Hướng dẫn phương pháp                                        Hướng dẫn nhập số liệu

                điều tra ngoài thực địa                                             qua phần mềm Gis

Kết quả tập huấn

- Triển khai phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây lâm nghiệp theo QCVN  01-38: 2010/BNNPTNT năm 2014 trên 03 chủng loại cây trồng: Thông 3 lá (37.078ha), keo (5.652ha) và cao su (271ha).

- Điều tra định kỳ 01 tháng/ lần đối với rừng trồng thông 3 lá, keo và cao su.

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh thống nhất bố trí lại khu vực điều tra DTDB sâu bệnh hại rừng của đơn vị cho phù hợp và báo cáo về Chi cục BVTV Lâm Đồng trước ngày 30/6/2014.

Trước tình hình thực tế hiện nay, công tác điều tra DTDB nhằm phát hiện kịp thời dịch hại phát sinh và gây hại cây trồng là rất cần thiết. Hiện nay, cán bộ kỹ thuật làm công tác DTDB của các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh 41 người, nhưng cán bộ làm công tác điều tra dự tính dự báo của các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh thường hay luân chuyển và khu vực điều tra phức tạp. Vì vậy, Chi cục BVTV cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chặt chẽ công tác điều tra DTDB sâu bệnh hại cây lâm nghiệp cho các đơn vị chủ rừng. 

                                                                                                                             Nguyễn Khoa Thảo

Các tin khác