Thống kê truy cập

3748080
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4568
4568
52305
3748080

Thông báo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng tháng 3 năm 2014

                    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Số: 23/TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

                                                                             THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 3 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 3/2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 21,4 - 24,20C, cao nhất 370C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 100C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 66,7 - 88 %; lượng mưa phổ biến 68,6 – 617,6 mm.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 24/27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 3/2014 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm, Ban QLR PH Lán Tranh).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 3 chủ yếu gây hại ở mức nhẹ - trung bình:

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 133,9 ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 31,9 ha, tỷ lệ lá bị hại từ 30 – 40 % tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 60,6 ha, hại nặng 1,5 ha (tỷ lệ cây bị hại 51 %) tại Ban quản lý rừng phòng hộ D’ran.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 151,8 ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 53,2 ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10 - 12 %) tại Ban QLR PH Tà Nung.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) và bệnh khô đỏ lá xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 150,54 ha, trong đó gây hại nặng 97,04 ha, tỷ lệ cây bị hại từ 50 - 90 %, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh phấn trắng (Oidium spp), bệnh đốm lá (Cylindrocladium spp.) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên cây sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

            Bệnh khô cành gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây. Thời tiết trong các khu vực: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Lượng mưa đạt xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: bệnh tuyến trùng, bệnh khô ngọn thông 3 lá.

- Cây keo: bệnh nấm hồng, bệnh đốm lá.

                                                                                                                         CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                   

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác