Thống kê truy cập

3748044
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4532
4532
52269
3748044

Thông báo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng tháng 4 năm 2014

                    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Số: 30/TB - BVTV                                         Lâm Đồng, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 4 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 4/2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 18,0 - 28,00C, cao nhất 36,80C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 130C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 77 – 93,3%; lượng mưa phổ biến 131,0 – 662,0 mm.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 25/27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 4/2014 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, Ban QLR PH Sêrêpok).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 4 chủ yếu gây hại ở mức nhẹ - trung bình:

- Bệnh vàng còi: gây hại 105,8 ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 31,9 ha tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỷ lệ lá bị hại từ 30 – 40 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại 88,3 ha, gây hại nặng 1,5 ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ D’ran, tỷ lệ cây bị hại 51 %.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 151,8 ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 53,2 ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10 - 12 %) tại Ban QLR PH Tà Nung.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) và bệnh khô đỏ lá xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại 103,5ha, trong đó gây hại nặng 50,0ha, tỷ lệ cây bị hại từ 50 - 90 %, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh phấn trắng (Oidium spp), bệnh đốm lá (Cylindrocladium spp.) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên cây sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

            Bệnh khô cành gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa đạt xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: bệnh tuyến trùng, bệnh khô ngọn thông 3 lá, bệnh nấm rỉ.

- Cây keo: bệnh nấm hồng, bệnh đốm lá, bệnh loét thân.

                                                                                                    CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                                          (Đã ký)

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác