Thống kê truy cập

3532268
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1030
10956
71913
3532268

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 2 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 16/TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 02 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 02/2014, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía Tây Nam của lưỡi cao lạnh lục địa, kết hợp với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến yếu. Thời tiết trong các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhưng không đáng kể. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4.

Khu vực phía Bắc tỉnh: Lượng mưa không đáng kể; độ ẩm không khí trung bình 76 – 82 %; nhiệt độ trung bình 16,0  – 17,0 0C.

Khu vực giữa tỉnh: Lượng mưa (không mưa); độ ẩm không khí trung bình 68 – 77 %; nhiệt độ trung bình 19,0  – 20,0 0C.

Khu vực phía Nam tỉnh: Lượng mưa đạt từ 10,0 đến 28,0 mm; độ ẩm không khí trung bình 77 – 83 %; nhiệt độ trung bình 20,0  – 21,0 0C.

Khu vực phía Tây Nam tỉnh: Lượng mưa đạt dưới 10,0 mm; độ ẩm không khí trung bình 71 – 81 %; nhiệt độ trung bình 24,0  – 25,0 0C.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 25/27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 02/2014 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 02 chủ yếu gây hại ở mức nhẹ - trung bình:

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 168,8 ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 65,9 ha, tỷ lệ lá bị hại từ 30 – 40 % tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 65,1 ha, hại nặng 1,5 ha (tỷ lệ cây bị hại 51 %) tại Ban quản lý rừng phòng hộ D’ran.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 98,7 ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 53,2 ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10 - 12 %) tại Ban QLR PH Tà Nung.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) và bệnh khô đỏ lá xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 150,54 ha, trong đó gây hại nặng 97,04 ha, tỷ lệ cây bị hại từ 50 - 90 %, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh phấn trắng (Oidium spp), bệnh đốm lá (Cylindrocladium spp.) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

            Bệnh khô cành gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến yếu, kết hợp với rìa xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây. Thời tiết trong các khu vực: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Lượng mưa đạt xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: vòi voi đục thân, xén tóc đục thân, bệnh tuyến trùng, bệnh khô ngọn thông 3 lá.

- Cây keo: bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá khô cành ngọn.

- Trên cây sao: bệnh khô cành.

                                                                                 CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                    

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác