Thống kê truy cập

3905817
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
332
4888
107077
3905817
Sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp

Tình hình gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh nấm rỉ (Cronatium flaccidum) trên thông 3 lá tại Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, trong tháng 4/2016, bệnh đã xuất hiện và gây hại trên rừng trồng thông 3 lá (giai đoạn 3-4 năm tuổi) tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Thuận, diện tích bị hại 38,6 ha, tỷ lệ cây bị hại từ 30-80%, tỷ lệ cây chết từ 3-15%.

Tập huấn phương pháp điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại và sử dụng phần mềm GIS trên cây lâm nghiệp năm 2015

Ngày 11-12/6/2015, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức tập huấn phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây lâm nghiệp theo QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT.

Tình hình canh tác, sâu bệnh hại cây mắc ca tại Lâm Đồng

Cây mắc ca có tên gọi chung là Macadamia, chi Macadamia gồm có 18 loài, nhưng nổi bật là 2 loài Macadamia tetraphylla (mắc ca vỏ hạt nhám hay mắc-ca mép lá răng cưa) và Macadamia integrifolia (mắc ca vỏ hạt láng hay mắc-ca lá nguyên) thuộc họ Proteaceae đã được gây trồng trên quy mô thương mại.