Thống kê truy cập

3740941
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
582
20392
45166
3740941

Tập huấn phương pháp điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại và sử dụng phần mềm GIS trên cây lâm nghiệp năm 2015

Ngày 11-12/6/2015, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức tập huấn phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây lâm nghiệp theo QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng. Về tham dự lớp tập huấn với 27 học viên là cán bộ kỹ thuật của 20 đơn vị quản lý rừng trong Tỉnh.

Nội dung tập huấn

- Triển khai việc thực hiện công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây lâm nghiệp năm 2015 tại Lâm Đồng.

- Hướng dẫn thực hành ngoài thực địa trên 2 đối tượng rừng trồng, thông 3 lá keo tại Ban QLR PH Đại Ninh, nhằm thống nhất phương pháp điều tra, đối tượng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại rừng trồng của các đơn vị quản lý rừng trong Tỉnh.

- Thông tin về đặc điểm sinh vật học của một số loài dịch hại cây lâm nghiệp và biện pháp phòng trừ.

 - Hoàn thiện p hương pháp nhập số liệu theo phần mềm Gis.

 

Hướng dẫn nhập số liệu qua phần mềm Gis

  

                            Hướng dẫn phương pháp  điều tra ngoài thực địa                        

Kết quả tập huấn

- Triển khai phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây lâm nghiệp theo QCVN  01-38: 2010/BNNPTNT trên 03 chủng loại cây trồng: Thông 3 lá (38.314 ha), keo (1.405,4 ha) và cao su (271ha).

- Tiếp tục điều tra định kỳ 01 tháng/ lần đối với rừng trồng thông 3 lá, keo và cao su.

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh thống nhất phương pháp điều DTDB sâu bệnh hại rừng trồng và báo cáo trên phần mềm Gis về Chi cục BVTV Lâm Đồng trước ngày 05hàng tháng.

Trước tình hình thực tế hiện nay tình hình sâu bệnh hại trên rừng trồng diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm phát hiện kịp thời dịch hại phát sinh và gây hại trên rừng trồng, các đơn vị quản lý rừng cần thực hiện tốt công tác điều tra DTDB theo đúng qui định. Hiện nay, cán bộ kỹ thuật làm công tác DTDB của các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh 41 người, nhưng cán bộ làm công tác điều tra dự tính dự báo của các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh thường hay luân chuyển và khu vực điều tra phức tạp. Vì vậy, Chi cục BVTV cần kiểm tra, hướng dẫn chặt chẽ công tác điều tra DTDB sâu bệnh hại cây lâm nghiệp cho các đơn vị chủ rừng.

                                                                                                           Nguyễn Khoa Thảo

 

Các tin khác