Thống kê truy cập

3687050
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6233
15544
124733
3687050

Thông báo tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 10 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 67/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 10 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 10/2014, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhiều nơi, ngày năng gian đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa đến mưa to, tập trung chủ yếu vào nửa đầu tháng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  20,9 - 22,90C, cao nhất 27,30C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 17,10C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 77 – 93%; lượng mưa phổ biến 230,8 – 443,1 mm.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 24/26 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 10/2014 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, Ban quản lý khu du lich Hồ Tuyền Lâm).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 37.078 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 10 chủ yếu gây hại ở mức nhẹ - trung bình:

- Bệnh vàng còi: tiếp tục gây hại trên diện tích 80 ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 21,5 ha tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỷ lệ lá bị hại từ 30 – 40 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại 251,3 ha, trong đó gây hại nặng 84,5ha tại Ban QLR PH Tà Năng, Ban QLR PH  D’ran và Công ty TNHH MTV LN Di Linh, tỷ lệ cây bị hại từ 10-51 %.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 113,5ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 14,9ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10 - 12 %) tại Ban QLR PH Tà Nung.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): gây hại trên diện tích 95,6ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 19,1ha, tỷ lệ cây bị hại từ 5,5-10% tại Công ty TNHH MTV LN Di Linh.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals), Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 5.652 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): tiếp tục gây hại 103,5ha, trong đó gây hại nặng 50 ha, tỷ lệ cây bị hại từ 50 - 70 %, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 155,1 ha, trong đó gây hại nặng 31 ha, tỷ lệ cây bị hại từ 60-70% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ không đáng kể.

3. Trên cây sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

            Bệnh khô cành, sâu đục thân gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, kết hợp với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa phân bố không đều,  phổ biến đạt xấp hoặc thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: bệnh tuyến trùng, bệnh loét thân, bệnh nấm rỉ.

- Cây keo: bệnh nấm hồng, bệnh đốm lá, bệnh loét thân.                                         

 Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                     LẠI THẾ HƯNG

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác