Thống kê truy cập

3747658
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4146
4146
51883
3747658

Thông báo tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 11 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 73/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 11 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 11/2014, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhiều nơi, ngày nắng chiều tối có mưa vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình  21,8 - 22,80C, cao nhất 27,300C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 18,00C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 80 – 86%; lượng mưa phổ biến 69,3 – 177,5mm.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 24/26 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 11/2014 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, Ban quản lý khu du lich Hồ Tuyền Lâm).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 37.078 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 11 chủ yếu như:

- Bệnh vàng còi: gây hại nặng trên diện tích 1,9 ha tại Ban QLR phòng hộ Đa Nhim, tỷ lệ cây bị hại 100 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 83,77ha (nặng 77,27ha) tại Ban QLR PH Tà Năng và  Ban QLR PH  D’ran, tỷ lệ cây bị hại từ 15-51%.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 16ha tại Ban QLR PH Tà Nung, tỷ lệ cây bị hại từ 10 – 12%.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): tiếp tục gây hại trên diện tích 87,17ha (nặng 75,77ha) tại Ban QLR PH Tà Năng và ban QLR Ph D’ran, tỷ lệ cây bị hại 20%.

- Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): gây hại 3 ha tại Vườn QG Bidoup –Núi Bà, tỷ lệ ngọn bị hại từ 10-12%.

- Sùng trắng: xuất hiện và gây hại trên diện tích 42,11ha (nặng 6,67ha) tại Ban quản lý rừng Lâm Viên và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại từ 40-50%, mật độ trung bình từ 3-4 con/m2.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser, bệnh khô xám lá thông, bệnh rơm lá thôngxuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 5.652ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): tiếp tục gây hại trên diện tích 192,59ha (nặng 27,88ha) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Ban quản lý rừng Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại từ 30-50%,.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 7,13 ha (nặng 1,3ha) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 40-50%.

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ không đáng kể.

3. Trên cây sao: (Tổng diện tích 939,5ha).

  Bệnh khô cành, sâu đục thân gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh thấp xích đạo cùng với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi tập trung vào tuần đầu tháng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa đạt xấp hoặc thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: bệnh tuyến trùng, bệnh nấm rỉ, sùng trắng.

- Cây keo: bệnh đốm lá,bệnh phấn trắng.

Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                     LẠI THẾ HƯNG

Các tin khác