Thống kê truy cập

3748071
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4559
4559
52296
3748071

Thông báo tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 4 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 25/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 4 năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 4/2015, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, tập trung vào những ngày đầu tháng và 04 ngày cuối tháng. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Lượng mưa phổ biến  đạt xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình   21,5 – 24,6 0C, cao nhất 28,3 – 32,40C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 8 – 160C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 60 – 87%; lượng mưa phổ biến 73,0 – 166,5mm.

II. KẾT QUẢ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÁNG 4/2015

- 23/26 đơn vị báo cáo kết quả điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại rừng trồng;

- 3/26 đơn vị không báo cáo kết quả điều tra DTDB sâu bệnh hại rừng trồng bao gồm Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, Ban quản lý khu du lich Hồ Tuyền Lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Thượng.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG THÁNG 4/2015

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 38.314 ha)

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 2,9 ha tại Ban QLR phòng hộ Đa Nhim, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại 36-70 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 77,27 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và  Ban QLR PH  D’ran, tỷ lệ cây bị hại từ 15-51%.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): gây hại trên diện tích 101 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và Ban QLR Ph D’ran, tỷ lệ cây bị hại 10-15%.

- Ấu trùng bọ hung nâu: gây hại trên diện tích 46,78 ha (nặng 36,78 ha) tại Ban quản lý rừng Lâm Viên và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại từ 20-50%.

- Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): tiếp tục gây hại trên diện tích 12 ha tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ ngọn bị hại từ 5-12%.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), vòi voi hai thông, bệnh khô xám lá thông, bệnh rơm lá thôngxuất hiện rải rác và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 1.405,4 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 341,88 ha (nặng 46,1 ha) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Ban quản lý rừng Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại từ 30-60%,.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 43,08 ha (nặng 22,15 ha) tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 30-60%.

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Các đối tượng dịch hại như:  xén tóc, vòi voi, bệnh nấm rỉ, bệnh tuyến trùng trên thông 3 lá và bệnh khô cành trên cây keo có khả phát triển và gây hại.

Đề nghị các đơn vị quản lý rừng thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên rừng trồng, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                     ĐÀO VĂN TOÀN

- Lưu VT.

 

Các tin khác