Thống kê truy cập

3887175
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4062
30304
88435
3887175

Công tác Khảo nghiệm thuốc BVTV tại Lâm Đồng năm 2012

         Hiện nay, tại Lâm Đồng còn 193 đối tượng sâu bệnh gây hại trên 34 loại cây trồng chưa có thuốc đăng ký trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ.

       Để giảm bớt thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra, hàng năm Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) kết hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo nghiệm thuốc BVTV nhằm đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu bệnh hại để đăng ký vào danh mục thuốc BVTV của Việt Nam.

        Trong năm 2012, Chi cục BVTV Lâm Đồng tiến hành khảo nghiệm hiệu lực sinh học của 223 loại thuốc BVTV trên 101 đối tượng dịch hại của 19 chủng loại cây trồng và 47 khảo nghiệm xác định thời gian cách ly. Trong tổng số 223 loại thuốc BVTV khảo nghiệm hiệu lực sinh học có 93 loại thuốc trừ sâu, 111 loại thuốc trừ bệnh, 10 loại thuốc trừ cỏ và 9 loại thuốc kích thích sinh trưởng.

        Qua kết quả khảo nghiệm thu được cho thấy: có 72 loại thuốc đạt hiệu lực tốt (36 loại thuốc trừ sâu, 25 loại thuốc trừ bệnh, 8 loại thuốc trừ cỏ và 3 loại thuốc kích thích sinh trưởng); 121 loại thuốc đạt hiệu lực khá (46 loại thuốc trừ sâu, 67 loại thuốc trừ bệnh, 2 loại thuốc trừ cỏ và 6 loại thuốc kích thích sinh trưởng); 8 loại thuốc đạt hiệu lực trung bình khá ( 2 loại thuốc trừ sâu, 6 loại thuốc trừ bệnh);  22 loại thuốc đạt hiệu lực trung bình (9 loại thuốc trừ sâu, 13 loại thuốc trừ bệnh).

Trần Thị Cúc

Các tin khác