Thống kê truy cập

3546631
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3227
25319
86276
3546631

Hội nghị công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và BVTV năm 2023

Hội nghị công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và BVTV năm 2023

 Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các quy chế tại đơn vị và hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở năm 2023, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024. Được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành. Ngày 18/01/2024, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT và toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo công khai tài chính và báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để công chức, viên chức thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo đã trình tại Hội nghị, nhất là những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để đưa vào Nghị quyết các mục tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2024.

Năm 2023, tuy chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới; các hình thái thời tiết bất lợị; giá vật tư đầu vào cho sản xuất vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp…; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể công chức, viên chức nên Chi cục Trồng trọt & BVTV đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở các văn bản công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trồng trọt và BVTV.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, kết quả đạt được của tập thể Chi cục đối với nhiệm vụ của ngành trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục cần thực hiện trong năm 2024 như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao; đăng ký, triển khai mô hình đổi mới sáng tạo; từng cá nhân thường xuyên rà soát, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; tập thể đoàn kết, phối hợp, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc cho lãnh đạo Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và có giải pháp nhằm nâng cao thu nhập hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua, khen thưởng,…

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 01 tập thể Lao động xuất sắc, 05 tập thể Lao động tiên tiến; 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 03 tập thể và 06 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 27 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, 01 đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 02 đoàn viên được Công đoàn ngành tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm 2023.

Tại Hội nghị, đã thực hiện ký kết bản giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2024. Thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ, được 100% công chức, viên chức biểu quyết tán thành.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm - Hội nghị công chức, viên chức năm 2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV đã thành công tốt đẹp./.

Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghi

Trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

Phạm Dũng - Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác