Thống kê truy cập

3524595
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3283
3283
64240
3524595

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

Thực hiện Văn bản số 3003/BVTV-TTPC ngày 04/11/2019 của Cục bảo vệ thực vật về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón thì tổ chức, cá nhân đang hoạt động buôn bán phân bón trước ngày 20/9/2017 phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trong thời hạn 36 tháng (đến ngày 20/9/2020). Tuy nhiên ngày 19/11/2018 Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Vì vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Trồng trọt “Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón”. Do đó, từ ngày 01/01/2020 tất cả các cơ sở kinh doanh phân bón đang hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Nếu sau ngày 01/01/2020 cơ sở nào không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Riêng đối với trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Trồng trọt).

Vậy Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo cho các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh hiện đang kinh doanh nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón phải hoàn tất hồ sơ gửi về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng để được thẩm định và cấp giấy trước ngày 01/01/2020 theo quy định của pháp luật. Thành phần hồ sơ (quy định tại Điều 21, Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón) bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo mẫu (file đính kèm).

- Bản thuuyết minh điều kiện buôn bán phân bón theo mẫu (file đính kèm).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Chi tiết liên hệ Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng – Địa chỉ: Số 12 Hùng Vương, phường 10, Tp Đà Lạt; ĐT: 02633577256 để được hướng dẫn.

Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác