Thống kê truy cập

3747505
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3993
3993
51730
3747505

Tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả phục vụ công tác chuyển đổi năm 2018

Tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả phục vụ công tác chuyển đổi năm 2018

                                                        

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 276 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả, với số lượng 32,3 triệu cây/năm. Trong đó:

- Về sản xuất cây giống: 250 cơ sở sản xuất, với số lượng 32 triệu cây/năm (71 cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống, đạt 28,4%; với số lượng 25 triệu cây/năm), bao gồm: Cây cà phê 230 cơ sở, với số lượng 11 triệu cây/năm (có 64 cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống, với số lượng 5 triệu cây/năm); cây chè 44 cơ sở, với số lượng 2 triệu cây/năm (có 07 cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống, với số lượng 910 ngàn cây giống/năm); cây điều 15 cơ sở, với số lượng 286 ngàn cây/năm (có 02 cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống, với số lượng 220 ngàn cây giống/năm); cây dâu tằm 01 cơ sở, với số lượng 16 triệu hom, cây/năm, đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống; cây tiêu 11 cơ sở, với số lượng 118 ngàn hom, cây/năm; cây mắc ca 04 cơ sở, với số lượng 562 ngàn cây/năm; đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống; cây ăn quả các loại 43 cơ sở, với số lượng 550 ngàn cây/năm (có 17 cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống, với số lượng 289 ngàn cây/năm).

- Về kinh doanh cây giống: 27 cơ sở kinh doanh, với số lượng 342 ngàn cây/năm, bao gồm: Cây cà phê 9 cơ sở, với số lượng 96 ngàn cây/năm; cây điều 10 cơ sở, với số lượng 25 ngàn cây/năm; cây tiêu 02 cơ sở, với số lượng 13 ngàn hom, cây/năm; cây ăn quả các loại  25 cơ sở, với số lượng 533 ngàn cây/năm. Cây chanh dây đến nay các công ty đã nhập khẩu giống Đài nông 1 với số lượng 550 ngàn cây giống cung cấp trong tỉnh và các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk,…

- Cây đầu dòng: Đã công nhận 71 cây đầu dòng, bao gồm: 18 cây bơ, 05 cây cà phê, 37 cây điều, 10 hồng vuông; với năng lực khai thác 146 ngàn chồi/năm.

- Vườn cây đầu dòng: Công nhận 81 vườn/70 ha/39 triệu chồi/năm. Trong đó: cây cà phê 45 vườn/38,4 ha (chủ yếu giống TR4, TR9, TS1, TS4); cây chè 05 vườn/5,6 ha (chủ yếu giống TB14, Ôlong, LĐ97, Thúy Ngọc, Kim Tuyên); cây bơ 12 vườn/12,2 ha (chủ yếu cây bơ BLĐ034, BLĐ036, BLĐ038,..); cây ca cao 04 vườn/1,5 ha (chủ yếu giống TĐ4, TĐ5, TĐ6, TĐ9); cây cam Cara 01 vườn/2 ha; cây sầu riêng 04 vườn/1,4 ha (chủ yếu giống RI6, Monthong); cây mít nghệ 01 vườn/100 m2; cây chuối laba 06 vườn/1,1 ha; cây điều 02 vườn/6,7 ha (chủ yếu giống PN1, LĐ064, LĐ076, LĐ106)và cây mắc ca 01 vườn/1,1 ha (chủ yếu giống 246, 659, 741, 800, 816, 849).

Nhu cầu giống phục vụ công tác chuyển đổi năm 2018, đã chủ động sản xuất cây giống trong tỉnh như: cây cà phê trồng tái canh 4.680 ngàn cây giống/4.255 ha, ghép cải tạo 18.354 ngàn chồi/5.562 ha; cây chè trồng mới, chuyển đổi 12.375 ngàn cây/825 ha; cây điều trồng tái canh 140,7 ngàn cây/791 ha; cây dâu tằm trồng mới, chuyển đổi 8.880 ngàn hom, cây/370 ha; cây ăn quả các loại trồng mới, chuyển đổi 109,8 ngàn cây/646 ha; cây mắc ca trồng mới, chuyển đổi 66,1 ngàn cây/538 ha và cây chanh dây trồng mới, chuyển đổi 170,1 ngàn cây/170 ha. Với năng lực sản xuất, kinh doanh cây giống của các vườn ươm giống và số lượng vườn đầu dòng, cây đầu dòng và vườn chồi giống hiện nay đáp ứng đủ nhu cầu trồng mới, chuyển đổi, trồng tái canh, ghép cải tạo cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh

 

Hoàng Hữu Chiến - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

Các tin khác