Thống kê truy cập

3095987
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
527
29454
5356
3095987

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 30/8/2021 – 05/9/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 87/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 9 năm 2021

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 35 (Từ ngày 30/8/2021 – 05/9/2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 19 – 26,2 0C, cao nhất 29,7 – 33,5 0C, thấp nhất 15,8  – 18,30C; độ ẩm không khí 78 – 90%, lượng mưa 64,9 – 202,3mm, tổng số giờ nắng 32,9 – 42,1h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Hè Thu

Đòng trỗ

633

Ngậm sữa -  chín

1.485,8

Thu hoạch

3.566

Tổng

5.684,8

Vụ Mùa

Mạ

7.337,2

Đẻ nhánh

1.808

Đòng trỗ

331

Tổng

9.476,2

b) Cây trồng khác 

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

 

PTTL - đóng bắp

3.118,2

Thu hoạch

425

Tổng

3.503,2

Cây ngô

(Vụ Mùa)

 

Cây con

246

Tổng

246

Cây cà phê

Nuôi trái

173.660,3

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.006,8

Cây sầu riêng

Thu hoạch

12.368,5

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.335

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.521

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 277,6ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai (giảm 154,3ha so với kỳ trước), mật độ 2,5 – 5 con/m2

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 68,7ha tại Đức Trọng, Di Linh (tăng 31ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 14,2%.

- Bệnh đen lép hạt gây hại 66ha tại Đạ Tẻh (giảm 19ha so với kỳ trước), TLH 6,3 – 7,1%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 32ha tại Đạ Tẻh (giảm 18ha so với kỳ trước), TLH 3,7-5,6%.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 221,1ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), tăng 24,5ha so với kỳ trước, mật độ 2,6 – 12con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.852,7ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 18,8 – 29%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 2.722,5ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 303,4ha so với kỳ trước), TLH 13,7 – 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại 3.995,9ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 191,2ha so với kỳ trước), TLH 12,5 – 29,2%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 2.010ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 121ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.185ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 168ha so với kỳ trước), TLH 5-10,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.460,6ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 16ha so với kỳ trước), TLH 15 – 32,9%.

- Bệnh thán thư gây hại 4.027,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 204,9ha so với kỳ trước), TLH 12 – 42,7%.

6. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 920,4ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 14,2 – 46,7%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại 257,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 38,5ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 20%.

- Bệnh mốc sương gây hại 258,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 19ha so với kỳ trước), TLH 8,8 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 325,7ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ từ 3,3 - 29 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 52,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (tăng 20ha so với kỳ trước), TLH 6,3 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 11ha tại Đà Lạt, TLH 10 - 18%.

8. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: Bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, đen lép hạt tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn trỗ chín; Ốc bươu vàng, bệnh  đạo ôn lá gây hại mạnh trên lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái.

-  Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, khô cành, khô quả, rệp sáp có khả năng tăng mạnh. Các đối tượng khác như bọ xít muỗi, vàng lá, sâu đục thân biến động nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư ít biến động và gây hại nhẹ.

- Cây sầu riêng: Thời tiết nóng ẩm, có mưa rào về chiều và đêm, bệnh xì mủ tiếp tục lây lan và gây hại mạnh trên sầu riêng giai đoạn thu hoạch và sau thu hoạch.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm lá vi khuẩn, dòi đục lá tiếp tục lây lan gây hại mạnh trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng trừ bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy.

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, héo xanh/hoa cúc, nhện đỏ, đốm đen, phấn trắng/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh trên ngô Hè Thu - Mùa tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố thực hiện tốt công văn số 205/TTBVTV ngày 16/7/2021 của Chi cục về việc duy trì thực hiện công tác DTDB sâu bệnh trong điều kiện dịch Covid 19, hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, sử dụng các chế phẩm sinh học để phân hủy rơm rạ và xác bã hữu cơ. Bón vôi để xử lý đất hạn chế ảnh hưởng của độ chua phèn, tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa. Gieo sạ lúa Mùa đảm bảo theo lịch thời vụ. Bón phân cân đối, giảm mật độ gieo sạ hạn chế bệnh đạo ôn, ngoài ra chú ý phòng trừ OBV trên lúa giai đoạn < 40 ngày sau sạ, bệnh đạo ôn lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt trên lúa Hè Thu giai đoạn đứng cái - trỗ, chín. 

2.2. Cây ngô

Thời tiết mưa nắng xen kẽ, các địa phương đang tiếp tục gieo trồng ngô vụ Mùa, sâu keo mùa thu sẽ tiếp tục lây lan gây hại mạnh. Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây sầu riêng

Thực hiện tốt việc vệ sinh vườn, tỉa bỏ cành nhánh, thu gom tàn dư thực vật, bổ sung phân bón đầy đủ đối với các diện tích đã thu hoạch xong giúp cây nhanh phục hồi. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh xì mủ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora sp. hại sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Chú ý tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo sản phẩm an toàn về dư lượng thuốc BVTV.

2.4. Cây cà phê

Cà phê đang trong giai đoạn nuôi quả - chắc quả, các đối tượng rỉ sắt, khô cành khô quả, rệp sáp hiện đang phát triển và gây hại mạnh. Cần thăm vườn thường xuyên phát hiện sâu bệnh kịp thời, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Chủ động áp dụng các biện pháp IPM tỉa cành, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại và sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng để quản lý sâu bệnh hiệu quả. Lưu ý từ 30/6/2021 không được phép sử dụng thuốc trừ cỏ Glyphosate để diệt trừ cỏ dại, khuyến khích áp dụng các biện pháp thủ công, cơ giới quản lý cỏ dại thay thế thuốc hóa học.

2.5. Rau, hoa

Thời tiết đang trong giai đoạn mùa mưa chú ý gia cố nhà kính nhà lưới, đề phòng giông lốc, mưa đá gây thiệt hại cây trồng, khơi thông mương rãnh thoát nước tránh ngập úng cục bộ. Ngoài ra, cần đảm bảo mật độ, khoảng cách trồng, lên luống cao, vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vườn thông thoáng hạn chế các loại bệnh hại như mốc sương, đốm lá vi khuẩn, virus hại cà chua, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch hại rau họ thập tự; rỉ sắt, virus hại hoa cúc, bệnh phấn trắng, đốm đen hoa hồng

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác