Thống kê truy cập

3735563
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1497
15014
39788
3735563

Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

Giống cây trồng có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, chất lượng giống cây trồng là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.

Hiện nay, các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quản lý giống cây trồng gồm:

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;  

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về Nhãn hàng hoá;

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/202020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016.

- Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 qui định về chứng nhận hợp qui, công bố hợp qui giống cây trồng;

- Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;

Theo qui định hiện hành, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau

1. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng

- Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng.

- Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

- Sản xuất giống cây trồng được thực hiện theo phương pháp nhân giống hữu tính và phương pháp nhân giống vô tính theo tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

- Cây, vườn cây cung cấp vật liệu phục vụ nhân giống vô tính, hạt lai đa dòng đối với cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm phải được cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo quy định (tại Điều 24 của Luật Trồng trọt).

2. Đối với tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng

Phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng.

Ngoài ra tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải đáp ứng một squy định chi tiết sau đây:

- Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống; nhãn phù hợp quy định (tại Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác).

- Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây./.

Phạm Ngọc Toản

Các tin khác