Thống kê truy cập

3545104
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1700
23792
84749
3545104

Danh sách các công ty xin phép hội thảo tháng 12/2019

STT

Ngày

Thời gina

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I

Hội thảo phân bón

 

 

 

1

2/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Rô Men – huyện Đam Rông

Đam Rông

2

2/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Phi Liêng – huyện Đam Rông

Đam Rông

3

4/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Liêng Srônh – huyện Đam Rông

Đam Rông

4

4/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Đạ Knàng – huyện Đam Rông

Đam Rông

5

4/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường  UBND Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

6

4/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

7

5/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8

5/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9

6/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã N'Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

10

6/12/2019

17h00

Công ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh chi nhánh Lâm Đồng

Phân bón Water Soluble NPK Novacid 12-4-36+2,1Ca+TE
 Phân bón Water Soluble NPK Novacid 22-11-11+3,6Mg+TE
Phân bón Water Soluble NPK Novacid 19-19-19+3CaO+TE
Phân bón Water Soluble NPK Novacid 13-40-13+TE

Nhà hàng Hưng Thịnh Quán – xã Tân Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11

6/12/2019

17h00

Công ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh chi nhánh Lâm Đồng

Nhà hàng Hưng Thịnh Quán – xã Tân Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12

7/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

13

7/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14

8/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

15

8/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

16

8/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Đạ Rsal – huyện Đam Rông

Đam Rông

17

8/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Đạ Long – huyện Đam Rông

Đam Rông

18

9/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

19

9/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

20

10/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Tam Bố, Huyện Di Linh

Di Linh

21

10/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

22

10/12/2019

07h00

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

 

Hội trường UBND phường 8 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

23

10/12/2019

09h00

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

 

Hội trường UBND phường 8 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

24

11/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Tân Châu, Huyện Di Linh

Di Linh

25

11/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh

Di Linh

26

12/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

27

12/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

Di Linh

28

12/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Đạ Tông – huyện Đam Rông

Đam Rông

29

12/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Đạ M’Rông – huyện Đam Rông

Đam Rông

30

12/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Thành – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

31

12/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

32

12/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Quảng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

33

12/12/2019

15h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

Nhà hàng Vân Sinh 2 – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

34

13/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Đinh Trang Thượng, Di Linh

Di Linh

35

13/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

36

14/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

37

14/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Gung Ré, Huyện Di Linh

Di Linh

38

15/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh

Di Linh

39

15/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

40

15/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Lộc Lâm – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

41

15/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

42

15/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Bắc – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

43

15/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Tam Bố – huyện Di Linh

Di Linh

44

15/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Gia Hiệp – huyện Di Linh

Di Linh

45

16/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

Di Linh

46

16/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

47

17/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

48

17/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

49

18/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

50

18/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

51

18/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Tân Nghĩa – huyện Di Linh

Di Linh

52

18/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Bảo Thuận – huyện Di Linh

Di Linh

53

18/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

54

19/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

55

19/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã B’lá – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

56

19/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND TT Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

57

19/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

58

19/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

59

20/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

60

20/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ K'nàng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

61

20/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Tân Châu – huyện Di Linh

Di Linh

62

20/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Hòa Ninh – huyện Di Linh

Di Linh

63

20/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Hòa Bắc – huyện Di Linh

Di Linh

64

20/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

65

20/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

66

21/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

67

21/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

68

22/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

69

21/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Liêng SRônh, Huyện Đam Rông

Đam Rông

70

21/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông

Đam Rông

71

22/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

72

22/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Gung Ré – huyện Di Linh

Di Linh

73

22/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Liên Đầm – huyện Di Linh

Di Linh

74

22/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Đinh Trang Thượng – huyện Di Linh

Di Linh

75

22/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Đam Rông

76

22/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông

Đam Rông

77

22/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Lộc Đức – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

78

22/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc An – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

79

22/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Tân – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

80

23/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Đạ M’rong, Huyện Đam Rông

Đam Rông

81

23/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông

Đam Rông

82

23/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

83

23/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

84

25/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

85

25/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

86

25/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Lộc Bảo – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

87

25/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Tân Lạc – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

88

25/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 Hội trường UBND xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

89

26/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND Phường B’Lao – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

90

26/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND Phường Lộc Tiến – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

91

26/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

92

26/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 Hội trường UBND xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

93

26/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

94

26/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

95

26/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

96

26/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

97

27/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

98

27/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND TT. Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

99

27/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

100

27/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

101

27/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Phường Lộc Sơn – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

102

27/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND Phường Lộc Phát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

103

27/12/2019

10h30

Công ty Cổ phần GAP Việt Nam

Phân Đạm GAP, Phân bón FruitGAP, Phân bón PlusGAP

Hội trường Huyện ủy huyện Bảo Lâm – Đ/c: số 02 Nguyễn Tất Thành , TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Bảo Lâm

104

28/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Lộc Châu – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

105

28/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

106

28/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

107

28/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

108

28/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

109

28/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 Hội trường UBND xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

110

28/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Lát, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

111

28/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đưng Knớ, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

112

29/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

113

29/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

114

29/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

115

29/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Đạ K'nàng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

116

30/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 Hội trường UBND Xã Liêng SRônh, Huyện Đam Rông

Đam Rông

117

30/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

 

 Hội trường UBND Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông

Đam Rông

118

30/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

119

30/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

 Hội trường UBND xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà

 

120

30/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

121

30/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Thanh – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

122

30/12/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Lộc Nga – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

123

30/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón An Thái BIO AT1
Phân bón An Thái BIO AT2
Phân bón An Thái BIO AT3
Phân bón An Thái BIO AT11
Phân bón An Thái BIO AT15

Hội trường UBND Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

124

30/12/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

125

31/12/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Hội trường UBND Thị trấn D’ran, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

126

30/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Tân Thượng – huyện Di Linh

Di Linh

127

30/12/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Hội trường UBND xã Gia Bắc – huyện Di Linh

Di Linh

II. Hội thảo thuốc BVTV

 

 

 

1

2/12/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP

Nhà hàng Đồng Quê – thôn Hải Hưng – xã Lạc Lâm – Đơn Dương

 Đơn Dương

2

5/12/2019

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Radiant 60SC
Amistar 250SC
Amistar Top® 325SC

Nhà văn hóa TDP 10 – TT Đạ Tẻh- huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

3

7/12/2019

17h00

Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP

Amtech 100EW
Activo super 648WP

Khách sạn TTC Hotel Prenium – Ngọc Lan, 42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

4

11/12/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP

Nhà hàng Monet Garden – số 03 Nguyễn Du – phường 9 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

5

11/12/2019

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Radiant 60SC
Amistar 250SC
Amistar Top® 325SC

Hội trường thôn Trung Hiệp – xã Liên Hiệp – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

6

16/12/2019

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD
Becano 500SC

Vườn gia đình Ông Phạm Lộc – Đ/c: thôn 1 –Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

7

16/12/2019

15h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Vườn gia đình Ông Nguyễn Văn Thịnh – Đ/c: thôn 2 –Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

8

16/12/2019

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Radiant 60SC
Amistar 250SC
Amistar Top® 325SC

Nhà hàng Mỹ Đình – xã Xuân Thọ - Tp Đà lạt

Đà Lạt

9

17/12/2019

16h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Movento 150 OD
Becano 500SC

Nhà hàng Hương sắc Sài Gòn – Bảo Lộc (Đ/c: số 20 Quang Trung – phường 2 – Tp Bảo Lộc).

Bảo Lộc

10

17/12/2019

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD
Becano 500SC

Vườn gia đình Ông Đoàn Văn Năm – Đ/c: thôn 3 –Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

11

17/12/2019

15h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Vườn gia đình Ông Phan Thanh Tùng – Đ/c: thôn 6 –Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

12

17/12/2019

14h00

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon® 5SC
Benevia®
200SC
Ammate®
150EC
Benevia®
100 OD

Nhà hàng Tâm Đắc – phường 8 – Tp Đà Lạt.

Đà Lạt

13

17/12/2019

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Radiant 60SC
Amistar 250SC
Amistar Top® 325SC

Hội trường thôn 4 – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14

18/12/2019

08h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD
Becano 500SC

Vườn gia đình Ông Lê Văn Tấn – Đ/c: thôn 6 –Đại Lào – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

15

19/12/2019

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Radiant 60SC
Amistar 250SC
Amistar Top® 325SC

Nhà hàng Dốc Ròn – Quốc lộ 27 – xã Đạ Ròn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

16

20/12/2019

10h00

Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình.

Cyfitox
300EC
Acatop 320EC

Nhà văn hóa TDP 6 – TT Cát Tiên – huyện Cát Tiên

Cát Tiên

17

20/12/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP

Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

18

21/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Đức Phương – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

19

21/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Yến Nhất – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

20

23/12/2019

16h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Radiant 60SC
Amistar 250SC
Amistar Top® 325SC

Nhà Hàng Kim Bút – xã Ka Đô – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

21

25/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP

Đại lý Dũng Bình – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

22

25/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Hòa Hiên – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

23

25/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Thuấn – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

24

25/12/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Hội trường UBND xã Tân Hội - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

25

26/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Tùng Loan – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26

26/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Thái Lệ – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

27

26/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Đông Phúc – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28

26/12/2019

14h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Hội trường UBND xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29

27/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Tuấn Cúc – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

30

27/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Nguyên Dương – xã Hiệp Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

31

27/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Hùng Finom – xã Hiệp Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

32

27/12/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Hội trường UBND xã Hiệp Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

33

27/12/2019

17h00

Công ty TNHH Arysta LifeSience Việt Nam

Tarang 280SL

Hội trường thôn Phú Thụy – xã Phú Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

34

27/12/2019

17h00

Công ty TNHH Arysta LifeSience Việt Nam

Hội trường thôn Thái Sơn – xã N’thol Hạ – Đức Trọng

Đức Trọng

35

27/12/2019

17h00

Công ty TNHH Arysta LifeSience Việt Nam

Hội trường thôn Kim Phát – xã Bình Thạnh – Đức Trọng

Đức Trọng

36

27/12/2019

17h00

Công ty TNHH Arysta LifeSience Việt Nam

Hội trường thôn Bồng Lai – xã Hiệp Thạnh – Đức Trọng

Đức Trọng

37

27/12/2019

17h00

Công ty TNHH Arysta LifeSience Việt Nam

Hội trường thôn Lộc Qúy – xã Xuân Thọ - Tp Đà lạt

Đà lạt

38

28/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP

Đại lý Ngọc Tuyết – xã Hiệp An – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

39

28/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Hiền – xã Hiệp An – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

40

28/12/2019

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Đại lý Hải Chung – xã Hiệp An – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

41

28/12/2019

16h00

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

Vitrobin 320SC

Nhà hàng Nguyên Khang – Đ/c: số 253 Phù Đồng Thiên Vương – Phường 8 – Tp Đà Lạt

Đà lạt

42

31/12/2019

14h00

Công ty TNHH Sundat Crop Science

Best-Harvest 15SC
Best-Harvest 5SC
Teb 270WP
Sun-hex-tric 25SC
Suncolex 68WP
V-cin 5SL
Sun-fasti 25EC
Sun-fasti 700WP
Define 500SC
Sun top 700WP
Abapro 5.8EC
Abapro 1.8EC
Mogaz 220EC
Sunlar 110EC
Sunbishi 10SC
Sunquin 50SC
Mastercide 45SC
Sunzole 30EC

Nhà hàng TTC Golf 3 – Đ/c: số 04 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 1 – Tp Đà Lạt

Đà lạt

Các tin khác