Thống kê truy cập

3532471
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1233
11159
72116
3532471

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 10.11 - 16.11.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

14/11/2013

8h00

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Visen 20SC;

- Vimonyl 72 WP;

- Workup 9 SL;

- Vixazol 275 SC;

- Mixperfect 525SC

Hội trường thôn 9 – TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

15/11/2013

8h00

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Visen 20SC;

- Vimonyl 72 WP;

- Workup 9 SL;

- Vixazol 275 SC;

- Mixperfect 525SC

Hội trường thôn 10 – TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác