Thống kê truy cập

3544728
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1324
23416
84373
3544728

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 21.10 - 26.10.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

22/10/2013

16h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Kumulus 80WG
- Cabrio Top 600WG
- Acrobat MZ 90/600 WP
- Polyram 80WG
- Headline 250EC
- Opus 75 EC

Khách sạn Rum Vàng – 24 Lê Đại Hành – Phường 3

Đà Lạt

23/10/2013

8h00

Công ty Cổ phần BVTV An Giang

04

- Score 250EC

- Amistar 250 SC

(1) Vườn Ông Đinh Trọng Hùng - Suối Thông B – Đạ Ròn

Đơn Dương

9h00

(2) Vườn Ông Nguyễn Trung - KP Thanh Nghĩa– TT Thạnh Mỹ

10h00

(3) Vườn Ông Phạm Thành Phương - Quảng Tân- Quảng Lập

11h00

(4) Vườn Ông Vi Duy Luật - KP12- Trại Giam- TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

14h00

Công ty TNHH An Nông

01

- Siêu Việt 300SL

- Atra annong 500 FW

- Sieutino 780WG

- Kanaka 405WP

- Sieucheck 700WP

- Vatino super 500WP

- Amet annong 500 FW

- Dragoannong 585EC

- Pustausa 555WP

- Piupannong 480SL       

Nhà hàng Memories – 193 Trần Phú – Lộc Sơn

Bảo Lộc

24/10/2013

7h00

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

03

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold 68WG

(1) Vườn ông Lưu Kim Dương - Nghĩa Hội - Thạnh Mỹ

Đơn Dương

(2) Vườn ông Nguyễn Văn Trữ - Suối Thông - Đạ Ròn

(3) Vườn ông Nguyễn Văn Hùng - Thôn Ròn - Đạ Ròn

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

 

02

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Movento 150OD

- Sunato 800WG

- Aliette 800 WG

(1) HT TDP Nghĩa Đức - Thạnh Mỹ

Đơn Dương

13h30

(2) HT TDP Thạnh Nghĩa - Thạnh Mỹ

14h00

Công ty TNHH An Nông

01

- Siêu Việt 300SL

- Atra annong 500 FW

- Sieutino 780WG

- Kanaka 405WP

- Sieucheck 700WP

- Vatino super 500WP

- Amet annong 500 FW

- Dragoannong 585EC

- Pustausa 555WP

- Piupannong 480SL       

Khách sạn River Prince Dalat – 135,145 Phan Đình Phùng – Phường 2

Đà Lạt

25/10/2013

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

 

02

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Movento 150OD

- Sunato 800WG

- Aliette 800 WG

(1) HT Thôn Quảng Hiệp - Quảng Lập

Đơn Dương

13h30

(2) HT thôn Quảng Hòa - Quảng Lập

7h00

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

03

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold 68WG

(1) Vườn ông Nguyễn Văn Hộ - Quỳnh Châu Đông - Lạc Lâm

Đơn Dương

(2) Vườn ông Nguyễn Đức Hùng - Lạc Thạnh - Lạc Lâm

(3) Vườn ông Nguyễn Văn Mạnh - Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp

Đức Trọng

26/10/2013

7h00

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

03

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold 68WG

(1) Vườn ông Bạch Xuân Hiến - Đồng Lạc - Lạc Xuân

Đơn Dương

(2) Vườn bà Bùi Thị Lợi - Lạc Bình - Lạc Xuân

(3) Vườn ông Lê Quốc Thanh Long - Giãn Dân - Lạc Xuân

27/10/2013

7h00

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

03

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold 68WG

(1) Vườn ông Nguyễn Hùng Hậu - Quảng Tân - Quảng Lập

Đơn Dương

(2) Vườn ông Nguyễn Văn Thiên - Quảng Tân - Quảng Lập

(3) Vườn ông Nguyễn Hoàng Châu - Quảng Lạc - Dran

Các tin khác