Thống kê truy cập

3747666
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4154
4154
51891
3747666

Danh dách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 5 năm 2016

 

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

05/5/2016

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

- Acrobat MZ 90/600 WP

- Cabrio Top 600WG

- Polyram 80WG

Hội trường thôn Đại Ninh – Ninh Gia

Đức Trọng

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

- Acrobat MZ 90/600 WP

- Cabrio Top 600WG

- Polyram 80WG

Hội trường thôn Trung Hậu – Ninh Loan

Đức Trọng

16h

Công ty Cổ phần nông dược HAI

01

- Fagon 20SL

Khách sạn Seri – Số 5 đường 28 tháng 3 – Phường 1

 

Bảo Lộc

06/5/2016

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

- Acrobat MZ 90/600 WP

- Cabrio Top 600WG

- Polyram 80WG

Hội trường 10/10 – Nam Ban

Lâm Hà

14h

01

Hội trường thôn Tân Đà – Tân Hội

Đức Trọng

07/5/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Tiến Dũng – Thôn 3 – Hoài Đức

Lâm Hà

Đại lý Thành Đạt – Phúc Lộc – Phúc Thọ

Lâm Hà

08/05/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

04

- Megashield 525EC

- Cure supe 300 EC

ĐL Châu Hiên - Thôn 13 - Lộc Thành

Bảo Lâm

ĐL Ngọc Nông - Thôn 9 - Lộc Thành

Bảo Lâm

ĐL Hồng Hoàng - Thôn 14 - Đinh Trang Hòa

Di Linh

ĐL Hoàng Phát - Đông La 1

Lộc Đức

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Nam Hoa – Tân Tiến – Tân Văn

Lâm Hà

09/05/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

06

- Megashield 525EC

- Cure supe 300 EC

ĐL Chiến - Thôn 1 - Lộc Ngãi

Bảo Lậm

ĐL Khánh Hương - Thôn 13 - Lộc Ngãi

Bảo Lâm

ĐL Tám Thơm - Thôn 13 - Lộc Ngãi

Bảo Lâm

ĐL Hùng Phát - Khu phố 3B - Lộc Thắng

Bảo Lâm

ĐL Khang Tuyền - Khu phố 1A - Lộc Thắng

Bảo Lâm

ĐL Tuấn Hùng - Thôn 9 - Lộc Ngãi

Bảo Lâm

10/05/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

07

- Megashield 525EC

- Cure supe 300 EC

ĐL Thắng Lợi - 456 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát

Bảo Lộc

ĐL Thanh Dương - 16 Quốc lộ 20 - Lộc Nga

Bảo Lộc

ĐL Mạnh Tuyền - 243 Quốc lộ 20 - Lộc Nga

Bảo Lộc

ĐL Vịnh Giao - 665 Quốc lộ 20 - Đại Lào

Bảo Lộc

ĐL Ngọc Trâm - Lê Phụng Hiểu – Lộc Tiến

Bảo Lộc

ĐL Hiệp Phát - 97B Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát

Bảo Lộc

ĐL Bảo Yến - Thôn 5 - Lộc Tân

Bảo Lâm

11/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

03

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Hương Khánh – Thôn 13 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

ĐL Trung Hậu – Thôn 2 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

ĐL Thanh Kim – Thôn 4 – Lộc Quảng

Bảo Lâm

12/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

03

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Hùng Phát – Khu 3B – Lộc Thắng

Bảo Lâm

ĐL Mạnh Tuyền – 243 QL 20 – Lộc Nga

Bảo Lộc

ĐL Ngọc Quý – Thôn 5 – Lộc Thành

Bảo Lâm

13/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

03

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Thắng Lợi – 456 Nguyễn Văn cừ - Lộc Phát

Bảo Lộc

ĐL Ngọc Hoàng – 924 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát

Bảo Lộc

ĐL Hoa Thông – Thôn 8 – Lộc Nam

Bảo Lâm

14/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

03

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Hồng Hoàng – Thôn 14 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

ĐL Ngọc Khải – Thôn 7 – Hòa Bắc

Di Linh

ĐL Ngọc Nông – Thôn 6 – Lộc Thành

Bảo Lâm

16/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

03

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Hà Huệ – 491 Hùng Vương – TT Di Linh

Di Linh

ĐL Bảo Toàn – Thôn 6 – Tân Lâm

Di Linh

ĐL Huy – Thôn 9 – Tân Châu

Di Linh

18/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

12

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Dương Anh Dũng – Thôn 2 – Đambri

Bảo Lộc

ĐL Hữu Thắng – Thôn 9 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

ĐL Chiến – Thôn 1 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

ĐL Thắng Lợi – 456 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát

Bảo Lộc

ĐL Thuân Hương – Thôn 9 – Lộc Nam

Bảo Lâm

ĐL Hải Hà – Thôn 5 – Lộc Thành

Bảo Lâm

ĐL Vịnh Giao – 665 QL 20 – Đại Lào

Bảo Lộc

ĐL Ngạn Lưu – Thôn 1 – Hòa Nam

Di Linh

ĐL Phúc Nga – Thôn 2 – Hòa Ninh

Di Linh

ĐL Thi Duyên – Thôn 4 – Hòa Ninh

Di Linh

ĐL Hồng Long – Thôn 3 – Lộc An

Bảo Lâm

ĐL Ngọc Lê – Thôn 4 – Tân Thượng

Di Linh

19/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

12

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Đại Xuyên – Đồng Lạc 2 – Đinh Lạc

Di Linh

ĐL Quang Tuyên – Thôn 3 – Liên Đầm

Di Linh

ĐL Công Nguyên – TT Di Linh

Di Linh

ĐL Vân Quy – Phú Hiệp 1 – Gia Hiệp

Di Linh

ĐL Vân Đài – Phú Hiệp 1 – Gia Hiệp

Di Linh

ĐL Hoàng Chi – Hiệp Thành – Tam Bố

Di Linh

ĐL Dư Yến – Hiệp Thành – Ninh Gia

Đức Trọng

ĐL Sơn Oanh – Trung Hữu – Ninh Loan

Đức Trọng

ĐL Linh Tính – 108 Thôn 2 – Đà Loan

Đức Trọng

ĐL Anh Quân – 05 Đà Lâm – Đà Loan

Đức Trọng

ĐL Tuyết Quang – Yên Bình – Đinh Văn

Lâm Hà

ĐL Đông Phúc – 243 QL 20 – Liên Nghĩa

Đức

20/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

12

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Thắng Tâm –  Đông Anh I – Nam Ban

Lâm Hà

Hợp tác xã Nam Ban – Thăng Long – Nam Ban

Lâm Hà

ĐL Tho Thản – Đoàn Kết – Liên Hà

Lâm Hà

ĐL Thành Đạt – Phúc Tân – Phúc Thọ

Lâm Hà

ĐL Hoa Châu – Phúc Tân – Phúc Thọ

Lâm Hà

ĐL Nam Hoa – Tân Tiến – Tân Văn

Lâm Hà

ĐL Vân – Tân Tiến – Tân Văn

Lâm Hà

ĐL Quang Thơm – Đoàn Kết – Liên Hà

Lâm Hà

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Tiến Thanh – 283 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Dũng Mỹ – 89B Vạn Thành – Phường 5

Đà Lạt

ĐL Dũng Mỹ – 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC

- Lutex 5.5WG

- Lutex 10WG

- Tập Kỳ 3.6EC

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- M150 700WG

- Znel 70WP

- Supremo 41SL

- Quash 276SL

ĐL Mạnh Hường – Phúc Thọ 2 – Tân Hà

Lâm Hà

21/5/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

11

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

ĐL Tuấn Phương – Nghĩa Hội – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

ĐL Hoàng Tuyết – Nghĩa Lập – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

ĐL Giang – Pró Trong – Pró

Đơn Dương

ĐL Hưng Thịnh – Lạc Nghĩa – Ka Đơn

Đơn Dương

ĐL Trai Xin – Nghĩa Hiệp – Ka Đô

Đơn Dương

ĐL Trang Anh – Xuân Thượng – Lạc Lâm

Đơn Dương

ĐL Liêm Dung – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Hồng Đức – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Minh – Diom A  – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Dương – Lạc Viên – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Toàn – Số 1 Ngô Quyền – TT Dran

Đơn Dương

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC

- Lutex 5.5WG

- Lutex 10WG

- Tập Kỳ 3.6EC

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- M150 700WG

- Znel 70WP

- Supremo 41SL

- Quash 276SL

ĐL Minh Thu – Thôn 1 – Rô Men

Đam Rông

20

Công ty CP Nông nghiệp HP

01

- Luscar 425SC

- Xanized 72WP

- Tisabe 550SC

- Mopride rubi 500WP

- Hanovil 10SC

Nhà hàng Hà Nội 1 Số 343 – 345 – QL 20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

24/5/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Lê Tấn Thành – Tiền Lâm – Đông Thanh

Lâm Hà

16h

Công ty Cổ phần hóa chất Nông Việt

01

- Novistar 360WP

- Novinano 55WP

- Pernovi 50EC

- Promectin 5.0 EC

- Promectin 100WG

Nhà hàng Hồ Quán 2 – QL 20 – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

25/5/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn bà Nguyễn Thị Thanh – Phú Cao – Đà Loan

Đức Trọng

9h30

Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụ Ngọc Tùng

01

- Tungvil 10EC

- Tungcydan 60EC

- Ara-super 35SC

- T-supernew 350EC

Nhà hàng Hưng Phát – Lộc An

Bảo Lâm

14h

Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Thiên An Nông

01

- Map Go 20ME

- Taron 50 EC

- Cypermap 25 EC

- Map spin 350WP

- MAP Silo 40SC

- Map-Jaho 77 WP

- MAP Rota 50WP

- Map Unique 750WP

ĐL Đỗ Thanh Bính – 23 Thôn 4 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

26/5/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

04

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn bà Nguyễn Thị Bích Quyên – Châu Sơn – Lạc Lâm

Đơn Dương

Vườn ông Hứa Văn Đức – Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Văn Báu – Quảng Lạc – Dran

Đơn Dương

Vườn ông Ya Vũ – Diom A – Lạc Xuân

Đơn Dương

27/5/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

04

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Đoàn Văn Thắng – Thôn 1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Văn Đô – Suối Thông B2 – Đạ Ròn

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Minh Soạn – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Quốc Tuấn – Quảng Lợi – Quảng Lập

Đơn Dương

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

 

- Lutex 1.9EC

- Lutex 5.5WG

- Lutex 10WG

- Tập Kỳ 3.6EC

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- M150 700WG

- Znel 70WP

- Supremo 41SL

- Quash 276SL

Nhà hàng Bảo Phú – 18 Mọ Cọ – TT. Di Linh

Di Linh

 

Các tin khác