Thống kê truy cập

3687258
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6441
15752
124941
3687258

Danh sách các công ty xin phép hội thảo tháng 03/2020

STT

Ngày

Thời gian

Tên Công ty/Doanh nghiệp

Sản phẩm hội thảo

Địa điểm

Huyện/Tp

I.                   Hội thảo phân bón

 

 

 

1

4/3/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc

 Hội trườngUBND Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

2

14h00

 Hội trườngUBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

3

4/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

4

14h00

 Hội trườngUBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

5

6/3/2020

17h00

Công ty TNHH Benh Meyer Agricare Việt Nam

Phân bón Nitrophoska 16-16-8

Nhà hàng Đôi dép – Đ/c: số 270 quốc lộ 20, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Đức Trọng

6

6/3/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long;

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc

 Hội trườngUBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

7

14h00

 Hội trườngUBND Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8

6/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

9

14h00

 Hội trườngUBND Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

10

9/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

11

14h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

12

14h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

13

12/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14

14h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

15

14h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

16

15/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

17

14h00

 Hội trườngUBND Xã B’ Lá, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

18

14h00

 Hội trườngUBND Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

19

18/3/2020

8h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

20

8h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

21

14h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

22

20/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23

14h00

 Hội trườngUBND Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

24

22/3/2020

14h00

 Hội trườngUBND Xã Tam Bố, Huyện Di Linh

Di Linh

25

08h00

 Hội trườngUBND Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh

Di Linh

26

14h00

 Hội trườngUBND Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh

Di Linh

27

14h00

 Hội trườngUBND Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh

Di Linh

28

26/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

29

14h00

 Hội trườngUBND Xã Tân Châu, Huyện Di Linh

Di Linh

30

14h00

 Hội trườngUBND Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh

Di Linh

31

28/3/2020

08h00

 Hội trườngUBND Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

32

14h00

 Hội trườngUBND Xã Gung ré, Huyện Di Linh

Di Linh

33

14h00

 Hội trườngUBND Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

Di Linh

34

30/3/2020

8h00

 Hội trườngUBND Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

35

8h00

 Hội trườngUBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

36

14h00

 Hội trườngUBND Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

37

14h00

 Hội trườngUBND Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

Di Linh

II.                Hội thảo thuốc BVTV

 

 

1

1/3/2020

14h00

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

Vitrobin 320SC

Hội trường thôn 4 – xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

 Bảo Lâm

2

3/3/2020

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Fasfix 150SL
Comda 250EC

Đại lý Thắng Tâm – Đ/c: thôn Đông Anh I - Nam Ban - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

3

3/3/2020

07h00

Đại lý Hùng Phát – Đ/c: thôn 3B – TT. Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

 Bảo Lâm

4

4/3/2020

07h00

Đại lý Yến Nhất – Đ/c: thôn Trung Ninh –xã Ninh Loan –– huyện Đức Trọng

Đức Trọng

5

4/3/2020

07h00

Đại lý Bảo Yến – Đ/c: thôn 5 –  Lộc Tân – huyện Bảo Lâm

 Bảo Lâm

6

5/3/2020

07h00

Đại lý Bạn Nhà Nông – Đ/c: thôn Tân Đà – xã Tân Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

7

5/3/2020

07h00

Đại lý Công Nguyên – Đ/c: 154 Lý Thường Kiệt –  TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

8

6/3/2020

07h00

Đại lý Đức Phương – Đ/c: thôn Đà Thọ – xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9

6/3/2020

07h00

Đại lý Hồng Hoàng – Đ/c: Thôn 14 - Đinh Trang Hòa - Di Linh

Di Linh

10

Từ ngày 06/3/2020
đến ngày 05/4/2020

 

Công ty CP BVTV Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Nai

Fasfix 150SL
Comda 250EC

Vườn gia đình Ông Võ Xuân Nhật – Đ/c: thôn 11, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

11

 

Vườn gia đình Ông Nguyễn Đình Chiểu –Đ/c: thôn 11, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

12

7/3/2020

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Fasfix 150SL
Comda 250EC

Đại lý Hội Yến – Đ/c: 19/01 Gần Reo – xã Liên Hiệp – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13

7/3/2020

07h00

Đại lý Phúc Nga – Đ/c: Thôn 2 - Hòa Ninh - Di Linh

Di Linh

14

8/3/2020

07h00

Đại lý Bảo Toàn – Đ/c: Thôn 6 - Tân Thượng - Di Linh

Di Linh

15

10/3/2020

14h30

Công ty CP BVTV Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Nai

Fasfix 150SL
Comda 250EC

Hội trường thôn 11, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

               

 

Các tin khác