Thống kê truy cập

3735254
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1188
14705
39479
3735254

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ ngày 20.01 - 26.01.2014

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Ngày

Giờ

Địa điểm

Khu vực

21/01/2014

9h

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

Nativo 750WG; Antracol 70 WP; Aliette 800 WG; Sunato 800WG; Movento 150OD; Profiler 711.1WG; Melody duo 66.75WP; Flintpro 648WG

Hội trường tổ dân phố 11 – TT. Di Linh

Di Linh

22/01/2014

14h

01

Đại lý Lê Khải - Thôn 7- Hòa Bắc

Di Linh

24/01/2014

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang                                       tạị TP Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Carban 50 SC;                  Anboom 40EC;               Diazan 10GR;                        Tilt Super 300EC; Amistar top 325SC

Đại lý Ngọc Nông: Thôn 9- Lộc Thành

Bảo Lâm

25/01/2014

01

Hội trường thôn 2 – Hòa Ninh

Di Linh

Các tin khác