Thống kê truy cập

3747747
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4235
4235
51972
3747747

Danh dách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 6 năm 2016

 

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

06/06/2016

7h

Công ty TNHH Ngân Anh

01

- Curenox oc 85WP

- Tân Qui – Metaxyl 25WP

ĐL Minh Tâm 1 – Thôn 5 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

07/06/2016

7h

Công ty TNHH Ngân Anh

01

- Curenox oc 85WP

- Tân Qui – Metaxyl 25WP

ĐL Minh Tâm 2 – Thôn 13 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

08/06/2016

7h

Công ty TNHH Ngân Anh

01

- Curenox oc 85WP

- Tân Qui – Metaxyl 25WP

ĐL Minh Tâm 3 – Thôn 7 – Lộc Thành

Bảo Lâm

09/06/2016

7h

Công ty TNHH Ngân Anh

01

- Curenox oc 85WP

- Tân Qui – Metaxyl 25WP

ĐL Minh Tâm 4 – Thôn 1 – Lộc Nam

Bảo Lâm

10/06/2016

7h

Công ty TNHH Ngân Anh

01

- Curenox oc 85WP

- Tân Qui – Metaxyl 25WP

ĐL Minh Tâm 5 – Thôn 10 – Lộc Thành

Bảo Lâm

11/6/2016

8h

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Vixazol 275 SC

- Virofos 50EC

- Champion 37.5 SC

- Vifu – super 5 GR

- Vimonyl 72 WP

ĐL Hiệp Phát – 97B Nguyễn Văn Cừ - Lộc Sơn

Bảo Lộc

12/6/2016

8h

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Vixazol 275 SC

- Virofos 50EC

- Champion 37.5 SC

- Vifu – super 5 GR

- Vimonyl 72 WP

ĐL Dũng Gọn – Thôn 4 – Hòa Nam

Di Linh

13/6/2016

8h

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Vixazol 275 SC

- Virofos 50EC

- Champion 37.5 SC

- Vifu – super 5 GR

- Vimonyl 72 WP

ĐL Hồng Hoàng – Thôn 14 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

14/6/2016

13h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

03

- Biobac 50WP

- Radiant 60SC

- Bellkute 40WP

HT thôn Nghĩa Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

HT thôn Tân Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

HT thôn Phú Thạnh – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

18h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

04

- Biobac 50WP

- Radiant 60SC

- Bellkute 40WP

Vườn ông Lê Văn Xứng – Tổ 61 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

HT tổ 59-61 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

HT khu phố 10 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

HT khu phố 12 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

15/6/2016

6h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

01

- Biobac 50WP

- Radiant 60SC

- Bellkute 40WP

Kho Nam Sơn – 852 QL20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

13h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

04

- Biobac 50WP

- Radiant 60SC

- Bellkute 40WP

HT thôn Quảng Hiệp – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

HT thôn Bắc Hội – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

HT thôn Finôm – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

HT thôn Bồng Lai – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

16/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

04

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Trang Anh – Lạc Lâm

Đơn Dương

Đại lý Giao – Lạc Xuân

Đơn Dương

Đại lý Liêm Dung – Lạc Xuân

Đơn Dương

Đại lý Hồng Đức – Lạc Xuân

Đơn Dương

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Tôn Bá Vinh – Thôn 3 – Đạ Ròn

Đơn Dương

17/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Quang Lê – Đạ Ròn

Đơn Dương

Đại lý Hồng Liên – Quảng Lập

Đơn Dương

Đại lý Nguyên Dương – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

Đại lý Tuấn Phương – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

Đại lý Hùng Finom – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Phạm Phú Hoàng – Thạnh Hòa – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

8h30

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Map Logic 90WP

Đại lý Minh Tâm – Thôn 8 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

18/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

07

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Hòa Hiên – Liên Nghĩa

Đức Trọng

Đại lý Nam Nữa – Liên Hiệp

Đức Trọng

Đại lý Đức Hùng– Liên Nghĩa

Đức Trọng

Đại lý Đông Phúc – Liên Nghĩa

Đức Trọng

Đại lý Thắng Tâm – Đông Anh 1 – Nam Ban

Lâm Hà

Đại lý Nam Hoa – Tân Tiến – Tân Văn

Lâm Hà

Đại lý Sơn Oanh – Trung Hậu – Ninh Loan

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Phạm Kim Thọ – 16/2 An Ninh – Liên Hiệp

Đức Trọng

19/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Tho Thản – Liên Trung – Liên Hà

Lâm Hà

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Thuận Thu – Tân An – Tân Hội

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Trương Thanh Dũng – Pré – Phú Hội

Đức Trọng

20/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Ngạn Lựu – Thôn 1 – Hòa Nam

Di Linh

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Đức Khoa – An Bình – Lộc An

Bảo Lâm

15h

Công ty CP quốc tế Hòa Bình

01

Starap 100GR

Supercin 40SL

Nhà hàng Thung Lũng Cá – 25/20 Phan Chu Trinh – Phường 9

Đà Lạt

21/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

07

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Xuân Khởi – Phường 12

Đà Lạt

Đại lý Tân Phú Nông – Phường 9

Đà Lạt

Đại lý Huệ Huân – Lát

Lạc Dương

Đại lý Ngọc Loan – Phường 9

Đà Lạt

Đại lý Tân Hà – Xuân Thọ

Đà Lạt

Đại lý Hùng Phát – Khu 3B – Lộc Thắng

Bảo Lâm

Đại lý Chiến – Thôn 1 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

22/6/2016

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Châu Chi – Phường 7

Đà Lạt

Đại lý Tiến Thanh – Phường 8

Đà Lạt

Đại lý Dũng Mỹ – Phường 7

Đà Lạt

Đại lý Huy Vân – Phường 8

Đà Lạt

Đại lý Huy Hoàng – Phường 8

Đà Lạt

23/6/2016

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Trịnh Văn Mậu – Tổ 3 – Dran

Đơn Dương

9h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn bà Dương Thị Ngót - Nghĩa Hiệp II – Ka Đô

Đơn Dương

Vườn ông Phạm Tư – Suối Thông C2 – Tu Tra

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Văn Đức – Phú Thuận – Dran

Đơn Dương

Vườn ông Đào Duy Ba – Hòa Bình – Dran

Đơn Dương

Vườn ông Hà Văn Tứ – Lạc Xuân

Đơn Dương

24/6/2016

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Nguyễn Văn Sơn – Lộc Thọ – Ka Đơn

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Văn Lập – Phú Trung – Phú Hội

Đức Trọng

25/6/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Đại lý Lê Tùng Hương – Lạc Viên – Lạc Xuân

Đơn Dương

Đại lý Lê Minh Tú – Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Nguyễn Xuân Khai – Xóm 2 – Tân An – Tân Hội

Đức Trọng

14h

01

Vườn ông Nguyễn Xuân Trung – Hamanhai 2– Pró

Đơn Dương

26/6/2016

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide46.1 WG

- Prevathonn 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Chu Văn Hải – Xóm 1 – Đạ Ròn

Đức Trọng

27/6/2016

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Hội trường Thôn Phú Thuận – Dran

Đơn Dương

28/6/2016

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

- RIC 10WP

Hội trường UBND Thị trấn Đinh Văn

Lâm Hà

13h

01

Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng Liên Hà

Lâm Hà

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

03

- Tepro – Super 300EC

- Secure 10EC

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

Đại lý Xuân Trường – 336 QL20 –  Lộc Nga

Bảo Lộc

Đại lý Mạnh Tuyền – 243 QL20 –  Lộc Nga

Bảo Lộc

Đại lý An Bình – 134 Âu Cơ –  Lộc Nga

Bảo Lộc

14h

03

Đại lý Tuyết Hùng – 121 Phan Đình Phùng –  Phường 2

Bảo Lộc

Đại lý Thảo Quân – Tân Thượng –  Lộc Châu

Bảo Lộc

Đại lý Ngọc Huyền – Thôn 5 –  Lộc Châu

Bảo Lộc

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Hội trường Thôn Măng Line – Phường 7

Đà Lạt

29/6/2016

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

- RIC 10WP

Trường tiểu học Phúc Thọ 2 – Lâm Bô – Phúc Thọ

Lâm Hà

13h

01

Hội trường UBND Tân Văn

Lâm Hà

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

03

- Tepro – Super 300EC

- Secure 10EC

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

Đại lý Ngọc Hoàng – Nguyễn Văn Cừ –  Lộc Phát

Bảo Lộc

Đại lý Minh Uyên 2 – Thôn 9 –  Lộc Ngãi

Bảo Lâm

Đại lý Minh Nghĩa – Thôn 4–  Lộc Thành

Bảo Lâm

14h

03

Đại lý Bảo Yến – Thôn 7 – Lộc Tân

Bảo Lâm

Đại lý Minh Uyên 1 – Thôn 8 –  Lộc Ngãi

Bảo Lâm

Đại lý Chiến – Thôn 1 –  Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Hội trường UBND xã Đạ Nhim

Lạc Dương

14h

01

Hội trường UBND xã Đạ Sar

Lạc Dương

30/6/2016

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

- RIC 10WP

Nhà văn hóa Tân Hà

Lâm Hà

13h

01

Nhà văn hóa Tân Hà

Lâm Hà

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

- Tepro – Super 300EC

- Secure 10EC

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

Hội trường Thôn 1 – Hào Ninh –

Di Linh

Đại lý Thắng Lợi – Nguyễn Văn Cừ –  Lộc Phát

Bảo Lộc

14h

02

Đại lý Trường Thảo – Đông La –  Lộc Đức

Bảo Lâm

Đại lý Anh Hào – An Hòa –  Lộc An

Bảo Lâm

14h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Đại lý Ngọc Khôi – 276 Trần Phú – Lộc Nga

Bảo Lộc

14h

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

- Map Logic 90WP

Nhà hàng River Prince 135 – 145 Phan Đình Phùng – Phường 2

Đà Lạt

Các tin khác