Thống kê truy cập

1126356
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1866
981
5490
689677
24487
27393
1126356

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 21.7-28.7.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

21/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

03

- Score 250EC;

- Amistar 250 SC

1. Vườn ông Lê Tấn Phương – Nam Hiệp 1 – Ka Đô

Đơn Dương

2. Vườn ông Nguyễn Phi Long – Châu Sơn – Lạc Xuân

3. Vườn ông Nguyễn Mạnh Xuân – Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm

23/7/2013

(1) 8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

02

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

1. ĐL Vũ Thúy - K'Nai - Phú Hội

Đức Trọng

(2)14h00

2. ĐL Sơn Oanh - Trung Hậu - Ninh Loan

24/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Amistar top 325SC;

- Tilt Super 300EC

Vườn ông Hoàng Văn Lượng – 136 QL28 – Thôn 8 – Tân Châu

Di Linh

(1) 8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

02

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

1. ĐL Thuận Thu – Tân Hiệp - Tân Hội

Đức Trọng

(2)14h00

2. ĐL Quang Sen – Bồng Lai – Hiệp Thạnh

25/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Amistar top 325SC;

- Tilt Super 300EC

Vườn ông Đỗ Thu – Thôn 5 – Lộc Quảng

Bảo Lâm

8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

01

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

ĐL Hoa – Định An – Hiệp An

Đức Trọng

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT Thôn Ka Đô mới – Ka Đô

Đơn Dương

(2)13h30

2. HT Thôn Ka Đơn – Ka Đơn

26/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Amistar top 325SC;

- Tilt Super 300EC

Vườn ông Trần Văn Tuyến – Thôn 1 – Tân Lạc

Bảo Lâm

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT UBND Xã Hòa Trung

Di Linh

(2)13h30

2. HT UBND Phường Lộc Nga

Bảo Lộc

(1)8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

02

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

1. ĐL Minh – Giãn Dân – Lạc Xuân

Đơn Dương

(2)14h00

2. ĐL Yến Đạt – Số 2 Lê Văn Sỹ - Dran

27/7/2013

8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

01

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

ĐL Trai Xin – Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô

Đơn Dương

Các tin khác