Thống kê truy cập

3741183
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
824
20634
45408
3741183

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 01.12 - 31.12.2016

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

I. Hội thảo

01/12/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

03

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- Tepro - Super  300EC

ĐL Kim Liên – Thôn 3 – Hà Lâm

Đạ Huoai

ĐL Phương Thảo – Tổ 8 – TT. Cát Tiên

Cát Tiên

ĐL Anh Tâm – Cát Lâm 3 – Phước Cát 1

Cát Tiên

03/12/2016

15h

Công ty TNHH TM Nông Phát

01

- Đại Bàng Đỏ 700EC

- Amicol 360EC

- King-cide Japan 460SC

- Mitop one 390SC

- Hexavil 5SC

- Cadatil 33.5SC

Nhà hàng Thung Lũng Cá – 25/10 Phan Chu Trình, Phường 9

Đà Lạt

09/12/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

01

- Revus Opti 440SC

- Tervigo 020SC

ĐL Toàn – 37 Bà Triệu – Dran

Đơn Dương

10/12/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Revus Opti 440SC

- Tervigo 020SC

ĐL Hướng Nông – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

ĐL Tùng Hương – 882 Lạc Viên B – Lạc Xuân

Đơn Dương

13h

02

ĐL Giao – 153 Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Yến – 02 Lê Văn Sỹ - Dran

Đơn Dương

15/12/2016

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Diazan 50EC

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super 300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Sofit 300 EC

- Cruiser Plus 312.5FS

HT UBND TT. Madaguoi

Đạ Huoai

14h

01

HT UBND xã Đạ Tồn

Đạ Huoai

16/12/2016

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Diazan 50EC

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super 300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Sofit 300 EC

- Cruiser Plus 312.5FS

HT UBND xã Madaguoi

Đạ Huoai

14h

01

HT UBND xã Đoàn Kết

Đạ Huoai

20/12/2016

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Diazan 50EC

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super 300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Sofit 300 EC

- Cruiser Plus 312.5FS

NVH xã Gia Viễn

Cát Tiên

Công ty TNHH Thương Mại Thái Phong

01

- Nongiahy 155SL

- Tiper 25 EC

- Tidacin 5SL

- Awin 100SC

- Sauaba 3.6EC

- Nôngiahưng 75WP

- Winmy 75WP

- Tipozeb 80 WP

- Thaiponbao 40SL

- Nôngiabảo 310EC

ĐL Anh Tâm – Cát Lâm 3 – Phước Cát 1

Cát Tiên

13h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Diazan 50EC

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super 300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Sofit 300 EC

- Cruiser Plus 312.5FS

NVH thôn Phước Trung – Phước Cát

Cát Tiên

14h

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

- Map Logic 90WP

Nhà hàng Liên Ái – 206 QL20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

21/12/2016

8h

Công ty TNHH Thương Mại Thái Phong

01

- Nongiahy 155SL

- Tiper 25 EC

- Tidacin 5SL

- Awin 100SC

- Sauaba 3.6EC

- Nôngiahưng 75WP

- Winmy 75WP

- Tipozeb 80 WP

- Thaiponbao 40SL

- Nôngiabảo 310EC

ĐL Anh Tâm – Cát Lâm 3 – Phước Cát 1

Cát Tiên

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Diazan 50EC

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super 300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Sofit 300 EC

- Cruiser Plus 312.5FS

ĐL Phương Thảo – TDP 8 – TT. Cát Tiên

Cát Tiên

22/12/2016

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Diazan 50EC

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super 300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Sofit 300 EC

- Cruiser Plus 312.5FS

NVH xã An Nhơn

Đạ Tẻh

14h

01

ĐL Ngọc Quảng – TDP 4D – TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

23/12/2016

8h

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

01

Kỹ thuật sản xuất khoai tây

Hội trường xã Lạc Xuân

Đơn Dương

24/12/2016

8h

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

01

Kỹ thuật sản xuất khoai tây

Hội trường xã Xuân Thọ

Đà Lạt

13h

01

Hội trường xã Xuân Thọ

Đà Lạt

29/12/2016

13h

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

01

Kỹ thuật sản xuất khoai tây

Hội trường xã Xuân Thọ

Đà Lạt

30/12/2016

8h

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

01

Kỹ thuật sản xuất khoai tây

Hội trường xã Lạc Xuân

Đơn Dương

31/12/2016

8h

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

01

Kỹ thuật sản xuất khoai tây

Hội trường xã Xuân Thọ

Đà Lạt

II. Cắm bảng trình diễn

05/12/2016 -26/12/2016

22 ngày

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

10 điểm

Filia 525 SE

Amistar top 325SC

Totan 200WP

Ruộng ông Nguyễn Văn Lợi

Tổ dân phố 2, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng ông Hoàng Văn Mỵ

Tổ dân phố 3C, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng ông Trương Thanh Tùng

Tổ dân phố 3C, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng ông Lý Văn Tiến

Thôn 6B, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng ông Huỳnh Văn Nam

Thôn 6B, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng bà Nguyễn Thị Hải

Thôn 10, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng ông Đặng Ngọc Sáng

Tổ dân phố 9, TT. Cát Tiên

Cát Tiên

Ruộng bà Phạm Thị Hoa

Khu phố 9, TT. Cát Tiên

Cát Tiên

Ruộng ông Mai Xuân Hữu

Tổ dân phố 13, TT. Cát Tiên

Cát Tiên

Ruộng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thôn 3, Quảng Ngãi

Cát Tiên

15/12/2016 -15/01/2017

30 ngày

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

12 điểm

Phytocide 50WP

Vườn ông Lý A Cẩu

Nghĩa Hiệp 2 – Ka Đô

Đơn Dương

Vườn ông Diệp Minh Sang

Nghĩa Hiệp 2 – Ka Đô

Đơn Dương

Vườn ông Khổng Dánh Rạng

Nghĩa Hiệp 2 – Ka Đô

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Văn Gương

Nghĩa Hiệp 2 – Ka Đô

Đơn Dương

Vườn bà Đặng Thị Chín

Nam Hiệp 1 – Ka Đô

Đơn Dương

Vườn ông Thái Văn Dũng

Quảng Thuận – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn bà Lương Thị Quý

Quảng Thuận – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn bà Trương Thị Tình

Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Thạnh

Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Tiến Đức

Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn ông Lê Phước Vũ

Quảng Lợi – Quảng Lập

Đơn Dương

Vườn ông Hà Sang Lòng

Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

Các tin khác