Thống kê truy cập

3888511
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5398
31640
89771
3888511

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 5 năm 2017

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

 

Địa điểm

Khu vực

 

I. Hội Thảo thuốc BVTV

 

 

 

 

3/5/2017

14h00

Công ty TNHH UPL Việt Nam

01

 

Chính sách bán hàng

Nhà hàng Yến Sào Lâm Đồng, số 32-34 Hùng Vương, Phường 10, Tp Đà Lat

Đà Lạt

 

5/5/2017

14h00

Công ty TNHH UPL Việt Nam

01

Chính sách bán hàng

Nhà hàng Yến Sào Lâm Đồng, số 32-34 Hùng Vương, Phường 10, Tp Đà Lat

Đà Lạt

 

 11/5/2017

14h00

Công ty TNHH UPL Việt Nam

01

Chính sách bán hàng

Nhà hàng Tâm Châu số 249A, Trần Phú, Phường 1, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

 

11/5/2017

 

Công ty Cổ Phần Ten Group

01

- Movento 150OD

 - Antracol  70 WP

- Becano 500SC

-  Nativo 750WG

Câu lạc bộ bóng đá Trung tâm văn hóa thể thao số 01 Lê Ngọc Hân, phường 1, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

 

01/5/2017 - 31/12/2017

18h45

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Radiant 60SC

Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng

 

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Văn Lộc

Thôn Hòa Lạc- Ka Đơn, Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Lê Văn Nghĩa

Thôn Hòa Lạc- Ka Đơn, Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Huỳnh Anh Tuấn

Thôn Hòa Lạc- Ka Đơn, Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn bà Nguyễn Thị Kim Dung

Thôn Hòa Lạc- Ka Đơn, Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Đức Hiếu

Thôn Quảng Hiệp- Quảng Lập, Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn g ông Nguyễn Đức Hải

Thôn Quảng Hiệp- Quảng Lập, Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Văn Trường

Thôn Quảng Hiệp- Quảng Lập, Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Hữu Tài

Thôn Nghĩa Lập 5- TT Thạnh Mỹ- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Đăng Hiếu

Thôn Lạc Nghĩa- Ka Đơn- Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Trung

Thôn Lạc Nghĩa- Ka Đơn- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Dương Văn Mai

Thôn Lạc Nghĩa- Ka Đơn- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Văn Quý

Thôn Sao Mai- Ka Đơn- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Võ Văn Lộc

Thôn Sao Mai- Ka Đơn- Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Thiều Công Tráng

Thôn Lạc Quảng- Dran- Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Viết Thìn

Thôn Lạc Quảng-Dran- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn bà Nguyễn Thị Thủy

Thôn Lạc Quảng- Dran- Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Ya Loang

Thôn Ka Đô mới- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn g ông Ya Tâm

Thôn Ka Đơ mới – Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Đức Phương

Thôn Lạc Viên- Lạc Xuân- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn bà Nguyễn Thị Lan

Thôn Lạc Viên- Lạc Xuân- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Nguyễn Tiến Đạt

Thôn Lạc Viên- Lạc Xuân- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn bà Lê Thị Cẩm Uyên

Thôn Diom A- Giãn Danh- Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Trần Công Tâm

Thôn Kinh Tế Mới- Đơn Dương

Đơn Dương

 

05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn ông Đinh Công Tuấn

Thôn Kinh Tế Mới- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 05/5/2017-05/06/2017

 

Chi nhánh Tập đoàn Lộc Trời tại Đà Lạt

01

- Insuran 50WG

- Radiant 60SC

Vườn bà Tạ Thị Thoa

Thôn Kinh Tế Mới- Đơn Dương

Đơn Dương

 

 10/5/2017

08h00

Công ty Cổ phần nông dược HAI

09

- Gekko 20SC

Đại lý Sơn Thuỷ, Hồ Xuân Hương – Phường 9 – Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Nghiêm, Trại Mát - Phường 12 - Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Tân Hà, Xuân Trường - Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Hân Hạnh, Thái Phiên – Phường 9 -  Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Đại lý Hoa, Phường 9 - Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Nhã, 81D Vạn Thành – Phường 4 - Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Thuận Lương, 84/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7 - Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Dũng Mỹ, 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7 - Đà Lạt

Đà Lạt

Đại lý Hoa, Định An , Đức Trọng

Đức Trọng

11/5/2017

08h00

Công ty Cổ phần nông dược HAI

07

- Gekko 20SC

Đại lý Dũng Duyên, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Thành Tín 2 (Quyền), TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Thái Thanh, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Hiền Thi, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Tùng Loan, Phú Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Liên Nông 1,Bồng Lai, Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Liên Nông 2, Bồng Lai, Đức Trọng

Đức Trọng

11/5/2017

 

 

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

04

Anvil 5SC, Selecron 500 EC

Đại lý Hà Huệ, đường Hùng Vương, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

10h00

Đại lý Hồng Hoàng, Thôn 14, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

08h00

Đại lý Huy, Thôn 4, Tân Châu, Di Linh

Di Linh

10h00

Đại lý Toàn, Thôn 6, Tân Thượng, Di Linh

Di Linh

 12/05/2017

08h00

Công ty Cổ phần nông dược HAI

 

04

Gekko 20SC

Đại lý Hoàng Tuyết, Thạnh Mỹ, Đơn Dương

Đơn Dương

Đại lý Liêm Dung, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Đại lý Minh, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

Đại lý Hồng Liên, Hồng Liên, Đơn Dương

Đơn Dương

12/05/2017

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

Anvil 5SC, Selecron 500 EC

Đại lý Phúc Nga, Thôn 13, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

10h00

Đại lý Thế Yên, Thôn 8, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

12/5/2017

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

09

Anvil 5SC, Selecron 500 EC

Đại lý Thiên Nông, Phan Bội Châu, Phường 1, Bảo Lộc

Bảo Lộc

10h00

Đại lý Khánh Hương, Thôn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h00

Đại lý Chương Biển, Thôn 4, Lộc Phú, Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h00

Đại lý Hùng Phát, Khu Phố III, TT. Lộc Thắng, Bảo Lâm

Bảo Lâm

 13/05/2017

08h00

Đại lý Ngọc Hoàng, 924 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

08h00

Đại lý Hoa Thông, Thôn 8, Lộc Nam, Bảo Lâm

Bảo Lâm

10h00

Đại lý Cúc, Thôn 8, Lộc Thành, Bảo Lộc

Bảo Lộc

10h00

Đại lý Luyện, Thôn 9, Đại Lào, Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

Đại lý Quang Tuyền, Thôn 5, Lộc Quảng, Bảo Lâm

Bảo Lâm

 13/05/2017

08h00

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

01

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Ruộng Bà Hoàng Thị Bình, Thôn 6, Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

14h00

Ruộng Bà Hoàng Thị Bình, Thôn 6, Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

 13/05/2017

07h30

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai.

02

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

Đại lý Hà Huệ, đường Hùng Vương, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

Đại lý Thảo Yến, Số 70, Thôn 8, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

13/5/2017

14h00

Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP

 

Luscar 425S
Xanized 72 WP
Tisabe 550 SC
Mopride rubi 500WP

nhà hàng River Prince, số 135-145 Phan Đình Phùng, Phường 1, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

13/05/2017-02/08/2017

 

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

02

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Ruộng Bà Hoàng Thị Bình, Thôn 6, Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Ruộng ông Hoàng Xuân Định, KP 4A, TT Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

14/05/2017

08h00

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

02

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Ruộng Bà Hoàng Thị Bình, Thôn 6, Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

14h00

Ruộng Bà Hoàng Thị Bình, Thôn 6, Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

 14/05/2017

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

04

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

Đại lý Vịnh Giao, 665 Quốc Lộ 20, Đại Lào, Bảo Lộc

Bảo Lộc

08h00

Đại lý Thắng Lợi, 456 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

10h00

Đại lý Tho Thản, Liên Kết, Liên Hà, Lâm Hà

Lâm Hà

14h00

Đại lý Đông My, Đông Anh, Nam Hà, Lâm Hà

Lâm Hà

15/05/2017

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

04

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

Đại lý Quang Thơm, Liên Kết, Liên Hà, Lâm Hà

Lâm Hà

08h00

Đại lý Thắng Tâm, Đông Anh, Nam Hà, Lâm Hà

Lâm Hà

14h00

Đại lý Lâm Hà, Khu Phố 3, Đinh Văn, Lâm Hà

Lâm Hà

14h00

Đại lý Tuyết Quang, Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà

Lâm Hà

 15/05/2017

07h00

Công ty Cổ phần dịch vụ quảng có thương mại Bầu Trời Xanh

 

09

- Nativo 750WG
- Becano 500SC
- Antracol 70 WP
- Movento 150 OD

 

Đại lý Hùng Phát - Thôn 3B – TT Lộc Thắng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

Đại lý Hồng Hoàng – 24 Thôn 14 - Đinh Trang Hòa – Di Linh

Di Linh

Đại lý Mạnh Tuyền - 243 QL 20 – Lộc Nga – Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đại lý Ngọc Nông - Thôn 9 – Lộc Thành –Bảo Lâm

Bảo Lâm

Đại lý Phúc Nga - Thôn 2 – Hòa Ninh – Di Linh

Di Linh

Đại lý Công Nguyên 154 Lý Thường Kiệt – TT. Di Linh – Di Linh

Di Linh

Đại lý Lâm Hà 2 – Tân Văn  - Lâm Hà

Lâm Hà

Đại lý Thắng Tâm - ­Đông Anh I – Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

Đại lý Vinh Ty - An Phước – Đạ Đờn – Lâm Hà

Lâm Hà

16/05/2017

07h30

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

05

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

Đại lý Thành Đạt, Phúc Tân, Phúc Thọ, Lâm Hà

Lâm Hà

08h00

Đại lý Hoa Châu, Lâm Bô, Phúc Thọ, Lâm Hà

Lâm Hà

08h00

Đại lý Văn, Tân Lập, Tân Văn, Lâm Hà

Lâm Hà

10h00

Đại lý Tùng Loan, Phú An, Phú Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

14h00

Đại lý Nam Hoa, Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Lâm Hà

Lâm hà

 17/05/2017

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

03

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

Đại lý Đức Hùng, Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

08h00

Đại lý Sơn Oanh, Trung Hậu, Ninh Loan, Đức Trọng

Đức Trọng

10h00

Đại lý Đông Phúc, Khu Phố 8, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

 17/05/2017

08h00

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

04

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Hội Trường xã Hà lâm, Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

14h00

Hội Trường VH xã Đạm Ploa, Đạm Ploa, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

18/05/2017

08h00

Hội Trường TT.MaĐaGuoi, Madaguoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

14h00

Hội trường  VH xã Phước Lộc, Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

 19/05/2017

08h00

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

02

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Hội Trường TT.Đạm'ri, Đạm’ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

14h00

Hội Trường xã Đạm'ri, Đạm’ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

19/05/2017-19/07/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

60

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Đường Thôn 3, xã Triệu Hải, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 4A, xã Triệu Hải, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 4B, xã Triệu Hải, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 6, xã Quảng Trị, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 7, xã Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường TDP 9, TT.Đạ Tẻ h, Đạ Tẻh, Lâm Đông

Đạ Tẻh

Đường KP10, TT Đạ Tẻ h, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường KP 4D, TT.Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 1, xã Quốc Oai, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 5, xã Quốc Oai, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường KP 6A, TT.Đạ Tẻ h, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường KP 6B, TT.Đạ Tẻ h, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 6, xã An Nhơn, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 3, xã An Nhơn, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn Hương Phú, xã Hương Lâm, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn Hương Bình 2, xã Đạ Lây, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 4, xã Đạ Kho, Đạ Tẻh , Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường Thôn 5, xã Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Đạ Tẻh

Đường TPD3, TT Đam'Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 1, xã Đạ Ploa, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 2, xã Đạ Ploa, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 4, xã Đạ Ploa, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 3, xã Đoàn Kết, Đạ Huoai, Lâm Đông

Đạ Huoai

Đường Thôn 6, xã Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 3, xã Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 1, xã Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 1, xã Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 2, xã Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 3, xã Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 1, xã Đạm'ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 3, xã Đạm'ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 4, xã MaDaGuôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 7, xã MaDaGuôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường TPD1, TT MaDaGuoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn Phước Lạc, xã Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Thôn 1, xã Đạ Tồn, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

Đường Tổ dân phố 13, TT.Cát Tiên, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Tổ dân phố 8, TT.Cát Tiên, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Mỹ Lâm, TT.Cát Tiên, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Mỹ Trung, TT Cát Tiên, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Cát Lương 2, xã Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Cát Hải, xã Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Cát Lâm 3, xã Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Phước Hải, xã Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn Cát  An 2, xã Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

 Đường Thôn Liên Phương, xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

 Đường Thôn Trung Hưng, xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

 Đường Thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

 Đường Thôn Trung Hưng, xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

 Đường Thôn Trấn Phú, xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn 4, xã Đức Phổ, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn 5, xã Đức Phổ, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đồi 16, xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Bon Go, xã Tư Nghĩa, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

Đường Thôn 5, xã Quảng Ngãi, Cát Tiên, Lâm Đồng

Cát Tiên

 20/05/2017

08h00

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt

01

- TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
- Amistar top 325SC
- Insuran 50WG
- Anhead 12 GR
- Sofit 300 EC
- Cruiser Plus 312.5FS
- Totan 200WP
- Filia 525 SE
- Evitin 50SC
- Topshot 60OD
- Glyphosan 757SG
- Glyphosan 480SL

Hội Trường xã Đạ Huoai, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

23/05/2017

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Phytocide 50WP

Đại lý Chiến- Thôn 1 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm

Bảo Lâm

Đại lý Hùng Phát - Khu 3b - Lộc Thắng - Bảo Lâm

Bảo Lâm

Đại lý Thắng Thảo - Thôn 9 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm

Bảo Lâm

Đại lý Bảo Yến - Thôn 5 - Lộc Tân - Bảo Lâm

Bảo Lâm

24/05/2017

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Phytocide 50WP

Đại lý Ngọc Hoàng - 924 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đại lý Thắng Lợi - 456 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đại lý Xuân Trường - 336 Ql 20 - Lộc Nga - Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đại lý Ngọc Khôi - Xóm 4 Tân Hóa - Lộc Nga - Bảo Lộc

Bảo Lộc

24/05/2017

1600

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai.

 

 

02

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

Đại lý Ngọc Huy, thôn Giản Dân, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

25/05/2017

Đạ lý Phương Nam, thôn Phú Thuận 1, xã Dran, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

25/05/2017

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

03

- Phytocide 50WP

Đại lý Ngọc Huyền - Thôn 5 - Đại Lào - Bảo Lộc

Bảo Lộc

Đại lý Mai Đức - Khu Phố 6 - Đồng Nai - TT Cát Tiên - Cát Tiên

Cát Tiên

Đại lý Ngọc Quảng - Kp 4d - TT Đạ Tẻh - Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

26/05/2017

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Phytocide 50WP

Đại lý Huy - Thôn 9 -Tân Châu - Di Linh

Di Linh

Đại lý Phúc Nga - Ql20, Thôn 2 - Hòa Ninh - Di Linh

Di Linh

Đại lý Công Nguyên - 154 Lý Thường Kiệt - TT Di Linh - Di Linh

Di Linh

Đại lý Hồng Hoàng - Tổ 24, Thôn 14 - Đinh Trang Hòa - Di Linh

Di Linh

27/05/2017

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Phytocide 50WP

Đại lý Đức Hùng - 106 Thống Nhất - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Tuấn Cúc - 92 Ql 20_Kp6 -TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

Đức Trọng

Đại lý Thuận Phát - Đông Anh - Nam Ban - Lâm Hà

Lâm Hà

HTX Đông Thanh - Trung Hà - Đông Thanh - Lâm Hà -

Lâm Hà

28/05/2017

06h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Phytocide 50WP

Đại lý Tuyết Khang - 14 Kp Yên Bình - Đinh Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

Đại lý Hằng Nghĩa - Mỹ Hà - Hoài Đức - Lâm Hà

Lâm Hà

Đại lý Vinh Ty - An Phước - Đạ Đờn - Lâm Hà

Lâm Hà

Đại lý Vũ Hằng - Xóm 1 Ninh Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng

Đức Trọng

II. Hội thảo Phân bón

 

4/5/2017

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

03

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Toàn Vũ - Nam Ban - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 5/05/2017

Đại lý Khôi - Đạ Đờn - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 6/05/2017

Đại lý Hà Tân Thanh - Tân Hà - Lâm Hà

Lâm Hà

 

6/5/2017

07h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy Sản xuất
phân bón Ong Biển

02

- Phân bón hữu cơ khoáng Ong Biển 04
- Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 03

Sân bóng thôn 8, xã Lộc thành, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

7/5/2017

Đại lý Thúy Nhàn, thôn Trung Hà, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

 

 7/05/2017

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

01

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Khoa Hồng - Liên Hà - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 07/5/2017

08h00

 

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

 

 

02

- NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Lộc Bắc – Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

 08/5/2017

NVH xã Lộc An – Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

 08/05/2017

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

01

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Toản Linh - Tân Hà - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 09/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

01

-NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Gung Ré - Di Linh

Di Linh

 

 09/05/2017

 

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

 

02

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Luyện Hương - Đại Lào - Bảo Lộc

Bảo Lộc

 

14h00

Đại lý Tuyết Luận - Tân Hà - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 10/5/2017

 

08h00

 

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

02

-NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH TT Lộc Thắng - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

NVH xã Tân Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 10/05/2017

14h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

03

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Bé Hai - Phúc Thọ - Lâm Hà

Lâm Hà

 

08h00

Đại lý Dung Thành - Lộc Phát - Bảo Lộc

Bảo Lộc

 

 11/05/2017

08h00

Đại lý Dũng Nga - Lộc Thắng -Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

11/5/2017

14h00

Công ty TNHH TM TB Thái Việt

01

- Phân bón vi lượng BIO-MIXLAND

-Phân bón vi lượng SIÊU KẼM

- Phân bón trung vi lượng CANXI BO

  - Phân bón PK MIZO

đại lý Hiếu Hường – thôn Thịnh Long – Ninh Loan – Đức Trọng

Đức Trọng

 

12/5/2017

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

02

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Thủy Dung - Lộc Thắng - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

 13/05/2017

Đại lý Liên Chính - Lộc Thắng - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

 13/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

01

-NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Đinh Lạc - Di Linh

Di Linh

 

14/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

02

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Tổ hợp tác trái cây xã Phước Lông, số 92, thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

16/5/2017

Salon ô tô Chương Lợi, thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

 16/5/2017

14h00    

Công ty Ajinomoto Việt Nam

01

- Phân bón AMI-AMI α, AJIFOL-C, AJIFOL-CaB, AJIFOL-F, AJIFOL-K, AJIFOL-V

Hội trường UBND xã Tân Thành, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

 16/5/2017

09h00

Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Hà

01

- Phân bón NPK 16-16-8 Philip

- Phân bón trung lượng Apha

- Phân bón trung vi lượng Philip

- Phân bón Ure Đen Philip
- Phân bón: Apha 20-20-15+TE, Apha 16-16-8+TE, Apha 20-15-20+TE, Apha cà phê mùa khô, Apha 1, Apha 2, Apha 3, Apha vươn cành trái lớn nhanh, Apha nuôi trái, Apha to nhân chắc nhân, Apha Super lân, Philip 20-15-20+TE, Philip 31-1-1+TE, Philip 16-16-8+13S, Philip 19-9-19+TE, Philip mùa khô, Philip vươn cành trái lớn, Philip nuôi trái to nhân cà phê, Philip chắc nhân trái chin đều, Philip Supe lân trung lượng

Đại lý Hiếu Hải – Tân Thu, thôn `1, xã Hòa Nam, huyện Di Linh

Di Linh

 

 16/05/2017

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

02

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Hoa Trung - Lộc Ngãi - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

17/05/2017

Đại lý Minh Ngọc - Lộc Ngãi - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

 17/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

01

-NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Tam Bố - Di Linh

Di Linh

 

 17/5/2017

14h00    

Công ty Ajinomoto Việt Nam

01

- Phân bón AMI-AMI α, AJIFOL-C, AJIFOL-CaB, AJIFOL-F, AJIFOL-K, AJIFOL-V

Hội trường UBND xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

17/5/2017

14h00

Công ty TNHH Văn Ngọc Châu

01

- Vôi Dolomite

Đại lý Ngọc Linh – ngã ba Huế - xã Đạ Knàng – huyện Đam Rông

Đam Rông

17/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Đại lý Quang Thắng, thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

 17/5/2017

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

03

- Phân bón NPK: 21-17-03+TE

- Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B

- Phân NPK: 13-11-21+T

Hội trường UBND xã Ninh Gia – Đức Trọng

Đức Trọng

 18/5/2017

8h00

Hội trường UBND xã Tân Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

Hội trường UBND xã Lộc An – Bảo Lâm

Bảo Lâm

18/5/2017

14h00    

Công ty Ajinomoto Việt Nam

02

- Phân bón AMI-AMI α, AJIFOL-C, AJIFOL-CaB, AJIFOL-F, AJIFOL-K, AJIFOL-V

Hội trường UBND xã Đà Loan, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

Hội trường UBND xã Đà Loan, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

18/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Đại lý Đồng Nguyên, thôn Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

 18/5/2017

09h00

Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Hà

01

- Phân bón NPK 16-16-8 Philip

- Phân bón trung lượng Apha

- Phân bón trung vi lượng Philip

- Phân bón Ure Đen Philip
- Phân bón: Apha 20-20-15+TE, Apha 16-16-8+TE, Apha 20-15-20+TE, Apha cà phê mùa khô, Apha 1, Apha 2, Apha 3, Apha vươn cành trái lớn nhanh, Apha nuôi trái, Apha to nhân chắc nhân, Apha Super lân, Philip 20-15-20+TE, Philip 31-1-1+TE, Philip 16-16-8+13S, Philip 19-9-19+TE, Philip mùa khô, Philip vươn cành trái lớn, Philip nuôi trái to nhân cà phê, Philip chắc nhân trái chin đều, Philip Supe lân trung lượng

Đại lý Nguyệt Dũng, thôn 3, xã Hòa Nam, huyện Di Linh

Di Linh

 

 18/05/2017

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

02

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Thùy Chương - Đạ K'Nàng - Đam Rông

Đam Rông

 

14h00

Đại lý Kim - Bảo Thuân - Di Linh

Di Linh

 

19/05/2017

 

08h00

Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

02

- Phân bón NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE

- Phân bón NPK Phú Mỹ 10-26-26+TE

Đại lý Đại Xuyên - Đinh Lạc - Di Linh

Di Linh

 

14h00

Đại lý VTNN Hòa Ái - Đạ Sar - Lạc Dương

Lạc Dương

 

19/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

 

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Nhà văn hóa Xã Liên Hòa,huyện Lâm Hà

Lâm Hà

 

 19/5/2017

 

8h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

02

- Phân bón NPK: 21-17-03+TE

- Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B

- Phân NPK: 13-11-21+T

Hội trường UBND xã Lộc Quảng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

14h00

Hội Trường Thôn Pré – Phú Hộ - Đức Trọng

Đức Trọng

 

19/5/2017

08h00

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

 

- Phân lân nung chảy Ninh Bình

- Phân hỗn hợp NPK 16.5.17-6S+TE Ninh Bình

- Phân hỗn hợp NPK 17.5.16-6S+TE Ninh Bình
- Phân đa dinh dưỡng NPK 16-16-8 Ninh Bình

- Phân đa dinh dưỡng 10-10-12-3S-15CaO Ninh Bình

- Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5-3S-20CaO Ninh Bình

- Phân bón thúc NPK 12.2.10+TE Ninh Bình

- Phân bón lót NPK-S 5.10.3-8 Ninh B

Nhà văn hóa thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

 

14h00

Số 112 thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

 

20/5/2017

08h00

Hội trường UBND xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

 

20/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

01

- NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Liên Hà - Lâm Hà

Lâm Hà

 

20/5/2017

09h00

Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Hà

01

- Phân bón NPK 16-16-8 Philip

- Phân bón trung lượng Apha

- Phân bón trung vi lượng Philip

- Phân bón Ure Đen Philip
- Phân bón: Apha 20-20-15+TE, Apha 16-16-8+TE, Apha 20-15-20+TE, Apha cà phê mùa khô, Apha 1, Apha 2, Apha 3, Apha vươn cành trái lớn nhanh, Apha nuôi trái, Apha to nhân chắc nhân, Apha Super lân, Philip 20-15-20+TE, Philip 31-1-1+TE, Philip 16-16-8+13S, Philip 19-9-19+TE, Philip mùa khô, Philip vươn cành trái lớn, Philip nuôi trái to nhân cà phê, Philip chắc nhân trái chin đều, Philip Supe lân trung lượng

Đại lý Hiếu Hỉa – Thúy Hòa, 362 thôn 3, xã Liên Đầm, Di Linh

 

 

20/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

 

02

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Nhà văn hóa thôn Đạ Hồng, xã Gia Bắc, huyện Di Linh

Di Linh

21/5/2017

8h00

Đại lý Thảo Tâm, thôn 1, xã Tân Lâm, huyện Di Linh

Di Linh

 21/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

02

- NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Đà Loan - Đức Trọng

Đức Trọng

 

NVH TT Di Linh - Di Linh

Di Linh

 

21/5/2017

08h30

Công ty TNHH SX-TM Toba

02

- Phân bón sinh học Amino 1000

- Phân bón sinh học Kelpit
- Phân bón trung lượng bón rễ Firmrite Si-K

Đại lý Tuyển Phấn, thôn Đoàn Kết, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

 

22/5/2017

11h00

Hộ Ông Trần Văn Thân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh

 Di Linh

 

 22/5/2017

 

8h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

 

 

02

 

 

- Phân bón NPK: 21-17-03+TE
- Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B
- Phân NPK: 13-11-21+T

Hội trường UBND xã Tân Lạc – Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

14h00

Hội trường UBND xã Hiệp Thạnh – Đức Trọng

Đức Trọng

 

 22/5/2017

09h00

Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Hà

01

- Phân bón NPK 16-16-8 Philip

- Phân bón trung lượng Apha

- Phân bón trung vi lượng Philip

- Phân bón Ure Đen Philip
- Phân bón: Apha 20-20-15+TE, Apha 16-16-8+TE, Apha 20-15-20+TE, Apha cà phê mùa khô, Apha 1, Apha 2, Apha 3, Apha vươn cành trái lớn nhanh, Apha nuôi trái, Apha to nhân chắc nhân, Apha Super lân, Philip 20-15-20+TE, Philip 31-1-1+TE, Philip 16-16-8+13S, Philip 19-9-19+TE, Philip mùa khô, Philip vươn cành trái lớn, Philip nuôi trái to nhân cà phê, Philip chắc nhân trái chin đều, Philip Supe lân trung lượng

Đại lý Bé Vân, thôn 2, xã Đinh Trang Thượng, Di Linh

 

 

22/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

01

- NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Lộc Lâm - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 

22/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

 

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Nhà văn hóa xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

23/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Nhà văn hóa xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

23/5/2017

8h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Nhà văn hóa Thị trấn Maddagui, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 23/5/2017

 

8h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

04

- Phân bón NPK: 21-17-03+TE

- Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B

- Phân NPK: 13-11-21+T

Hội trường UBND xã Gia Hiệp – Di Linh

Di Linh

8h30

Hội trường UBND xã Tân Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

 24/5/2017

8h00

Hội trường UBND xã Hòa Bắc – Di Linh

Di Linh

14h00

Đại lý Loan Thúy – Nam Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

24/5/2017

7h30

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

02

- Anvil 5SC
- Selecron 500 E

Đại lý Hoa Thông, thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

25/5/2017

Đại lý Vịnh Giao, số 665, Quốc lộ 20, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

26/5/2017

7h30

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC
- Selecron 500 E

HTX Cà phê Lâm Viên, thôn 10, xã Liên Đầm, huyện Di Linh

Di Linh

 25/5/2017

8h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

03

- Phân bón NPK: 21-17-03+TE

- Phân Calcium Nitrate (15,4%N - 26%Cao - 0,3%B

- Phân NPK: 13-11-21+T

Hội trường UBND xã Tam Bố - Di Linh

Di Linh

Hội trường UBND xã Tân Thanh – Lâm Hà

Lâm Hà

Hội trường UBND xã Tân Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

25/5/2017

14h00    

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

01

- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3
- Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
- Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

Nhà văn hóa Thị trấn Đạ Terh, huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

 28/5/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

02

- NPK 30-10-10+Vi lượng (Mixrise 01); - NPK 15-30-15+Vi lượng (Mixrise 02); - NPK 6-30-30+Vi lượng + trung lượng (Mixrise 04)

NVH xã Ninh Loan - Đức Trọng

Đức Trọng

 

NVH xã Đạ Đờn - Lâm Hà

Lâm Hà

 

 

Các tin khác