Thống kê truy cập

3747720
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4208
4208
51945
3747720

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ ngày 19.5 - 25.5.2014

 

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Ngày

Giờ

Địa điểm

Khu vực

19/5/2014

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Đại lý Thắng Lợi: 456 Nguyễn Văn Cừ - Phường Lộc Phát

Bảo Lộc

13h30

01

Đại lý Thuận Hương: Thôn 9 – Lộc Nam

Bảo Lâm

20/5/2014

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường UBND xã Hòa Ninh

Di Linh

14h

01

Hội trường UBND xã Tân Châu

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Đại lý Vân Quy: Thôn Phú Hiệp – Gia Hiệp

Di Linh

13h30

01

Đại lý Hồng Hoàng: Thôn 14 – Đinh Trang Hòa

21/5/2014

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường KP Langbiang – TT Lạc Dương

Lạc Dương

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Đại lý Ngọc Mai: Thôn Đồng Lạc – Đinh Lạc

Di Linh

13h30

01

Hội trường thôn 2 – Hòa Ninh

7h30

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

Headline 250EC; Opus 75 EC; Cabrio Top 600WG

Đại lý HóaNụ: TT. Nam Ban

Lâm Hà

13h30

01

Đại lý Dũng: Khu phố ĐaR’măng – ĐinhVăn

Lâm Hà

22/5/2014

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Đại lý Bính Ngọc Khê 2: Thôn 4 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

13h30

01

Đại lý Hà Huệ: 419 Hùng Vương – TT Di Linh

7h30

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

Headline 250EC; Opus 75 EC; Cabrio Top 600WG

Hội trường UBND xã Tân Hà

Lâm Hà

13h30

01

Đại lý Tiến Dũng: Thôn Phú Dương – Hoài Đức

Lâm Hà

23/5/2014

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Đại lý Quang Thơm: Thôn Liên Kết – Liên Hà

Lâm Hà

13h30

01

Hội trường Nhà văn hóa chợ Thăng Long – KP Đông Anh – TT Nam Ban

7h30

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

Headline 250EC; Opus 75 EC; Cabrio Top 600WG

Đại lý Vinh Ty: Thôn An Phước - Đạ Đờn – Lâm Hà

13h30

01

Đại lý Lâm Lan:  ThônTân Lâm - Đạ Đờn – Lâm Hà

24/5/2014

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Hội trường thôn Tân Tiến – Tân Văn

13h30

01

Hội trường thôn Mỹ Hà – Hoài Đức

25/5/2014

8h

Chi nhánh công ty CP BVTV An Giang tại Tp Hồ Chí Minh

01

Domark 40 ME; Anboom               40EC; Isacop 65.2WG; TRICÔ-ĐHCT; Diazan 10GR; Tilt Super 300EC; Amistar top 25SC; Glyphosan                   480 SL, 757SG

Đại lý Trang Đoàn: Thôn Liên Hương – Đạ Sal

Đam Rông

Các tin khác