Thống kê truy cập

3686618
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5801
15112
124301
3686618

Danh sách các công ty xin phép hội thảo tháng 01/2020

 

STT

Ngày

Thời gian

Tên Công ty/Doanh nghiệp

Sản phẩm hội thảo

Địa điểm

Huyện/Tp

1

02/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Đam Rông

2

02/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông

Đam Rông

3

02/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

4

02/01/2020

14h00

 Hội trường UBND xã Nam Ban, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

5

03/01/2020

14h00

Hội trường UBND xã Sơn Điền – huyện Di Linh

Di Linh

6

03/01/2020

14h00

Hội trường UBND xã Hòa Trung – huyện Di Linh

Di Linh

7

03/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Đạ M’rong, Huyện Đam Rông

Đam Rông

8

03/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông

Đam Rông

9

04/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Hòa Nam – huyện Di Linh

Di Linh

10

04/01/2020

08h00

Hội trường UBND xã Tân Lâm – huyện Di Linh

Di Linh

11

04/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

12

04/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13

04/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14

04/01/2020

14h00

 Hội trường UBND xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15

04/01/20120

07h30

Công ty Cổ phần vệ sinh Môi Trường Đô Thị Hà Nội

Phân bón hữu cơ sinh học Bông lúa vàng

Hội trường UBND xã Tam Bố -  huyện Di Linh

Di Linh

16

04/01/20120

07h30

Hội trường thôn 1 - xã Tam Bố -  huyện Di Linh

Di Linh

17

04/01/20120

13h30

Hội trường UBND xã Tân Nghĩa -  huyện Di Linh

Di Linh

18

04/01/20120

15h30

Hội trường UBND xã Liên Đầm -  huyện Di Linh

Di Linh

19

05/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

20

05/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

21

05/01/2020

07h 30

Công ty Cổ phần vệ sinh Môi Trường Đô Thị Hà Nội

Phân bón hữu cơ sinh học Bông lúa vàng

Hội trường UBND xã Liên Đầm -  huyện Di Linh

Di Linh

22

05/01/2020

09h30

Hội trường UBND xã Đinh Trang Hòa -  huyện Di Linh

Di Linh

23

05/01/2020

13h30

Hội trường thôn 15- xã Đinh Trang Hòa -  huyện Di Linh

Di Linh

24

05/01/2020

08h30

Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

Phân hữu cơ khoáng Vedagro 8-2-4, Phân hữu cơ khoáng Vedagro 7,5-4

Hội trường UBND xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

25

06/01/2020

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

26

06/01/2020

14h00

Hội trường UBND xã Đinh Lạc – huyện Di Linh

Di Linh

27

06/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28

06/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29

06/01/2020

07h30

Công ty Cổ phần vệ sinh Môi Trường Đô Thị Hà Nội

Phân bón hữu cơ sinh học Bông lúa vàng

Hội trường thôn 3 - xã Hòa Trung -  huyện Di Linh

Di Linh

30

06/01/2020

09h30

Hội trường UBND xã Hòa Bắc  -  huyện Di Linh

Di Linh

31

06/01/2020

13h30n

Hội trường thôn 11 - xã Hòa Nam -  huyện Di Linh

Di Linh

32

06/01/2020

13h30n

Hội trường thôn 13 - xã Hòa Nam -  huyện Di Linh

Di Linh

33

07/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

34

07/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

35

07/01/2020

07h30

Công ty Cổ phần vệ sinh Môi Trường Đô Thị Hà Nội

Phân bón hữu cơ sinh học Bông lúa vàng

Hội trường thôn 5 - xã Hòa Ninh -  huyện Di Linh

Di Linh

36

07/01/2020

07h30

Hội trường thôn 14 - xã Hòa Ninh -  huyện Di Linh

Di Linh

37

07/01/2020

13h30

Hội trường thôn An Bình - xã Lộc An -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

38

07/01/2020

13h30

Hội trường thôn 2 - xã Lộc An -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

39

08/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

40

08/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

41

08/01/2020

07h30

Công ty Cổ phần vệ sinh Môi Trường Đô Thị Hà Nội

Phân bón hữu cơ sinh học Bông lúa vàng

Nhà văn hóa  xã Lộc Nam -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

42

08/01/2020

13h30n

 

Hội trường UBND xã Lộc Thành -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

43

08/01/2020

13h30n

 

Hội trường thôn 3 -  xã Lộc Thành -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

44

08/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

45

08/01/2020

14h00

 Hội trường UBND xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

46

09/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

47

09/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã N'Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

48

09/01/2020

07h30n

Công ty Cổ phần vệ sinh Môi Trường Đô Thị Hà Nội

Phân bón hữu cơ sinh học Bông lúa vàng

Hội trường UBND xã B’ Lá -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

49

10/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM DV SX XNK Công nghệ Đình Nguyên

Phân bón Agri 02
Phân bón Agri 03
Phân bón Agri 04
Phân bón Agri 05
Phân bón Agri 06
Phân bón Agri 07
Phân bón Agri 08
Phân bón Agri 09
Phân bón Agri 10
Phân bón Agri 11
Phân bón Agri 12
Phân bón Agri 13
Phân bón Agri 14
Phân bón Agri 15
Phân bón Agri 16
Phân bón Agri 17
Phân bón Agri 18

 Hội trường UBND Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

50

10/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

51

10/01/2020

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQPhân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

 Hội trường UBND xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

52

10/01/2020

14h00

 Hội trường UBND xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

53

12/01/2020

08h00

 Hội trường UBND xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

54

12/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

55

13/01/2020

08h00

 Hội trường UBND Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

56

13/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

57

16/01/2020

08h00

 Hội trường UBND Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

58

16/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

59

17/01/2020

08h00

 Hội trường UBND Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

60

17/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

61

18/01/2020

08h00

 Hội trường UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

62

18/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

63

19/01/2020

08h00

 Hội trường UBND Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

64

19/01/2020

14h00

 Hội trường UBND Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

Hội thảo thuốc BVTV

 

 

 

1

3/1/2020

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Na

Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP

Nhà hàng Saphine – Quốc lộ 20 - TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

 

Các tin khác