Thống kê truy cập

3644857
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2955
2955
82540
3644857

Kết quả công tác quản lý thông tin hội thảo, quảng cáo trên địa bàn tỉnh lâm đồng 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm đồng đã thông qua về nội dung 300 cuộc hội thảo thuốc BVTV (bao gồm 28 hội nghị khách hàng, 177 hội thảo và tư vấn nông dân, 45 cuộc hội thảo đầu bờ, 50 điểm cắm bảng trình diễn) của 27 công ty, trong đó Đà Lạt 30 cuộc, Đức Trọng 27 cuộc, Lâm Hà 35 cuộc; Đơn Dương 45 cuộc, Di Linh 42 cuộc, Bảo Lộc 48 cuộc, Bảo Lâm 68 cuộc, Đạ Tẻh 1 cuộc, Cát Tiên 2 cuộc, Đam Rông 2 cuộc.

Để thực hiện tốt công tác quản lý hội thảo, thông tin, quảng cáo về thuốc BVTV trên địa bàn, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Nông nghiệp các huyện kiểm tra, giám sát về nội dung tổng cộng 109 cuộc hội thảo của 26 công ty tại các địa bàn Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Cát Tiên; trong đó Chi cục BVTV Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra, giám sát 12 cuộc (09 cuộc hội nghị khách hàng, 03 cuộc hội thảo nông dân) của 9 công ty. Kết quả kiểm tra các công ty chấp hành tương đối tốt các quy định như hội thảo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đăng ký. Tuy nhiên trong tài liệu phát cho nông dân, 9/26 công ty (Diên Khánh, Việt Hóa Nông, Sumitomo, Nông Phát, Nam Bắc, Behn Meyer, Cửu Long, Bayer, Makhteshim Agan) còn ghi dư đối tượng phòng trừ của thuốc so với đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành. Chi cục BVTV Lâm Đồng đã lập biên bản yêu cầu các công ty thu hồi và chỉnh sửa nội dung tờ rơi theo đúng đăng ký với Cục BVTV trước khi giới thiệu đến các đại lý và nông dân.

 

Một số hình ảnh hội thảo thuốc BVTV tại Đà Lạt


Phòng Kiểm dịch - Pháp chế

Các tin khác