Thống kê truy cập

3685153
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4336
13647
122836
3685153

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV từ ngày 03 - 06.02.2015

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

30/01/2015

8 giờ

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

01

- Anvil 5SC

- Selecron500 EC

Vườn ông Nguyễn Văn Bông -  Thôn 6 – Lộc Thành

Bảo Lâm

31/01/2015

8 giờ

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

01

- Anvil 5SC

- Selecron500 EC

Vườn ông Phạm Đình Lực  – Thôn 10 – Hòa Ninh

Di Linh

05/02/2015

17 giờ

Công ty TNHH Thương mại Thái Phong

01

- Sauaba 3.6EC

- Newgreen 2.0 EC

- Nôngiahưng 75WP

- Nongiahy 155SL

- Vangiakhen 550SC

- Tiper 10 EC, 25 EC

- Tiper - Alpha 5 EC

- Tipho-sieu 400EC

- Tizonon 50 EC

- Tipozeb 80 WP

- Tinomyl 50 WP

- Tipo -  M 70 WP

- Nôngiabảo 310EC

- Tidacin 3SC, 5SL

- A-chacô 70WP

- A.K 480SL, 720SL

- Tiposat 480 SC

- Mamut 2.5 PA

- Vanphongthu 20WP

Khách sạn Seri – Số 5 đường 28 tháng 3 – Phường 1

Bảo Lộc

06/02/2015

17 giờ

Công ty TNHH Được Mùa

01

- Mikcide 1.5SL

- Mikhada 20WP

- Zorket 450WP

- Emavua 75WG, 50WG

- Bsimsu 75 WG

- Agilatus 1EC

- Spagold 40SL

- Dosay 45 WP

Nhà hàng Hà Nội – TT. Liên Nghĩa

Đức Trọng

Các tin khác