Thống kê truy cập

3532509
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1271
11197
72154
3532509

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 17.6 - 23.6.2013

STT

Ngày

Công ty

Địa điểm

Sản phẩm quảng cáo

Ghi chú

1

16 giờ, ngày 19/6/2013

Makhteshim Agan

Nhà hàng Tâm Châu – 294A Trần Phú

Bảo Lộc

Glory 50SC;

Cazyper 125 SC;

Diazol 50EW;

Pyrinex 480EC;

Vamylicin 5 SL;

Divino 250EC

Khách hàng

2

16 giờ, ngày 20/6/2013

Makhteshim Agan

Nhà hàng Rum Vàng – 24 Lê Đại Hành

Đà Lạt

Glory 50SC;

Cazyper 125 SC;

Diazol 50EW;

Pyrinex 480EC;

Vamylicin 5 SL;

Divino 250EC

Khách hàng

3

7 giờ 30, ngày 17/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND TT. Di Linh

Di Linh

RIC 10WP

Nông dân

4

13 giở 30, ngày 17/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Đinh Trang Hòa

Di Linh

RIC 10WP

Nông dân

5

7 giờ 30, ngày 18/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Hòa Ninh

Di Linh

RIC 10WP

Nông dân

6

13 giở 30, ngày 18/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Hòa Nam

Di Linh

RIC 10WP

Nông dân

7

7 giờ 30, ngày 19/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Hòa Trung

Di Linh

RIC 10WP

Nông dân

8

13 giở 30, ngày 19/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Hòa Bắc

Di Linh

RIC 10WP

Nông dân

9

7 giờ 30, ngày 20/6/2013

Khoa Đăng

HT Trường Trung học Bùi Thị Xuân – Lộc Nga

Bảo Lộc

RIC 10WP

Nông dân

10

13 giở 30, ngày 20/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Lộc An

Bảo Lâm

RIC 10WP

Nông dân

11

7 giờ 30, ngày 21/6/2013

Khoa Đăng

HT NVH Xã Tân Hà

Lâm Hà

RIC 10WP

Nông dân

12

13 giở 30, ngày 21/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Hoài Đức

Lâm Hà

RIC 10WP

Nông dân

13

7 giờ 30, ngày 22/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Phi Tô

Lâm Hà

RIC 10WP

Nông dân

14

13 giở 30, ngày 22/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND Xã Đạ Đờn

Lâm Hà

RIC 10WP

Nông dân

15

8 giờ, ngày 19/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

NVH Xã Xuân Trường

Đà Lạt

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

16

13 giờ 30, ngày 19/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT Thôn Quảng Lập – Quảng Lập

Đơn Dương

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

17

8 giờ, ngày 20/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT Khu 7 – Lộc Phát

Bảo Lộc

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

18

13 giờ 30, ngày 20/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT Thôn 1 – Hòa Ninh

Di Linh

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

19

8 giờ, ngày 21/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT Tân Lạc 1 – Đinh Lạc

Di Linh

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

20

13 giờ 30, ngày 21/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT HTX Cà phê Lâm Viên –  937 1A TT. Di Linh

Di Linh

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

21

8 giờ, ngày 22/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT Thôn 9 – Tân Châu

Di Linh

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

22

13 giờ 30, ngày 22/6/2013

Hóa nông Hợp Trí

HT Thôn Nam Trang – Đinh Trang Hòa

Di Linh

Norshield 86.2WG;

Phytocide 50WP

Nông dân

23

7 giờ 30, ngày 19/6/2013

Bayer

HT UBND Xã Tân Lâm – Di Linh

Di Linh

Nativo 750WG;

Antracol 70 WP, 70WG;

Melody duo 66.75WP;

Movento 150OD;

Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

Flintpro 648WG

Nông dân

24

13 giờ 30, ngày 19/6/2013

Bayer

HT UBND Xã Lộc Sơn – Bảo Lộc

Bảo Lộc

Nông dân

25

7 giờ 30, ngày 20/6/2013

Bayer

HT Thôn Nghĩa Hiệp 3 – Thạnh Mỹ - Đơn Dương

Đơn Dương

Nông dân

26

13 giờ 30, ngày 20/6/2013

Bayer

HT Thôn Phú Thuận 3 – Dran – Đơn Dương

Đơn Dương

Nông dân

Các tin khác