Thống kê truy cập

3905757
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
272
4828
107017
3905757

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 29.7-04.8.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

30/7/2013

(1)8h00

Công ty TNHH BASF

Việt Nam

02

- Headline 250EC;

- Opus 75EC

(1) HT thôn Kinh Tế Mới – Ninh Gia

Đức Trọng

(2)14h00

(2) HT thôn Hòa Hiệp – Ninh Gia

31/7/2013

 

(1)8h00

Công ty TNHH BASF

Việt Nam

02

- Headline 250EC;

- Opus 75EC

(1) HT thôn Ba Cản – Tân Hội

Đức Trọng

(2)14h00

(2) Vườn Ô. Phạm Thanh Tùng - Phú An - Phú Hội

(1)9h00

Công ty CP Cửu Long

02

- Ranman 10SC;

- Nebijin 0.3DP;

- Danjiri 10SC;

- Oshin 100SL;

- Takumi 20WG

(1) HT thôn Suối Thông C2 - Tu Tra

Đơn Dương

(2)14h00

(2) HT thôn Lạc Nghiệp - Tu Tra

01/8/2013

(1)7h00

Công ty TNHH BASF

Việt Nam

02

- Headline 250EC;

- Opus 75EC

(1) Vườn ông Phạm Văn Hưng – thôn 5 – Lộc Tân

Bảo Lâm

(2)14h00

(2) Vườn ông Nguyễn Phi Hùng – thôn 16 – Lộc Thành

(1)9h00

Công ty CP Cửu Long

02

- Ranman 10SC;

- Nebijin 0.3DP;

- Danjiri 10SC;

- Oshin 100SL;

- Takumi 20WG

(1) HT UBND xã Pró

Đơn Dương

(2)14h00

(2) HT thôn KaĐơn - Ka Đơn

02/8/2013

(1)7h00

Công ty TNHH BASF

Việt Nam

 

03

 

- Headline 250EC;

- Opus 75EC

(1) Vườn ông Nguyễn Văn Hường – thôn 2 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

(2)9h00

(2) Vườn ông Ngô Thái Nguyên – thôn 13 – Lộc Ngãi

(3)14h00

(3) Vườn ông Nguyễn Việt Hùng - Đồng Lạc - Đinh Lạc

Di Linh

(1)9h00

Công ty CP Cửu Long

02

- Ranman 10SC;

- Nebijin 0.3DP;

- Danjiri 10SC;

- Oshin 100SL;

- Takumi 20WG

(1) HT thôn Krăng gọ 2 - Ka Đơn

Đơn Dương

(2)14h00

(2) HT thôn Lạc Sơn - Lạc Lâm

03/8/2013

(1)9h00

Công ty CP Cửu Long

02

- Ranman 10SC;

- Nebijin 0.3DP;

- Danjiri 10SC;

- Oshin 100SL;

- Takumi 20WG

(1) HT thôn Lạc Thạnh - Lạc Lâm

Đơn Dương

(2)14h00

(2) HT thôn Hải Hưng - Lạc Lâm

Các tin khác