Thống kê truy cập

3747433
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3921
3921
51658
3747433

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 12 năm 2015

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

01/12/2015

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold  68WG

- Voliam targo 063SC

- Proclaim 1.9 EC

- Pegasus 500 SC

ĐL Quang Lê – Thôn 1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

ĐL Giao – Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Toàn – 37 Bà Triệu – Dran

Đơn Dương

ĐL Tuấn Phương – Nghĩa Hội – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

ĐL Minh Tú – Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

02/12/2015

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold  68WG

- Voliam targo 063SC

- Proclaim 1.9 EC

- Pegasus 500 SC

ĐL Dương – Lạc Viên – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Tùng Hương – Lạc Viên – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Hồng Đức – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Liêm Dung – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Nông dược FimNom – Phi Nôm – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

03/12/2015

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold  68WG

- Voliam targo 063SC

- Proclaim 1.9 EC

- Pegasus 500 SC

ĐL Nguyên Dương – Phi Nôm – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

ĐL Liên Nông – Bồng Lai – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

ĐL Đức Hùng – 106 Thống Nhất – Liên Nghĩa

Đức Trọng

ĐL Nam Nữa – Nghĩa Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

ĐL Đông Phúc – 767 QL 20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

04/12/2015

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold  68WG

- Voliam targo 063SC

- Proclaim 1.9 EC

- Pegasus 500 SC

ĐL Hòa Hiên – 947 QL 20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

ĐL Dũng Mỹ - 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

ĐL Dũng Mỹ – 89B Vạn Thành – Phường 5

Đà Lạt

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Huy Hoàng – 31/2 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

7h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – CN Đồng Nai

 

- Carban 50SC

- Cyperan 10 EC

HT UBND xã Phước Cát 1

Cát Tiên

14h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

01

- Secure 10EC

- Nilmite 550SC

- Permecide 50 EC

- Phytocide 50WP

Hội trường khách sạn Ngọc Lan – 42 Nguyễn Chí Thanh – Phường 1

Đà Lạt

05/12/2015

7h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

05

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold  68WG

- Voliam targo 063SC

- Proclaim 1.9 EC

- Pegasus 500 SC

ĐL Tiến Thanh – 283A Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Hoa – 02 Trần Quý Cáp – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Ngọc Loan – 36B Hùng Vương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Sơn Thủy – 49 Hồ Xuân Hương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Tân Hà – Số 10 Lộc Quý – Xuân Thọ

Đà Lạt

08/12/2015

16h

Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

01

- Banking 110WP

- Mig 18 207WG

- Miksabe 100WP

- Kun super 150SC

- Super bomb 200EC

- Tanwin 5.5WG

- Tanwin 200WG

- Tanwin 2.0 EC

- Maxxa 500WG

- Bombigold 500WG

- B40 Super 5.5EC

Công ty Nam Thanh –10 Mê Linh – Phường 9

Đà Lạt

10/12/2015

15h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

01

- Takumi 20SC

- Radiant 60SC

- Bellkute 40 WP

- Topsin M 50SC

Nhà hàng NASA – Lô 90 Thanh Thanh – Liên Nghĩa

Đức Trọng

15/12/2015

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

02

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Padan 95SP

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Sumithion 50 EC

- Sumipleo 10EC

Hội trường khu phố Vạn Thành – Phường 5

Đà Lạt

14h

Hội trường UBND Phường 7

Đà Lạt

16/12/2015

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

02

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Padan 95SP

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Sumithion 50 EC

- Sumipleo 10EC

Hội trường UBND Phường 11

Đà Lạt

14h

Hội trường UBND xã Xuân Thọ

Đà Lạt

17/12/2015

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Padan 95SP

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Sumithion 50 EC

- Sumipleo 10EC

Hội trường UBND Phường 12

Đà Lạt

Các tin khác