Thống kê truy cập

3905585
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
100
4656
106845
3905585

Danh dách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 11 năm 2016

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

01/11/2016

8h

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Visen 20SC

- Verismo 240SC

Hội trường UBND Phường 12

Đà Lạt

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Tiên Sinh – Giãn Dân – Lạc Xuân

Đơn Dương

13h

ĐL Minh Dương – 68/74 Kinh Tế Mới – Lạc Xuân

Đơn Dương

02/11/2016

8h

Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Visen 20SC

- Verismo 240SC

Hội trường UBND Lạc Viên

Đơn Dương

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

03

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Hùng Mi – Kinh Tế Mới – Lạc Xuân

Đơn Dương

13h

ĐL Tùng Hương – 882 Lạc Viên B – Lạc Xuân

Đơn Dương

16h30

Nhà hàng Hạnh Tâm – 06 Trần Hưng Đạo – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

03/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

03

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Việt Nông – Ka Đê – Ka Đơn

Đơn Dương

13h

ĐL Danh Nhật – Sao Mai – Ka Đơn

Đơn Dương

16h30

Nhà hàng Hạnh Tâm – 06 Trần Hưng Đạo – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

04/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

03

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Toàn – 01 Ngô Quyền – Dran

Đơn Dương

13h

ĐL Yến Đạt – 02 Lê Văn Sỹ – Dran

Đơn Dương

16h30

Nhà hàng Hạnh Tâm – 06 Trần Hưng Đạo – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

05/11/2016

16h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

 

- Ortiva 600SC

Nhà hàng Thung Lũng Cá – Số 26 Phan Chu Trinh, Phường 9

Đà Lạt

07/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Dương – Lạc Viên – Lạc Xuân

Đơn Dương

13h

ĐL Hồng Đức – 18 Đòng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

08/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Liêm Dung – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

13h

ĐL Ngọc – 203 Xuân Thượng – Lạc Lâm

Đơn Dương

09/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Hồng Liên – 92 Quảng Hòa – Quảng Lập

Đơn Dương

13h

ĐL Minh Được – 68 Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

10/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Quang Lê – 199 Thôn 1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

13h

ĐL Thiện Thanh – 98 Suối Thông B1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

16h

Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam

 

- Nissorun 5EC

Nhà hàng Hà Nội I – Tổ 7, Liên Nghĩa

Đức Trọng

11/11/2016

6h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

ĐL Lân Hà 2 – 139 Đường 2 tháng 4 – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

13h

ĐL Tùng Loan – 20 Phú Thịnh – Phú Hội

Đức Trọng

14h

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

Giới thiệu chính sách bán hàng

Nhà hàng River Prince– Số 135-145 Phan Đình Phùng, Phường 2

Đà Lạt

16h

Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam

01

- Nissorun 5EC

Nhà hàng Suối Hồng – QL 20 , Madaguoi

Đạ Huoai

12/11/2016

8h

Công ty TNHH Agrivina

01

- Bio-pro Tricho

- Bio-pro Tricho

harzianum

- Bio-pro Nema

- Bio-pro Pests

- Bio-pro Mite

- Bio-Verti

- Bio-pro Ambly 1

- Bio-pro Ambly 2

- Bio-pro Hypo

Công ty TNHH Agrivina – Thôn 3, Đạ Ròn

Đơn Dương

14/11/2016

14h

Công ty TNHH An Nông

01

- Amet annong 500FW

- Sieutino 780WG

- Atra annong 500FW

Nhà hàng Dinh 2 - Số 01 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10

Đà Lạt

15/11/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

02

- Sulfaron 250EC

- Comcat 150WP

- Actinovate 1SP

- Tracomix 760WP

ĐL Thúy Thịnh – Thôn Yên Khê, Lạc Lâm

Đơn Dương

ĐL Ngọc Huy – Thôn Diom A, Lạc Xuân

Đơn Dương

16/11/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

02

- Sulfaron 250EC

- Comcat 150WP

- Actinovate 1SP

- Tracomix 760WP

ĐL Minh – Thôn Don A, Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Hòa Hiên – 947 QL20, TT. Liên Nghĩa

Đức Trọng

17/11/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

04

- Sulfaron 250EC

- Comcat 150WP

- Actinovate 1SP

- Tracomix 760WP

ĐL Tùng Hương – Thôn Lạc Viên B, Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Hướng Nông – Quãng Hòa, Quảng Lập

Đơn Dương

ĐL Tiên Sinh – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Tuấn Anh – Thôn Hòa Lạc, Ka Đô

Đơn Dương

18/11/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

01

- Sulfaron 250EC

- Comcat 150WP

- Actinovate 1SP

- Tracomix 760WP

ĐL Toàn Phượng – Số 01 Bà Triệu, Dran

Đơn Dương

19/11/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

01

- Sulfaron 250EC

- Comcat 150WP

- Actinovate 1SP

- Tracomix 760WP

ĐL Minh Vương – Châu Sơn, Lạc Xuân

Đơn Dương

20/11/2016

7h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

04

- Sulfaron 250EC

- Comcat 150WP

- Actinovate 1SP

- Tracomix 760WP

ĐL Hồng Liên – 92 Quãng Hòa, Quảng Lập

Đơn Dương

ĐL Hồng Bình – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

ĐL Liêm Dung – 27 Đồng Thạnh, Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Yến – TT. Dran

Đơn Dương

22/11/2016

17h

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

 

- Visen 20SC

- Verismo 240SC

Nhà hàng Ti Bo  – TT.Thạnh Mỹ

Đơn Dương

23/11/2016

7h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

04

- Biobac 50WP

- Takumi  20SC

- Manage  5 WP

Đại lý Lân Hà 2 – Nghĩa Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

Nhà ông Trương Thanh Dũng – P’re – Phú Hội

Đức Trọng

Đại lý Mỹ Linh – Tân Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

14h

03

Hội trường thôn Bắc Hội – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

Hội trường thôn Phú Thạnh – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

Hội trường thôn Phi Nôm – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

19h

02

Hội trường thôn Bồng Lai – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

Hội trường thôn Quảng Hiệp – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

24/11/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- TEPRO - Super 300EC

ĐL Tiến Thanh – 283A Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Phước Lộc – 04 Hoàng Văn Thụ – Phường 4

Đà Lạt

ĐL Quang Chiến – 245 Ngô Tất Tố – Phường 8

Đà Lạt

13h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

01

- Biobac 50WP

- Takumi  20SC

- Manage  5 WP

Trần Thị Anh Đào – xóm 1 – Nghĩa Hiệp 2 – Ka Đô

Đơn Dương

14h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Peran 50EC

- Virtako  40WG

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super  300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Totan 200WP

ĐL Quang Vinh - Thôn 5, Đạ Kho

Đạ Tẻh

16h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

01

- Biobac 50WP

- Takumi  20SC

- Manage  5 WP

Hội trường thôn Quảng Lợi – Quảng Lập

Đơn Dương

19h

03

Hội trường thôn Quảng Thuận – Quảng Lập

Đơn Dương

Hội trường thôn K’Long – Hiệp An

Đức Trọng

Hội trường thôn Trung Hiệp – Hiệp An

Đức Trọng

25/11/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- TEPRO - Super 300EC

ĐL Hoa – 02 Trần Quý Cáp – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Xuân Khởi – 2/13 Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

ĐL Quốc Phụng – 51/34 Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

ĐL Ngọc Quy – Tổ 39 – Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

8h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

02

- Biobac 50WP

- Takumi  20SC

- Manage  5 WP

Hội trường thôn Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp

Đức Trọng

Hội trường UBND Liên Hiệp

Đức Trọng

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Peran 50EC

- Virtako  40WG

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super  300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Totan 200WP

Nhà nghỉ Sao Mai – 288 Phạm Văn Đồng, Cát Tiên

Cát Tiên

14h

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

01

- Lutex 5.5WG

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- Input 880WP

- M150 700WG

- Znel 70WP

- Supremo 41SL

- Quash 276SL

- Putra-amine 865SL

ĐL Lợi Phượng – 10/2 An Bình – Liên Hiệp

Đức Trọng

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Peran 50EC

- Virtako  40WG

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super  300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Totan 200WP

ĐL Phương Thảo – Tổ dân phố 8, Cát Tiên

Cát Tiên

16h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

Quán ăn Gia Đình - Lạc Thạnh - Tu Tra

Đơn Dương

18h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

03

- Biobac 50WP

- Takumi  20SC

- Manage  5 WP

Hội trường thôn Cao Thắng – Phường 7

Đà Lạt

Hội trường thôn Phước Thành – Phường 7

Đà Lạt

Hội trường thôn Đa Phú – Phường 7

Đà Lạt

26/11/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- TEPRO - Super 300EC

ĐL Giao – 152 Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Sơn Thủy – 49 Hồ Xuân Hương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Yến – 02 Lê Văn Sỹ – Dran

Đơn Dương

ĐL Toàn – 37 Bà Triệu – Dran

Đơn Dương

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

01

- Anboom 48EC

- Cyperan 10 EC

- Peran 50EC

- Virtako  40WG

- Filia 525 SE

- Amistar top 325SC

- Tilt Super  300EC

- Carban 50 SC

- Evitin 50SC

- Totan 200WP

NVH xã An Nhơn – Thôn 3, An Nhơn

Đạ Tẻh

14h

01

ĐL Ngọc Quảng – Tổ dân phố 4D, TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

16h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

Nhà hàng Xuân Hồng - 211 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ

Đơn Dương

18h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

01

- Biobac 50WP

- Takumi  20SC

- Manage  5 WP

Hội trường thôn Quảng Hiệp – Quảng Lập

Đơn Dương

27/11/2016

15h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Nhà hàng khách sạn Viseri – Số 5 đường 28/3, Phường 1

Bảo Lộc

16h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

Nhà hàng Hạnh Tân – 06 Trần Hưng Đạo – Dran

Đơn Dương

28/11/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- TEPRO - Super 300EC

ĐL Tùng Hương – 822 Lạc Viên B – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Trang Anh – Xuân Thượng – Lạc Lâm

Đơn Dương

ĐL Hoàng Tuyết – 578 Nghĩa Lập 3 – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

ĐL Hướng Nông – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

16h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

Nhà hàng Việt Cường - 26 Ngô Gia Tự - Liên Nghĩa

Đức Trọng

29/11/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

04

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- TEPRO - Super 300EC

ĐL Hùng Điệp – 402 Nghĩa Hiệp 1 – Ka Đô

Đơn Dương

ĐL Phong Xuyến – Ka Rái 2 – Ka Đơn

Đơn Dương

ĐL Đức Hùng – 106 Thống Nhất – Liên Nghĩa

Đức Trọng

ĐL Tuấn Cúc – 92 QL 20 - Liên Nghĩa

Đức Trọng

16h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

- Zorvec Enicade 10OD

Nhà hàng Xuân Hồng - 211 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ

Đơn Dương

30/11/2016

6h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

03

- Nilmite 550SC

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

- TEPRO - Super 300EC

ĐL Quốc Hưng – Khu phố 4D – TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

ĐL Ngọc Quảng – Khu phố 4D – TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

ĐL Hoanh Hồng – Khu phố 5 – Madaguoi

Đạ Huoai

Các tin khác