Thống kê truy cập

3905418
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4489
4489
106678
3905418

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 03.6 - 09.6.2013

STT

Ngày

Công ty

Địa điểm

Sản phẩm
quảng cáo

Ghi chú

1

7 giờ

Ngày 3/6/2013

Khoa Đăng

NhàVăn Hóa 10/10 – Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

RIC 10 WP

Nông dân

2

13 giờ 30

Ngày 3/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND xã Nam Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

RIC 10 WP

Nông dân

3

7 giờ

Ngày 4/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND xã Đambri – Bảo Lộc

Bảo Lộc

RIC 10 WP

Nông dân

4

13 giờ 30
Ngày 4/6/2013

Khoa Đăng

HT UBND xã Đại Lào – Bảo Lộc

Bảo Lộc

RIC 10 WP

Nông dân

5

14 giờ 30

Ngày 04/6/2013

HP

Nhà hàng
 Hà Nội 1
– 343, 345
– Quốc lộ 20
- tổ 7
– Liên Nghĩa

Đức Trọng

Emaben 2.0EC, 3.6WG, 60SG; Eska 250EC; Zobin 90WP; Carzole 20 WP; Kozuma 3SL, 8SL; Xanized 72 WP; Gomi 72.5WP; Moneys 325SC; Tisabe 550 SC; Hanovil 5SC, 10SC; Tony 920 40EC; Banzote 480SL; Owen 20SL; Valux 500 EC

Khách hàng

6

7 giờ 30

Ngày 4/6/2013

Bayer

HT UBND Xã Tân Thượng

Di Linh

Nativo 750WG; Antracol 70 WP, 70WG; Melody duo 66.75WP; Movento 150OD; Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG; Flintpro 648WG

Nông dân

7

13 giờ 30

Ngày 4/6/2013

Bayer

HT UBND Xã Đinh Trang Hòa

Di Linh

Nông dân

8

7 giờ 30

Ngày 5/6/2013

Bayer

HT Thôn 6 – Lộc Thành

Bảo Lâm

Nông dân

9

13 giờ 30

Ngày 5/6/2013

Bayer

HT Thôn 1 – Lộc Thành

Bảo Lâm

Nông dân

Các tin khác