Thống kê truy cập

3761029
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2289
17517
65254
3761029

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 12 năm 2017

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 12/2017

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Sản phẩm

Số cuộc

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

I. Hội Thảo Thuốc BVTV

 

 

 

 

1/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Trico ĐHCT-Phytoph 108 bào tử/g

04

Vườn sầu riêng Nguyễn Văn Mẫn, thôn Đạ Kiên, xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

1/12/2017

13h30

Vườn sầu riêng Nguyễn Tấn Tư, thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

4/12/2017

08h00

Vườn sầu riêng Trịnh Thị Hồng, số 83 Trần Phú, TT. Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

4/12/2017

13h30

Vườn sầu riêng Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Tổ dân phố 5, TT. Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Đạ Huoai

6/12/2017

07h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL


02

Đại lý Quang Lê, thôn 1, Đạ Ròn, Đơn Dương

Đơn Dương

6/12/2017

14h00

Đại lý Toàn Phượng, Dran, Đơn Dương

Đơn Dương

6/12/2017

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

04

Đại lý Phước Lộc, 04 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

6/12/2017

07h00

Đại lý Quang Huế, 50A Thánh Mẫu, phường 7, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

7/12/2017

07h00

Đại lý Phi Hằng, 12B Nguyễn Công Trứ, phường 8, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

7/12/2017

07h00

Đại lý Hoa, 02 Trần Qúy Cáp, phường 9, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

7/12/2017

14h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL

04

Đại lý Thúy Thịnh, Lạc Lâm, Đơn Dương

Đơn Dương

7/12/2017

07h00

Đại lý Sơn Anh, Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

Đức Trọng

8/12/2017

07h00

Đại lý Tuyết, Bắc Hội, Hiệp Thạnh,  Đức Trọng

Đức Trọng

8/12/2017

14h00

Đại lý Giao, Lạc Xuân 2, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

8/12/2017

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

02

Đại lý Tân Hà, tổ 2 Lộc Qúy, Xuân Thọ  Tp Đà Lạt

Đà Lạt

8/12/2017

07h00

Đại lý Huy Vân, 357 Nguyên Tử Lực, phường 8, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

9/12/2017

14h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL

02

Đại lý Huy Dung, Pró Trong, Pró, Đơn Dương

Đơn Dương

9/12/2017

07h00

Đại lý Tuấn Cúc, Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng

Đức Trọng

10/12/2017

08h30

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

01

Hội trường thôn Tân Bình – Tân Thành – Đức Trọng

Đức Trọng

11/12/2017

13h30

Công ty CP VTNN Việt Nông

COPPERION 77 WP

01

CH VTNN Việt Nông – Ka Đê – Ka Đơn - Đơn Dương

Đơn Dương

11/12/2017

07h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL

02

Đại lý Tuấn Như, K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

11/12/2017

14h00

Đại lý Liên Nông, Bồng Lai, Đức Trọng

Đức Trọng

11/12/2017

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

02

Đại lý Tiến Thanh, 283A Nguyên Tử Lực, phường 8, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

11/12/2017

07h00

Đại lý Vy, 199/3 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

11/12/2017

08h30

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

02

Hội trường thôn Tân Hưng – Tân Thành – Đức Trọng

Đức Trọng

12/12/2017

08h30

Hội trường UBND xã Quảng Lập – Đơn Dương

Đơn Dương

12/12/2017

07h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

02

Đại lý Dũng Mỹ, 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Tp Đà lạt

Đà Lạt

12/12/2017

07h00

Đại lý Ngọc Loan, 36K Hùng Vương, phường 9 Tp Đà lạt

Đà Lạt

12/12/2017

07h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL

01

Đại lý Minh, Giãn Dân, Đơn Dương

Đơn Dương

12/12/2017

14h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL

03

Đại lý Giang, Pró, Đơn Dương

Đơn Dương

13/12/2017

07h00

Đại lý Hoàng Tuyết, đường 2/4, TT. Thạnh Mỹ, Đơn Dương

Đơn Dương

13/12/2017

14h00

Đại lý Phong Xuyến, Ka Rái 2, Ka Đơn, Đơn Dương

Đơn Dương

13/12/2017

13h30

Công ty CP VTNN Việt Nông

COPPERION 77 WP

01

CH VTNN Việt Nông 3 – Quảng Tân – Quảng Lập - Đơn Dương

Đơn Dương

13/12/2017

15h00

Công ty TNHH An Nông

Cuisơ super 350SC
BenRide 750WP
TRIOC annong         12WG
Xophicannong 300EC
Co annong 200EC
Anfaza 250WG
Nitensuper 500WP
Sieucheck 707WP
Atannong 50EC
Goodtrix 300SC
Spaceloft 595EC
Bimmy 800.8WP
Vatino super 500WP,
Myfatop 325SC

01

Nhà hàng Dinh II, số 01 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, Tp Đà Lạt.

Đà Lạt

13/12/2017

08h30

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

01

Hội trường UBND xã P’ró – Đơn Dương

Đơn Dương

14/12/2017

07h00

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

Gibgro 20TB
Dithane  80WP
Help 400SC
Atonik 1.8SL

01

Đại lý Liêm Dung, Đồng Thạnh, Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

15/12/2017

13h30

Công ty CP VTNN Việt Nông

COPPERION 77 WP

02

CH VTNN Việt Nông NC – Lạc Bình – Lạc Xuân - Đơn Dương

Đơn Dương

16/12/2017

13h30

Nhà văn hóa thôn Măng Lin, Phường 7, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

16/12/2017

08h30

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

01

Hội trường UBND Phường 9 – Đà Lạt

Đà Lạt

II. Hội thảo Phân bón

 

 

 

 

1/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Gung ré, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

1/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Bình Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

1/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Đạ Sar

Lạc Dương

1/12/2017

8h

Hội trường UBND TT Lạc Dương

Lạc Dương

1/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đa Nhim

Lạc Dương

2/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

Phân lân nung chảy Ninh Bình, Phân hỗn hợp NPK 16.5.17-6S+TE Ninh Bình, Phân hỗn hợp NPK 17.5.16-6S+TE Ninh Bình
Phân đa dinh dưỡng NPK 16-16-8 Ninh Bình, Phân đa dinh dưỡng 10-10-12-3S-15CaO Ninh Bình, Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5-3S-20CaO Ninh Bình, Phân bón thúc NPK 12.2.10+TE Ninh Bình, Phân bón lót NPK-S 5.10.3-8 Ninh Bình

01

Nhà văn hóa thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

02/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

 

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Rô Men

Đam Rông


02/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Phi Liêng

Đam Rông


02/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đạ K'nàng

Đam Rông

3/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

 

Phân lân nung chảy Ninh Bình, Phân hỗn hợp NPK 16.5.17-6S+TE Ninh Bình, Phân hỗn hợp NPK 17.5.16-6S+TE Ninh Bình
Phân đa dinh dưỡng NPK 16-16-8 Ninh Bình, Phân đa dinh dưỡng 10-10-12-3S-15CaO Ninh Bình, Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5-3S-20CaO Ninh Bình, Phân bón thúc NPK 12.2.10+TE Ninh Bình, Phân bón lót NPK-S 5.10.3-8 Ninh Bình

02

Số 112 thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

3/12/2017

14h00

Đại lý Sơn thôn 1, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

3/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

 

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

02

Hội trường UBND Xã Đạ Rsal

Đam Rông

3/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Liêng S'Rong

Đam Rông

3/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

UBND Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh

Di Linh

4/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Lộc Châu

Bảo Lộc

4/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đạm B'Ri

Bảo Lộc

4/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Lộc Thanh

Bảo Lộc

4/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Đang Phượng – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

5/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 1 - xã Đạ Ploa – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

5/12/2017

14h00

Hội trường thôn 2 - xã Đạ Ploa – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

5/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Lộc Nga

Bảo Lộc

5/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Đại Lào

Bảo Lộc

5/12/2017

14h

Hội trường UBND Phường Lộc Phát

Bảo Lộc

5/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

01

UBND xã Đinh Lạc - Di Linh

Di Linh

5/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

06

Hội trường Thôn 1, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 2, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 3, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 4, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 5, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 6, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

6/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 3 - xã Đạ Ploa – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

6/12/2017

14h00

Hội trường thôn 4 - xã Đạ Ploa – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

6/12/2017

14h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

 

Hội trường UBND xã Đông Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

6/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

08

Hội trường Thôn 7, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 8, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 9, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 10, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 11, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 12, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 13, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 15, Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

6/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

01

UBND xã Đinh Trang Hoà - Di Linh

Di Linh

6/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

06

Hội trường UBND Xã Lộc Thành

Bảo Lâm

6/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Lộc Nam

Bảo Lâm

6/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Lộc Quảng

Bảo Lâm

7/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Lộc Đức

Bảo Lâm

7/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Lộc An

Bảo Lâm

7/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Lộc Tân

Bảo Lâm

7/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

01

UBND xã Rung Ré - Di Linh

Di Linh

7/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học C

01

Hội trường thôn 5 - xã Đạ Ploa – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

7/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

05

Hội trường Thôn 1, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 2, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 3, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 4, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 5, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

7/12/2017

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

05

Hội trường Thôn 6, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 7, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 8, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 9, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 10, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

8/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

01

Hội trường thôn 1 - xã Đoàn Kết – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8/12/2017

14h00

Hội trường thôn 2 - xã Đoàn Kết – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Hoài Đức – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

06

Hội trường Thôn 1A, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 1B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 2A, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 2B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 4, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

01

UBND xã Hoà Bắc - Di Linh

Di Linh

8/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

05

Hội trường UBND TT Lộc Thắng

Bảo Lâm

8/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã B'La

Bảo Lâm

8/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Lộc Ngãi

Bảo Lâm

9/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Lộc Phú

Bảo Lâm

9/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Tân Lạc

Bảo Lâm

9/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

01

UBND xã Hoà Nam - Di Linh

Di Linh

9/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học C

01

Hội trường thôn 3 - xã Đoàn Kết – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

9/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

05

Hội trường Thôn 5a, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 5b, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 11, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 12, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

9/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

Hội trường Thôn 14, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 15, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Đông Trang, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Nam Trang, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

10/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

08

Hội trường Thôn Đồng Lạc 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn Đồng Lạc 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn Đồng Lạc 4, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn Tân Lạc 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Tân Phú 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Tân Phú 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn K’AO QUYNH, Xã Đinh Lạc, H. Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn DUỆ, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

10/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học C

02

Hội trường thôn 2 - xã Đạ Oai – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

10/12/2017

14h00

Hội trường thôn 4 - xã Đạ Oai – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

10/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Tà Năng

Đức Trọng

10/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Bình Thạnh

Đức Trọng

10/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Hiệp Thạnh

Đức Trọng

10/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Hoà Ninh - Di Linh

Di Linh

11/12/2017

11h00

UBND xã Hoà Trung - Di Linh

Di Linh

11/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

11/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Phú Hội

Đức Trọng

11/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Hiệp An

Đức Trọng

11/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 5 - xã Đạ Oai – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

11/12/2017

14h00

Hội trường thôn 6 - xã Đạ Oai – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

11/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Liên Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học C

01

Hội trường thôn 7 - xã Đạ Oai – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

12/12/2017

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

06

UBND Phường B’lao, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

8h

UBND Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

8h

UBND Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

12/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Ninh Gia

Đức Trọng

12/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Tà Hine

Đức Trọng

12/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Ninh Loan

Đức Trọng

12/12/2017

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Liên Đầm - Di Linh

Di Linh

13/12/2016

11h00

UBND xã Tam Bố - Di Linh

Di Linh

13/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

06

Hội trường UBND Xã Đà Loan

Đức Trọng

14h

Hội trường UBND Xã Đa Quyn

Đức Trọng

14h

Hội trường UBND Xã Liên Hiệp

Đức Trọng

8h

UBND Xã Đạm B’Ri, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã  Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h

UBND Xã  Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

13/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Tân Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã N'Thôn Hạ

Đức Trọng

14/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Tân Hội

Đức Trọng

14/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Tân Thành

Đức Trọng

14/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Tân Châu - Di Linh

Di Linh

15/12/2016

11h00

UBND xã Tân Lâm - Di Linh

Di Linh

15/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Tam Bố

Di Linh

15/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Gia Hiệp

Di Linh

15/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đinh Lạc

Di Linh

15/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

16/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Đinh Lạc – huyện Di Linh

Di Linh

16/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Tân Nghĩa

Di Linh

16/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Tân Châu

Di Linh

16/12/2017

14h

Hội trường UBND TT Di Linh

Di Linh

16/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

 

UBND xã Tân Nghĩa - Di Linh

Di Linh

17/12/2016

11h00

UBND xã Tân Thượng - Di Linh

Di Linh

17/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Bảo Thuận

Di Linh

17/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Hòa Ninh

Di Linh

17/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Hòa Bắc

Di Linh

17/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Tân Nghĩa – huyện Di Linh

Di Linh

18/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Gung Ré

Di Linh

18/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Liên Đầm

Di Linh

18/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đinh Trang Thượng

Di Linh

18/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Gia Hiệp - Di Linh

Di Linh

19/12/2016

11h00

UBND xã TT Di Linh - Di Linh

Di Linh

19/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Đinh Trang Hòa

Di Linh

19/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Tân Thượng

Di Linh

19/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Gia Bắc

Di Linh

19/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Nam Ban, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

20/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Tam Bố - huyện Di Linh

Di Linh

20/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

04

Hội trường UBND Xã Sơn Điền

Di Linh

20/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Hòa Nam

Di Linh

20/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Hòa Trung

Di Linh

20/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Tân Lâm

Di Linh

20/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Đạ Đờn - Di Linh

Di Linh

21/12/2016

11h00

UBND xã Đan Phượng - Di Linh

Di Linh

21/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Hoài Đức

Lâm Hà

21/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Tân Hà

Lâm Hà

21/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Liên Hà

Lâm Hà

21/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8h

UBND Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

22/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8h

UBND Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14h

UBND Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

22/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Đinh Trang Thượng - huyện Di Linh

Di Linh

22/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Đam Rông

8h

UBND Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

14h

UBND Xã Liêng S’Roin, Huyện Đam Rông

Đam Rông

14h

UBND Xã Đạ K’nàng, Huyện Đam Rông

Đam Rông

22/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Tân Thanh

Lâm Hà

22/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Phúc Thọ

Lâm Hà

22/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đan Phượng

Lâm Hà

22/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã TT Đinh Văn - Di Linh

Di Linh

23/12/2016

11h00

UBND xã Đông Thanh - Di Linh

Di Linh

23/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

02

Hội trường UBND Xã Tân Văn

Lâm Hà

23/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Gia Lâm

Lâm Hà

24/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

01

UBND Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông

Đam Rông

24/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND Xã Đạ Đờn

Lâm Hà

24/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Nam Hà

Lâm Hà

24/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Phú Sơn

Lâm Hà

24/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Gia Lâm - Di Linh

Di Linh

25/12/2016

11h00

UBND xã Hoài Đức - Di Linh

Di Linh

25/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

03

Hội trường UBND TT Nam Ban

Lâm Hà

25/12/2017

8h

Hội trường UBND Xã Phi Tô

Lâm Hà

25/12/2017

14h

Hội trường UBND Xã Đông Thanh

Lâm Hà

25/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

05

Hội trường UBND xã Tân Thượng – huyện Di Linh

Di Linh

25/12/2017

8h

UBND Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26/12/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón Tricho+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max)
Phân bón IPM Vĩnh Long

02

Hội trường UBND Xã Mê Linh

Lâm Hà

26/12/2017

14h

Hội trường UBND TT Đinh Văn

Lâm Hà

26/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Liên Hà - Di Linh

Di Linh

27/12/2016

11h00

UBND xã Mê Linh - Di Linh

Di Linh

27/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xa N’ Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

27/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Liên Đầm - huyện Di Linh

Di Linh

28/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8h

UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14h

UBND Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

 

UBND Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

8h

UBND Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

14h

UBND Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

14h

UBND Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

28/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND TT Nam Ban - Di Linh

Di Linh

29/12/2016

11h00

UBND xã Nam Hà - Di Linh

Di Linh

29/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Thị trấn Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8h

UBND Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h

UBND Xã Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h

UBND Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

29/12/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Đinh Trang Hòa - huyện Di Linh

Di Linh

30/12/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

06

 UBND Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8h

UBND Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

8h

UBND Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h

UBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h

UBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14h00

UBND Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

30/12/2016

11h00

Công ty TNHH Phân bón Lộc Thiên

Phân bón GNC GONECO, Phân bón PES-COF REU nâu, Phân bón GBUMPER 10-55-10+TE, Phân bón GBUMPER Tricho

02

UBND xã Phi Tô - Di Linh

Di Linh

31/12/2016

11h00

UBND xã Phú Sơn - Di Linh

Di Linh

II. Hội thảo giống

 

 

 

 

 

6/12/2017

08h00

Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

kỹ thuật gống bắp chuyển gen DK6919S

05

Hội trường UBND TT Đạ Tẻh – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

6/12/2017

14h00

Hội trường UBND xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

8/12/2017

08h00

Hội trường UBND xã An Nhơn – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

8/12/2017

14h00

Hội trường UBND xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

10/12/2017

08h00

Hội trường UBND TT Cát Tiên – huyện Cát Tiên

Đạ Tẻh

Các tin khác