Thống kê truy cập

3747530
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4018
4018
51755
3747530

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ ngày 12.5 - 18.5.2014

 

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Ngày

Giờ

Địa điểm

Khu vực

12/5/2014

14h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường thôn 6 – Tà Nung – Đà Lạt

Đà Lạt

13/5/2014

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường UBND xã Xuân Trường – Đà Lạt

14h

01

Hội trường UBND xã Trạm Hành – Đà Lạt

13h30

Công ty TNHH TM Tân Thành

01

Focal 80 WPG; Fist 500WP;  Chubeca 1.8SL; Forliet 80WP; Newtracon 70 WP; Plastimula 1SL; Lacasoto 4SP; Helix 10GB, 15GB, 500WP; Wind-up 360EC; Push 330EC; Supergen 800WG; Tilfugi 300 EC; Fulvin 5SC

336 Hùng Vương – TT Đinh Văn

Lâm Hà

14h30

Công ty cổ phần SX – TM – DV Ngọc Tùng

01

Tungrell 25 EC; Tungmectin  5EC; Tungatin 3.6 EC  ; Amara  55 EC; Tungent  5SC, 800WG; Tata 25WG; T-email  70WG; Gold-cow 675EC; Motox 5EC; Nugor super 450EC; Nugor 40 EC; Terex  90SP; Tungcydan   60EC; Tungperin 50 EC; T-supernew 350EC; Oka 20WP; Rora 750WP; Bimtil 550 SE; Kata 2 SL; Bibim 750WP; Tung One 430 EC; Bim 800WP; Arin 50SC; Tung super   300EC; Ara – super      350SC; Tung vali  5SL; Tungvil 10SC; Lyrin 480SL ; Tungmaxone     20 SL; Tung rice 300EC; Tungrius 10WP; Farus 25 SC; Tacher 250EC; Atabar 800EC; Tung sai700WP; Sapo 150WP                                                                      

Hội trường thôn B,Cọ - Lộc An

Bảo Lâm

14/5/2014

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường UBND xã Tân Hà

Lâm Hà

14h

01

Hội trường Thôn Tân Hà - xã Tân Hà

8h

Công ty cổ phần SX – TM – DV Ngọc Tùng

01

Tungrell 25 EC; Tungmectin  5EC; Tungatin 3.6 EC  ; Amara  55 EC; Tungent  5SC, 800WG; Tata 25WG; T-email  70WG; Gold-cow 675EC; Motox 5EC; Nugor super 450EC; Nugor 40 EC; Terex  90SP; Tungcydan   60EC; Tungperin 50 EC; T-supernew 350EC; Oka 20WP; Rora 750WP; Bimtil 550 SE; Kata 2 SL; Bibim 750WP; Tung One 430 EC; Bim 800WP; Arin 50SC; Tung super   300EC; Ara – super      350SC; Tung vali  5SL; Tungvil 10SC; Lyrin 480SL ; Tungmaxone     20 SL; Tung rice 300EC; Tungrius 10WP; Farus 25 SC; Tacher 250EC; Atabar 800EC; Tung sai700WP; Sapo 150WP                                                                      

Hội trường UBND xã Tân Lạc

Bảo Lộc

14h

01

ĐL Khội – Tân Hóa – Lộc Nga

15/5/2014

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường UBND xã Đạ Đờn

Lâm Hà

14h

01

Hội trường Thôn Tân Tiến - xã Đạ Đờn

16h

Công ty TNHH Được Mùa

01

Mikcide 1.5SL; Mikhada 20WP; Zorket 450WP; Emavua 75WG, 50WG; Agilatus 1EC; Spagold 40SL; Dosay 45 WP; Bsimsu 75 WG                                                                                

Khu du lịch Madagui, Km 152 Quốc lộ 20 TT Madagui

Đạ Huoai

16/5/2014

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

Sumipleo 10EC; Dantotsu 50WG; Padan  95SP; Sumi – Eight 12.5 WP; ProGibb   40%SG; Validacin  5SL; Danitol - S 50 EC; Danitol 10 EC                    

Hội trường UBND xã Ninh Gia

Đức Trọng

14h

01

Hội trường UBND xã Phú Hội

14h30

Công ty TNHH TM Diên Khánh

01

Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG; Tập Kỳ 1.8EC, 3.6EC; Centertrixx 750 WP; Emagold 12.5WG; Centeratop  350SC

Vườn ươm vật tư nông nghiệp Tùng Khương Thôn Nghĩa Hiệp 1 – Ka Đô

Đơn Dương

16h

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

01

Penncozeb 75 DF; Unizeb M-45 80 WP; Saaf 75 WP; Zoom 50SC; Fenkill 20 EC; Chlorban 48EC; Perkill 50 EC; Cyrux 10 EC; Lancer  97WG; Uniquat 20SL

Nhà hàng Rum Vàng 2 số 24 Lê Đại Hành – Phường 3

Đà Lạt

17/5/2014

15h

Công ty TNHH TM Diên Khánh

01

Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG; Tập Kỳ 1.8EC, 3.6EC; Centertrixx 750 WP; Emagold 12.5WG; Centeratop  350SC

Nhà hàng tiệc cưới Đào Thu: Số 200 - KP6 Quốc lộ 20 – TT. Liên Nghĩa

Đức Trọng

18/5/2014

14h

01

Nhà hàng Hà Nội 4: Số 306 Hùng Vương

TT. Di Linh

Di Linh

Các tin khác